Szakdolgozattal és záróvizsgával kapcsolatos információk

Bírálók részére (hallgatónak nincs teendője ezzel kapcsolatban):

bírálati űrlap (magyar); bírálati útmutató (magyar)

assesment sheet;  criteria for assesment

Határidők

A szakdolgozattal kapcsolatos további információkat lásd jobbra: általános információk, regisztráció, záróvizsga stb. linkek alatt!!!

2016/17-es tanév tavaszi félév

Regisztráció: 2017. január 26. 10 óra - 2017. február 7. 10 óra

Szakdolgozat/diplomamunk a leadása (nyomtatott és elektronikus - http://lib.sze.hu is):
2017. május 15. 15 óra

Záróvizsga időszak (lásd Záróvizsga menüpont)

A szakdoglozatok leadásának helyszíne

A szakdolgozatok leadása az alábbiak szerint történik (általában - kivétel van - a belső konzulens tanszéke határozza meg, ezt a regisztrációs táblázat látják a honlapon (http://kgk.sze.hu/szakdolgozat-regisztracio)):

Gazdasági Elemzések Tanszék, Nemzetközi és Elméleti Gazdaságtan Tanszék – Vaszari Istvánné, Igazgatási épület 613., vaszari@sze.hu
Marketing és Menedzsment Tanszék, Nemzetközi Kommunikáció Tanszék – Knauszné Illés Gabriella, Igazgatási épület 516., knauszne@sze.hu
Regionális-tudományi és Közpolitikai Tanszék – Pirity Árpádné, Igazgatási épület 609.,  pirityne@sze.hu
Vezetéstudományi és Szervezeti Kommunikáció Tanszék, valamint Turizmus Tanszék - Igazgatási épület 609.

KIVÉTEL
Logisztikai és Szállítmányozási Tanszék és minden itt fel nem sorolt tanszék – Gersei Gabriella, Igazgatási épület 306., gerseig@sze.hu
Bármely tanszékhez tartozik, a szakirányú továbbképzések, felsőoktatási szakképzés – Merkó-Benkő Judit, Igazgatási épület 309., judit@sze.hu

Ha a szakdolgozatot postán adják fel, akkor az Egyetem és a Kar neve mellett szíveskedjenek a belső konzulens nevét is feltüntetni a borítékon.

Szakdolgozat leadása nélküli szakszeminárium teljesítés, illetve a szakszeminárium I. tantárgy teljesítése mesterszakokon: a szorgalmi időszak végéig küldendő elektronikusan a belső konzulensnek.

 

Aki az abszolutóriumot követő félévben, vagy későbbi félévben ír szakdolgozatot vagy tesz záróvizsgát (tehát hallgatói jogviszony nélkül), annak fizetési kötelezettsége van. A részletekről a tanulmányi ügyintézők tudnak tájékoztatást adni.


Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar Eseménynaptára

Nyári záróvizsga időszak a jogász szakon 2017. március 1. - 2017. június 16.
Kurzuskiírási időszak 2017. március 20. 00:00 - 2017. április 7. 23:00
Elektronikus ZH nap 2017. március 31.
Levelezős konzultációs hétvége 2017. március 31. 08:00 - 2017. április 1. 18:00
Böjti elcsendesedés - másképp 2017. április 3. 18:00 - 19:00