Komplex vizsga tételsorok

A komplex vizsga
a) megkezdésének feltétele: az abszolutórium megszerzése és szakdolgozat leadása
b) időszaka: adott félév záróvizsga-időszakának első hete,
c) pótlása: mindig a következő féléves időszakban, egy féléven belül nincs ismétlési lehetőség,
d) sikertelensége esetén a szakdolgozat védésére nincs lehetőség.
A TVSZ 83. §. (6) szerint ugyanazon diplomamunka legkésőbb az első beadástól számított harmadik évben használható fel a ZV során, ezen időszak alatt nem készíthető új szakdolgozat, ha azt elégtelentől különbözőre értékelték.

A komplex vizsgával kapcsolatban a hallgatók számára biztosított konzultációs lehetőségek az alábbiak szerint alakulnak a 2016/17-es tanév tavaszi félévében:

kereskedelem és marketing szak:
Dr. Huszka Péter
2017. március  23., csütörtök, 16,40, B 206
2017. április 20., csütörtök,  16,40, B 206
2017. május 13., szombat, 10,00,  A5

marketing mesterszak:
Dr. Ercsey Ida
2017. március 20. hétfő 16-17 óra, Ig. 515
2017. április 24. hétfő 16-17 óra, Ig. 515

gazdálkodási és menedzsment szak:
pénzügyi menedzsment specializáció: pénzügyi tervezés, pénzügyi szolgáltatások
Dr. Kovács Gábor
fogadóórában

logisztikai menedzsment mesterszak:
Dr. Süle Edit
2017. június 7. szerda 17 óra D411

vezetés és szervezés mesterszak:
Dr. Szegedi Zoltán
2017. március 28.kedd 16.00 Ig. 305.
Dr. Magyar-Stifter Viktória
2017. május 16. kedd 16 óra Ig. 515.

Minden más esetben az oktatót a fogadóórájában kereshetik (erről a telefonkönyv segítségével – részletes adatok – tájékozódhatnak):

gazdálkodási és menedzsment szak

  • teljes szak – menedzsment rész – Dr. Lőre Vendel
  • nemzetközi menedzsment specializáció – Dr. L.ukács Eszter
  • kontrolling specializáció – Dr. Koppány Krisztián
  • pénzügyi menedzsment specializáció, KKV pénzügyek – Dr. Koltai Judit Petra
  • pénzügyi menedzsment specializáció, adózás – Poreisz Veronika

közszolgálati – Somlyódyné Dr. Pfeil Edit, Dr. Reisinger Adrienn

nemzetközi gazdaság és gazdálkodás – Dr. Somogyi Ferenc

turizmus-vendéglátás alapszak - Dr. Darabos Ferenc


 

Ahol konzultáció van meghirdetve, de valaki a konzultációkon nem tud részt venni és kérdése van, az érintett oktatót fogadó idejében vagy e-mailben megkeresheti. A konzultációval kapcsolatos kérdésekkel az érintett oktatót kell keresni.

A tételsorok és a konzultációs időpontok mind nappali, mind nem nappali tagozatra érvényesek.

A záróvizsgára történő jelentkezés magába foglalja a komplex vizsgára és a szakdolgozat védésére történő jelentkezést. A záróvizsga megkezdhető, ha a hallgató szakdolgozatát határidőre leadta és az abszolutóriumot megszerezte. A záróvizsga komplex vizsga részének sikeres teljesítése előfeltétele a szakdolgozat megvédésének.

A komplex vizsga lehet írásbeli vagy szóbeli, a szakok specialitásai szerint az alábbiak szerint. A komplex vizsga tételsorai (kattintással elérhető az adott félév szorgalmi időszak negyedik hetétől érvényes az érintett félévre).

írásbeli komplex vizsga van az alábbi szakokon:
- gazdálkodási és menedzsment szak
(Ezen a szakon a komplex vizsga két részből: egyik rész egy esszé – ez a közös menedzsment témából, másik rész a specializációnak, szakiránynak megfelelő feladatmegoldás.)

Gazdálkodási és menedzsment szak - tételsorok specializációnként, illetve a közös menedzsment rész külön letölthető:

Menedzsment feladatsor a teljes szakra vonatkozóan.


- kereskedelem és marketing alapszak,

- marketing mesterszak,

- angol marketing mesterszak,

- vezetés és szervezés mesterszak

- logisztikai menedzsment mesterszak.

 szóbeli komplex vizsga van az alábbi szakokon:

- tételsor: közszolgálati szak, településfejlesztési specializáció, (tételek kifejtése)

- tételsor: közszolgálati szak, helyi kormányzás specializáció, (tételek kifejtése)

- nemzetközi gazdaság és gazdálkodás mesterszak,

- regionális és környezeti gazdaságtan mesterszak, (tételek kifejtése),

- turizmus-vendéglátás alapszak

Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar Eseménynaptára

Levelezős konzultációs hétvége 2017. szeptember 22. - 2017. szeptember 23.
Alkotóhét 2017. szeptember 25. - 2017. szeptember 29.
Szakirányválasztás 2017. szeptember 25. - 2017. szeptember 29.
Szenátusi ülés 2017. szeptember 25. 14:00 - 16:00
HÉHA - Luther és az angol reformáció 2017. szeptember 25. 18:00 - 19:00