Szakdolgozattal és záróvizsgával kapcsolatos információk

Bírálók részére (hallgatónak nincs teendője ezzel kapcsolatban):

bírálati űrlap (magyar); bírálati útmutató (magyar)

assesment sheet;  criteria for assesment

Határidők

A szakdolgozattal kapcsolatos további információkat lásd jobbra: általános információk, regisztráció, záróvizsga stb. linkek alatt!!!

2017/18-as tanév őszi félév

Regisztrációs időszak: 2017. augusztus 31. 10 óra - 2017. szeptember 11. 23:59

Szakdolgozat/diplomamunk a leadása nyomtatott és elektronikus - http://lib.sze.hu is:
továbbtanulni szándékozók (2018-as februári kezdésű mesterre jelentkezők) esetében: 2017. november 20. hétfő 15 óra
minden más hallgató számára: 2017. december 11. hétfő 15 óra
Fontos: az elektronikus feltöltés is mindenképpen történjen meg határidőre, mert az elektronikus példányokat küldjük ki bírálatra, a nyomtatott példányok pedig a záróvizsga bizottság elé kerülnek.

Záróvizsga időszak (lásd Záróvizsga menüpont)

A szakdoglozatok leadásának helyszíne

A szakdolgozatok leadása az alábbiak szerint történik (általában - kivétel van - a belső konzulens tanszéke határozza meg, ezt a regisztrációs táblázat látják a honlapon (http://kgk.sze.hu/szakdolgozat-regisztracio)):

Gazdasági Elemzések Tanszék, Nemzetközi és Elméleti Gazdaságtan Tanszék – Vaszari Istvánné, Igazgatási épület 613., vaszari@sze.hu
Marketing és Menedzsment Tanszék - Knauszné Illés Gabriella, Igazgatási épület 516., knauszne@sze.hu
Regionális-tudományi és Közpolitikai Tanszék – Pirity Árpádné, Igazgatási épület 609.,  pirityne@sze.hu
Vezetéstudományi és Szervezeti Kommunikáció Tanszék - Pohárnok Szonja, ÚT228., poharnok.szonja@sze.hu
Turizmus Tanszék - Tóthné Lukács Tímea, Igazgatási épület 609., tothne.lukacs.timea@sze.hu

KIVÉTEL
Logisztikai és Szállítmányozási Tanszék és minden itt fel nem sorolt tanszék ( a táblázatban ami úgy kezdődik, hogy "külső tanszék")– Gersei Gabriella, Igazgatási épület 306., gerseig@sze.hu
Bármely tanszékhez tartozik, a szakirányú továbbképzések, felsőoktatási szakképzés – Merkó-Benkő Judit, Igazgatási épület 309., judit@sze.hu

Ha a szakdolgozatot postán adják fel, akkor az Egyetem és a Kar neve mellett szíveskedjenek a belső konzulens nevét is feltüntetni a borítékon.

Szakdolgozat leadása nélküli szakszeminárium teljesítés, illetve a szakszeminárium I. tantárgy teljesítése mesterszakokon: a szorgalmi időszak végéig küldendő elektronikusan a belső konzulensnek.

 

Aki az abszolutóriumot követő félévben, vagy későbbi félévben ír szakdolgozatot vagy tesz záróvizsgát (tehát hallgatói jogviszony nélkül), annak fizetési kötelezettsége van. A részletekről a tanulmányi ügyintézők tudnak tájékoztatást adni.

A kari záróvizsga szabályzat innen letölthető.

Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar Eseménynaptára

Levelezős konzultációs hétvége 2017. november 17. - 2017. november 18.
Nyugdíjas Találkozó 2017. november 21. 15:00 - 20:00