Komplex vizsga tételsorok

A komplex vizsga
a) megkezdésének feltétele: az abszolutórium megszerzése és szakdolgozat leadása
b) időszaka: adott félév záróvizsga-időszakának első hete,
c) pótlása: mindig a következő féléves időszakban, egy féléven belül nincs ismétlési lehetőség,
d) sikertelensége esetén a szakdolgozat védésére nincs lehetőség.
A TVSZ 83. §. (6) szerint ugyanazon diplomamunka legkésőbb az első beadástól számított harmadik évben használható fel a ZV során, ezen időszak alatt nem készíthető új szakdolgozat, ha azt elégtelentől különbözőre értékelték.

A komplex vizsgával kapcsolatban a hallgatók számára biztosított konzultációs lehetőségek az alábbiak szerint alakulnak a 2017/18-as tanév őszi félévében:

kereskedelem és marketing szak:
Dr. Huszka Péter
2017. október 12., csütörtök, 18.15, A5
2017. november 9., csütörtök,  18.15, A5
2017. december 2., szombat, 15.45,  C203

marketing mesterszak:
Dr. Ercsey Ida
2017. október 4. szerda, 16.00 – 17.00 Igazgatási épület, 515
2017. november 15. szerda, 16.00 – 17.00 Igazgatási épület, 515

gazdálkodási és menedzsment szak:
pénzügyi menedzsment specializáció: pénzügyi tervezés, pénzügyi szolgáltatások
Dr. Kovács Gábor
általános tájékoztatás 2017. október 27., 15 óra, A204-es terem,
konkrét kérdések esetén 2017. október 31., november 28., 10-11óra, Ig. 309.

logisztikai menedzsment mesterszak:
Dr. Süle Edit
2017. december 12. 16 óra D411

Minden más esetben az oktatót a fogadóórájában kereshetik (erről a telefonkönyv segítségével – részletes adatok – tájékozódhatnak):

gazdálkodási és menedzsment szak

  • teljes szak – menedzsment rész – Dr. Lőre Vendel
  • nemzetközi menedzsment specializáció – Dr. L.ukács Eszter
  • kontrolling specializáció – Dr. Koppány Krisztián
  • pénzügyi menedzsment specializáció, KKV pénzügyek – Dr. Koltai Judit Petra
  • pénzügyi menedzsment specializáció, adózás – Poreisz Veronika
  • pénzügyi menedzsment specializáció, kockázatkezelés és biztosítás - Dr. Kovács Norbert

közszolgálati – Somlyódyné Dr. Pfeil Edit, Dr. Reisinger Adrienn

nemzetközi gazdaság és gazdálkodás – Dr. Somogyi Ferenc

turizmus-vendéglátás alapszak - Dr. Darabos Ferenc

vezetés és szervezés mesterszak - Dr. Szegedi Zoltán, Dr. Magyar-Stifter Viktória


Ahol konzultáció van meghirdetve, de valaki a konzultációkon nem tud részt venni és kérdése van, az érintett oktatót fogadó idejében vagy e-mailben megkeresheti. A konzultációval kapcsolatos kérdésekkel az érintett oktatót kell keresni.

A tételsorok és a konzultációs időpontok mind nappali, mind nem nappali tagozatra érvényesek.

A záróvizsgára történő jelentkezés magába foglalja a komplex vizsgára és a szakdolgozat védésére történő jelentkezést. A záróvizsga megkezdhető, ha a hallgató szakdolgozatát határidőre leadta és az abszolutóriumot megszerezte. A záróvizsga komplex vizsga részének sikeres teljesítése előfeltétele a szakdolgozat megvédésének.

A komplex vizsga lehet írásbeli vagy szóbeli, a szakok specialitásai szerint az alábbiak szerint. A komplex vizsga tételsorai (kattintással elérhető az adott félév szorgalmi időszak negyedik hetétől érvényes az érintett félévre).

írásbeli komplex vizsga van az alábbi szakokon:
- gazdálkodási és menedzsment szak
(Ezen a szakon a komplex vizsga két részből: egyik rész egy esszé – ez a közös menedzsment témából, másik rész a specializációnak, szakiránynak megfelelő feladatmegoldás.)

Gazdálkodási és menedzsment szak - tételsorok specializációnként, illetve a közös menedzsment rész külön letölthető:

Menedzsment tételek nappali tagozat minden specializáció,

menedzsment tételek távoktatás.

Menedzsment mintafeladat1 és mintafeladat2 (nappali és távoktatás is mindkettő).


- kereskedelem és marketing alapszak,

- marketing mesterszak,

- marketing MSc in English,

- vezetés és szervezés mesterszak

- logisztikai menedzsment mesterszak.

 szóbeli komplex vizsga van az alábbi szakokon:

- tételsor: közszolgálati szak, településfejlesztési specializáció, (tételek kifejtése)

- tételsor: közszolgálati szak, helyi kormányzás specializáció, (tételek kifejtése)

- nemzetközi gazdaság és gazdálkodás mesterszak,

- regionális és környezeti gazdaságtan mesterszak, (tételek kifejtése),

- turizmus-vendéglátás alapszak

Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar Eseménynaptára

Téli záróvizsga időszak 2018. január 24. 00:00 - 2018. február 2. 23:55
Bejelentkezés 2018. január 25. 06:00 - 2018. február 3. 23:55
Vizsgaidőszak vége 2018. január 27.
Tantárgyválasztás 2018. január 29. 06:00 - 2018. február 3. 23:55