Szakszeminárium, szakdolgozati kurzusok

Szakszemináriumi, szakdolgozati projekt kurzus

A szakszemináriumi kurzusokra a hallgatónak kell bejelentkeznie a tantárgyválasztási időszakban. A kurzusok a szakfelelős oktatóhoz vannak rendelve, egy adott kód alatt egy kurzus fut a tárgyfelvételkor. A honlapon történő online témaválasztás után a belső konzulensek kurzusaira áttesszük a hallgatókat.

FIGYELEM - TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS SZAK: a Szakdolgozati projekt I. és a Szakdolgozati projekt II. tantárgyat egyszerre, ugyanabban a félévben vegyék fel, amikor a szakdolgozat elkészül.
A tárgyhoz rendelt órák döntően önálló hallgatói munkát jelentenek, a belső konzulensek a félév során konzultációs időpontokat biztosítanak a hallgatók számára. A hallgató a félév során legalább hat alkalommal köteles a belső konzulenssel konzultálni munkájának alakulásáról, a hat alkalomból legalább egy személyes találkozást jelent.

A szakdolgozat elkészítésére, így a szakszeminárium kurzus felvételére legkorábban a mintatanterv szerint megjelölt félévben van lehetőség.

A tárgy eredményes teljesítésének követelményei felsőoktatási szakképzésen, alapképzésen és szakirányú továbbképzésen:

vagy egy szakdolgozat-tervezet leadása (még módosítható, a belső konzulens által már jóváhagyott elektronikus változat, amelynek terjedelme a végleges szakdolgozatéval megegyező)
vagy a szakdolgozat leadása.
A két lehetőség közül a hallgató választhat.

A mesterszakokon a szakszeminárium I. a szakszeminárium II. előfeltétele. A tárgy eredményes teljesítésének követelményei mesterképzésen:
• szakszeminárium I.
 legalább 36.000 karakteres (szóközzel, ez kb. 20 oldalt jelent) összeállítás a szakdolgozattal kapcsolatosan, a belső konzulens útmutatása szerint,
• szakszeminárium II.
vagy egy legalább 90.000 karakteres (szóközzel, ez kb. 50 oldalt jelent) összeállítás a szakdolgozattal kapcsolatosan, a belső konzulens útmutatása szerint,
vagy a szakdolgozat leadása.
A két lehetőség közül a hallgató választhat.


Ha a hallgató
a) „aláírás megtagadva” bejegyzést vagy
b) „nem felelt meg” érdemjegyet
kap, akkor egy későbbi félévben újra fel kell vennie a tantárgyat

Ha a hallgató nem a kész szakdolgozatot adja le, hanem a kapcsolódó tantárgy teljesítéséhez szükséges dokumentumot, akkor azt a belső konzulensének kell elküldeni. A határidő mindig megegyezik a szakdolgozat leadási határidejével (az őszi félévben a második határidő, ami a nem továbbtanulókra vonatkozik).

Értékelési rend
A szakszeminárium, szakszeminárium I.-II., szakdolgozati projekt tantárgyak értékelését a hallgató belső konzulense egyrészt aláírással vagy annak megtagadásával, illetve három- vagy ötfokozatú (tantárgytól függően) skálán értékeli.

Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar Eseménynaptára

Téli záróvizsga időszak 2018. január 24. 00:00 - 2018. február 2. 23:55
Bejelentkezés 2018. január 25. 06:00 - 2018. február 3. 23:55
Vizsgaidőszak vége 2018. január 27.
Tantárgyválasztás 2018. január 29. 06:00 - 2018. február 3. 23:55