Szerkesztőség - elérhetőség

SZERKESZTŐSÉG

Főszerkesztő:

Dr. habil Reisinger Adrienn egyetemi docens
tudományszervezési dékánhelyettes
Gazdasági Elemzések Tanszék
9026 Győr, Egyetem tér 1.
Igazgatási épület, 607. szoba
Telefon | 96/503-482
E-mail | radrienn@sze.hu


Főszerkesztő helyettes:

Dr. Dernóczy-Polyák Adrienn PhD egyetemi docens
Marketing és Menedzsment Tanszék
9026 Győr, Egyetem tér 1.
Igazgatási épület, 514. szoba
Telefon | 96/503-400/3154
E-mail | dernoczy@sze.hu


Titkár:

Buics László PhD hallgató
Vezetéstudományi és Szervezeti Kommunikáció Tanszék
9026 Győr, Egyetem tér 1.
Új Tudástér ÚT 229
E-mail: buics.laszlo@sze.hu


Pénzügyi elszámolás:

Poreisz Veronika egyetemi tanársegéd
Gazdasági Elemzések Tanszék
9026 Győr, Egyetem tér 1.
Igazgatási épület, 605. szoba
E-mail: poreisz@sze.hu


A folyóirat e-mail címe:
tgeszerkesztoseg@sze.hu

Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar Eseménynaptára

Finanszírozási forma módosítására jelenkezés 2018. április 23. 06:00 - 23:55
Szenátusi ülés 2018. április 23. 14:00 - 16:00
Egyetemi TMDK és Tehetségnap 2018. április 25.
Munkaszüneti nap 2018. április 30.