A folyóiratról

A FOLYÓIRATRÓL

Minerva baglya csak a beálló alkonnyal kezdi meg röptét.  (G. W. F. Hegel)

A TÉR – GAZDASÁG – EMBER a Széchenyi István Egyetem Kautz Gyula Gazdaságtudományi Karának tudományos folyóirata.

ISSN: 2064-1176
Az alapítás éve: 2012
A folyóirat címe: tgeszerkesztoseg@sze.hu

A folyóirat évente négyszer jelenik meg: március, június, szeptember és december (az első három szám magyarul, a negyedik angolul).

Főszerkesztők

Somogyi Ferenc (2012–2016) alapító főszerkesztő
Dusek Tamás (2017)
Reisinger Adrienn (2018 - )

 A folyóirat arculata

TÉR – GAZDASÁG – EMBER – összhangban a Széchenyi István Egyetem Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar arculatával − az általános közgazdaságtan, regionális tudomány, elmélettörténet, gazdaságtörténet, gazdaságstatisztika,  marketing, általános menedzsment, logisztika, vezetéstudomány irányokban különösen nyitott, de nem zárkózik el a jelzett tudománykörökön túli − közgazdaságtudományi és a gazdasághoz kötődő − írásoktól sem (gazdasági jog, gazdaságszociológia, politológia, gazdaságpszichológia, etika, műszaki tudományok, további társadalomtudományi területek).

A folyóirat szerkezete

METAKÖZGAZDASÁGTAN a közgazdaságtan ismeretelméleti, módszertani, tudományelméleti, elmélettörténeti, gazdaságetikai, rendszerelméleti kérdései, továbbá a közgazdaságtan és az egyéb tudományok viszonya

TÉR regionális gazdaságtan, városgazdaságtan, területi politika, területi statisztika, társadalomföldrajz

KÖZGAZDASÁGTAN ÉS GAZDÁLKODÁSTUDOMÁNY pénzügytan, vállalati pénzügyek, statisztika, vállalati gazdaságtan, marketing, logisztika, változásmenedzsment, emberi erőforrás menedzsment és stratégiai menedzsment

EMBER ÉS TÁRSADALOM gazdaságtörténet, gazdasági jog, gazdaságszociológia, gazdaság és politológia, közgazdaság és pedagógia, gazdaságpszichológia, üzleti etika stb.

RÖVIDEBB ÍRÁSOK, ISMERTETŐK

TUDOMÁNYOS ÉLET doktori iskolák, kutatói műhelyek, konferencia beszámolók, Nobel-díjasok, jelentős védések, In Memoriam stb.

KÖNYVISMERTETÉS könyvismertetés, kritika

További információk az Impresszum, a Szerkesztőség és a Szerzőknek menüpont alatt találhatók.

 

Események

Elektronikus ZH nap 2021. október 27. 08:00 - 15:00
Domokos Bernadett értekezésének védése 2021. október 27. 10:00 - 11:30
Hallgatói klubkoncert 2021. október 27.
Levelező tagozat óráinak időpontja 2021. október 29. - 2021. október 30.