Kautz Emlékkonferencia

A Széchenyi István Egyetem Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kara
tudományos konferenciát szervezett Kautz Gyula halálának 100. és születésének 180. évfordulója alkalmából
2009. május 18-án.

ImageKautz Gyula 1829. november 5-én született Győrben és 1909. március 27-én halt meg Budapesten.  Kiváló tudós, államférfi, egyetemi tanár volt.
A magyar közgazdaságtudomány egyik legkiválóbb, ha nem a legkiválóbb alkotója. Neki köszönhető, hogy a közgazdaságtan tudományos elismerést kapott Magyarországon, a közgazdaságtan történetéről írott munkája nem csak a korszakban, hanem később is alapműnek számított. (A könyv 1860-ban jelent meg németül, amikor a szerző még csak 31 éves volt!) Olyan tudós, aki a napi gazdaságpolitikában is igyekezett kamatoztatni tehetségét. Deák Ferenc belső köréhez tartozott, kiemelkedő szerepe volt a kiegyezés gazdaságpolitikai programjának kidolgozásában. 1865-től parlamenti képviselő. 1883-tól az Osztrák-Magyar Bank magyar alkormányzója, 1892-1900-ig kormányzója (ma azt mondanánk elnöke) volt. Ebben a tisztségében irányította a Monarchia valutareformját. Akadémiai tagságát a statisztika és államgazdaságtan művelőjeként kapta.

Karunk névadójának tiszteletére egy olyan tudományos tanácskozást szerveztünk, amely emléket állít a város szülöttének, de nem életművének hosszas méltatásával, hanem azt bemutatva, hogyan tudja a tudomány szolgálni ma azokat a területeket, amelyeken ő tevékenykedett. Ezért hívtuk meg a tudomány és a gazdaságpolitika jeles képviselőit, mondják el véleményüket – Kautz ürügyén – arról, képes-e a közgazdaságtudomány támogatni a gyakorlati gazdaságpolitikát.

Szervező Bizottság elnöke:
Prof. Dr. Losoncz Miklós
dékánhelyettes

Szerkeztőbizottság Elnöke:
Dr. habil Solt Katalin
tanszékvezető

További információk:
Dr. Szigeti Cecília
szigetic@sze.hu
96/503-400/3360

A konferencia szekcióinak részletes programja innen letölthető.

A lektorált kéziratokat elektronikus kiadványban megjelentetjük.

Események

Nyári záróvizsga időszak 2021. június 23. - 2021. július 2.
Vizsgaidőszak vége 2021. június 26.
Diplomaátadó ünnepély - MUK 2021. június 26. 14:00 - 16:00
Szenátusi Ülés 2021. június 28. 14:00 - 16:00