Kari Minőségirányítási és Értékelési Bizottság

A Bizottság összetétele, feladatai

A Kari Tanács alá rendelt Kari Minőségirányítási és Értékelési Bizottság elnöke a kari minőségirányítási megbízott.
A Bizottság tagjai az egyes tanszékek képviselői.
A kari, tanszéki minőségügyi megbízottak adminisztratív, operatív feladatokat látnak el.
A kari megbízott éves munkarend alapján végzi munkáját, amely illeszkedik az Egyetemi Minőségirányítási és Értékelési Bizottság éves munkarendjéhez. A munkarendet az elnök állítja össze a tagok javaslatai alapján.
A tanszéki minőségügyi megbízottak előkészítik a tanszéki minőségfejlesztési projekteket, az éves vezetőségi átvizsgálást és az átvizsgálás eredményeinek elemzését és értékelését tanszéki szinten.

A Bizottság feladata a Kar oktatási és kutatási munkájában a felsőoktatás minőségpolitikai követelményrendszerének biztosítása. A bizottság tagjainak joga van a képzési és kutatási dokumentumok, jelentések tanulmányozására, az órák látogatására. Feladata továbbá az éves minőségfejlesztési projekt összeállítása, éves vezetőségi átvizsgálás előkészítése, ennek eredményeinek elemzése, javaslattétel a minőségirányítás rendszer fejlesztésére.
A Bizottság évente legalább egyszer ülésezik. Ekkor értékeli a képesítési követelmények érvényesülését, a személyi és tárgyi feltételek fennállását, összegzi az oktatói-kutatói tevékenység eredményeit, értékeli az előző éves tevékenységét és meghatározza a következő éves munkarendet, valamint előkészíti a Kari Tanács számára az éves kari önértékelést. Az éves periódusok alatt tanév értendő.

A Bizottság tagjai

1. Dr. Huszka Péter egyetemi docens, kari minőségügyi megbízott, elnök,
2. Dr. Süle Edit egyetemi adjunktus, a Marketing és Menedzsment Tanszék minőségügyi megbízottja,
3. Dr. Szigeti Cecília egyetemi adjunktus, a Nemzetközi és Elméleti Gazdaságtan Tanszék minőségügyi megbízottja,
4. Dr. Garai Anna egyetemi docens, a Nemzetközi Kommunikáció Tanszék minőségügyi megbízottja,
5. Dr. Dusek Tamás egyetemi docens, a Gazdasági Elemzések Tanszék minőségügyi megbízottja,
6. Dr. Bugovics Zoltán egyetemi docens, a Regionális-tudományi és Közpolitikai Tanszék minőségügyi megbízottja.

A bizottsági ülések feljegyzései innen letölthetők.

Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar Eseménynaptára

Nyári záróvizsga időszak a jogász szakon 2017. március 1. - 2017. június 16.
Kurzuskiírási időszak 2017. március 20. 00:00 - 2017. április 7. 23:00
Elektronikus ZH nap 2017. március 31.
Levelezős konzultációs hétvége 2017. március 31. 08:00 - 2017. április 1. 18:00
Böjti elcsendesedés - másképp 2017. április 3. 18:00 - 19:00