A Kar vezetői

Dékán
Dr. Papp Ilona egyetemi docens
Iroda: Igazgatási épület 306.
Tel: 96/503-480 96/503-480
E-mail: pappi@sze.hu
Fogadóóra: kedd 13.30-14.30


Dékánhelyettesek

 
Oktatási dékánhelyettes
Dr. habil. Kovács Gábor
egyetemi docens
kovacsg@sze.hu
Tudományszervezési dékánhelyettes
Dr. Reisinger Adrienn
egyetemi docens
radrienn@sze.hu

Vállalati kapcsolatok
 dékánhelyettes
Dr. Koppány Krisztián
egyetemi docens
koppanyk@sze.hu
Nemzetközi dékánhelyettes
Dr. Happ Éva
egyetemi docens
happ.eva@sze.hu
 

Tanszékvezetők

Gazdasági Elemzések Tanszék
Prof. Dr. Dusek Tamás egyetemi tanár

Marketing és Menedzsment Tanszék
Dr. Ercsey Ida egyetemi docens

Nemzetközi és Elméleti Gazdaságtan Tanszék
Dr. Somogyi Ferenc egyetemi docens

Regionális-tudományi és Közpolitikai Tanszék
Prof. Dr. Rechnitzer János egyetemi tanár

Turizmus Tanszék
Dr. Darabos Ferenc egyetemi docens

Vezetéstudományi és Szervezeti Kommunikáció Tanszék
Dr. Patrick Waldbuesser egyetemi docens

 

Szakfelelősök

FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSEK

Gazdálkodás és menedzsment felsőoktatási szakképzés
Dr. Kovács Gábor egyetemi docens

Kereskedelem és marketing felsőoktatási szakképzés
Dr. Ercsey Ida egyetemi docens

Turizmus-vendéglátás felsőoktatási szakképzés
Dr. Vajda Katalin egyetemi adjunktus

ALAPSZAKOK

Gazdálkodás és menedzsment alapszak (BSc)
Dr. Kovács Gábor egyetemi docens

Kereskedelem és marketing alapszak (BSc)
Prof. Dr. Józsa László egyetemi tanár

Közszolgálati alapszak (BSc)
Somlyódyné Dr. Pfeil Edit egyetemi docens

Turizmus-vendéglátás alapszak (BSc)
Dr. Darabos Ferenc egyetemi docens

MESTERSZAKOK

Marketing mesterszak (MSc)
Prof. Dr. Józsa László egyetemi tanár

Nemzetközi gazdaság és gazdálkodás mesterszak (MSc)
Dr. Somogyi Ferenc egyetemi docens

Regionális és környezeti gazdaságtan mesterszak (MSc)
Prof. Dr. Rechnitzer János egyetemi tanár

Vezetés és szervezés mesterszak (MSc)
Prof. Dr. Szegedi Zoltán egyetemi tanár

Logisztikai menedzsment mesterszak (MSc)
Dr. Süle Edit egyetemi docens

SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSEK

Controlling szakközgazdász
Dr. Koppány Krisztián egyetemi docens

Executive MBA menedzser, executive MBA szakközgazdász
Dr. Földesi Péter egyetemi tanár

Gazdálkodási szakmérnök
Dr. Papp Ilona egyetemi docens

Jogász-közgazdász, mérnök-közgazdász, orvos-közgazdász, gyógyszerész-közgazdász
Dr. Papp Ilona egyetemi docens 

DOKTORI KÉPZÉS

Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskola
vezető: Prof. Dr. Rechnitzer János 

Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar Eseménynaptára

Nyári záróvizsga időszak a jogász szakon 2017. március 1. - 2017. június 16.
Kurzuskiírási időszak 2017. március 20. 00:00 - 2017. április 7. 23:00
Elektronikus ZH nap 2017. március 31.
Levelezős konzultációs hétvége 2017. március 31. 08:00 - 2017. április 1. 18:00
Böjti elcsendesedés - másképp 2017. április 3. 18:00 - 19:00