Szerzőknek

SZERZŐKNEK

 

  • A szerzőknek az alábbi címekre párhuzamosan kell beküldeni írásaikat:

           Somogyi Ferenc (főszerkesztő): somogyif@sze.hu
           Vaszari Istvánné (ügyintéző): vaszari@sze.hu

  • A szerzők egy héten belül visszaigazolást kapnak, hogy írásuk megérkezett a szerkesztőségbe.
  • A lektorok három héten belül készítik el értékelésüket.
  • A szerkesztőség maximum három hónap után választ ad a szerzőknek, hogy dolgozatuk 1. közlésre elfogadott, 2. közlést a szerkesztőség elutasítja, 3. a szükséges javítások után a dolgozatot megjelenteti a szerkesztőség. A szükséges javítások elvégzésére egy hónapot kapnak a szerzők. A „javított” dolgozat megjelenéséről a szerkesztőbizottság dönt.  (A közlésre végső soron elfogadott dolgozat a mindenkor időszerű következő hat szám valamelyikében megjelenik.)
  • A szerzőktől elvárt adatok:

       Név (tudományos fokozat, munkahely)
       Email:
       Tel.:

  • A szerkesztőség a szerzőktől elvárja a gondos stiláris munkát és a formai elvárások pontos betartását!

 

 

A dolgozat formai elvárásai

SZERZŐ NEVE (A tudományos fokozatok feltüntetése nélkül.) Times New Roman, normál, nagybetű, 12-es betűméret, középre igazítva.


Az 1. lábjegyzet: a szerző munkahelye, státusza, zárójelbe nyilvános E-mailcíme.

Times New Roman, normál, kisbetűs, 11-es betűméret.

A mű címe

Times New Roman, normál, 16-os betűméret, sorkizárt, középre igazítva.

 
Összefoglalás (kiírás nélkül)

Times New Roman, normál, 12-es betűméret, sorkizárt, szimpla sorköz, maximum 12 sor.

 
Szöveg

Times New Roman, normál, nagybetű, 12-es betűméret, sorkizárt, szimpla sorköz, bekezdések: behúzás jobbra 3 leütésnyi. Margó körben 2,5 cm.  A tanulmány számozott alfejezetekre bontható.

 

Az alfejezetek címe

Times New Roman, normál, 14-es betűméret, sorkizárt, balra igazítva. Az alfejezetek további fejezetekre bontása kerülendő!

 
A tanulmány formátuma: A/4

 
A tanulmány terjedelme: 30000 karakter, kb. 8 – 14 oldal.

 
Idézet

Az idézetek, tartalmi idézetek, egyéb információk számozottak legyenek, jegyzetbe kerüljenek!

A hivatkozások az alábbi példa szerint.

Akerlof, G. A. – Shiller, R. J. (2009): Animals Spirits avagy a lelki tényezők szerepe a gazdaságban és a globális kapitalizmusban. Corvina Kiadó Kft., Budapest, 2011. 25. o. Magyar szerző esetén: Kautz Gyula (1868): A nemzetgazdasági eszmék fejlődési története és befolyása a közviszonyokra Magyarországon. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, 1987. A szerző neve utáni zárójelben a mű első megjelenésének éve kerüljön, a megjelenés helye utáni évszám a használt forrás megjelenésének éve. Ez a két szám megegyezhet! Ha a fenti példák adataiból bármelyik hiányzik, akkor írja oda: n. a.  Folyóirat esetén pl.: Németh György (2010): Vissza a természet(es)hez – a nyugdíj reform és a politikai gazdaságtana. Valóság, 2010. 8. sz. 18. o.

Ha az idézett művet egymás után idézi, akkor: Uo. 42. o. Ha az idézett művet több más mű után újból idézi, akkor pl. Zsolnai László (1989): i. m. 95. o. Ha azonos évben az idézett szerzőtől több mű is megjelent, és Ön idézi ezeket, akkor így jelölje: (1989/a), (1989/b) stb.

 

A jegyzetek formai elvárásai

Times New Roman, normál, 11-es betűméret, sorkizárt, szimpla sorköz.

 

Ábrák

Az ábra felett: 1. ábra: Az ábra címe azonos sorban

Times New Roman, normál, 12-es betűméret,  középre igazítva. Forrás feltüntetése: az ábra alá kerüljön.

 

Táblázat

A táblázat felett: 1. táblázat: A táblázat címe azonos sorban

Times New Roman, normál, 12-es betűméret,  középre igazítva. Forrás feltüntetése: a táblázat alá kerüljön.

 

 

IRODALOM

A felhasznált források ABC szerint rendezve, itt már nem kell feltüntetni az oldalszámot. Lásd az „Idézet” bekezdés példáit!

Times New Roman, normál, 11-es betűméret, sorkizárt.

 

Jegyzetek

Times New Roman, normál, 11-es betűméret, sorkizárt. Lásd az „Idézet” bekezdés példáit!

Internetes hivatkozások visszakereshetőségig pontosak legyenek, pl.: http://www....... Letöltés ideje: 2012. december 21.

 

ENGLISH ABSTRACT

Times New Roman, normál, 11-es betűméret, sorkizárt. Tartalmilag egyezzen meg a tanulmány kezdő összefoglalójával!

Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar Eseménynaptára

Téli záróvizsga időszak 2018. január 24. 00:00 - 2018. február 2. 23:55
Bejelentkezés 2018. január 25. 06:00 - 2018. február 3. 23:55
Vizsgaidőszak vége 2018. január 27.
Tantárgyválasztás 2018. január 29. 06:00 - 2018. február 3. 23:55