Szakdolgozattal és záróvizsgával kapcsolatos információk

Bírálók részére (hallgatónak nincs teendője ezzel kapcsolatban):

bírálati űrlap (magyar); bírálati útmutató (magyar)

assesment sheet;  criteria for assesment

Határidők

A szakdolgozattal kapcsolatos további információkat lásd jobbra: általános információk, regisztráció, záróvizsga stb. linkek alatt!!!

2017/18-as tanév tavaszi félév

Regisztrációs időszak: 2018. január 30. 10 óra - 2018. február 12. 23:55

Szakdolgozat/diplomamunk a leadása nyomtatott és elektronikus - http://lib.sze.hu is:
2018. május 14. hétfő 15 óra

Minden félévben

Fontos: az elektronikus feltöltés is mindenképpen történjen meg határidőre, mert az elektronikus példányokat küldjük ki bírálatra, a nyomtatott példányok pedig a záróvizsga bizottság elé kerülnek.

Záróvizsga időszak (lásd Záróvizsga menüpont)

A szakdoglozatok leadásának helyszíne

A szakdolgozatok leadása az alábbiak szerint történik (általában - kivétel van - a belső konzulens tanszéke határozza meg, ezt a regisztrációs táblázat látják a honlapon (http://kgk.sze.hu/szakdolgozat-regisztracio)):

Gazdasági Elemzések Tanszék, Nemzetközi és Elméleti Gazdaságtan Tanszék – Vaszari Istvánné, Igazgatási épület 613., vaszari@sze.hu
Marketing és Menedzsment Tanszék - Knauszné Illés Gabriella, Igazgatási épület 516., knauszne@sze.hu
Regionális-tudományi és Közpolitikai Tanszék – Pirity Árpádné, Igazgatási épület 609.,  pirityne@sze.hu
Vezetéstudományi és Szervezeti Kommunikáció Tanszék - Pohárnok Szonja, ÚT228., poharnok.szonja@sze.hu
Turizmus Tanszék - Tóthné Lukács Tímea, Igazgatási épület 609., tothne.lukacs.timea@sze.hu

KIVÉTEL
Logisztikai és Szállítmányozási Tanszék és minden itt fel nem sorolt tanszék ( a táblázatban ami úgy kezdődik, hogy "külső tanszék")– Gersei Gabriella, Igazgatási épület 306., gerseig@sze.hu
Bármely tanszékhez tartozik, a szakirányú továbbképzések, felsőoktatási szakképzés – Merkó-Benkő Judit, Igazgatási épület 309., judit@sze.hu

Ha a szakdolgozatot postán adják fel, akkor az Egyetem és a Kar neve mellett szíveskedjenek a belső konzulens nevét is feltüntetni a borítékon.

Szakdolgozat leadása nélküli szakszeminárium teljesítés, illetve a szakszeminárium I. tantárgy teljesítése mesterszakokon: a szorgalmi időszak végéig küldendő elektronikusan a belső konzulensnek.

A kari záróvizsga szabályzat innen letölthető.

Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar Eseménynaptára

Levelező oktatás kontaktóráinak időpontja 2018. február 23. 00:00 - 2018. február 24. 01:00
MÉK Szalagavató 2018. február 24. 19:00 - 23:00
Rektori Fórum 2018. február 28. 14:00 - 15:00
Levelező oktatás kontaktóráinak időpontja 2018. március 2. 00:00 - 2018. március 3. 01:00