Telefonkönyv

Általános információk

Általános információk

A honlapon a szakdolgozat szó alatt a záródolgozat és a diplomamunka is értendő.
A szakdolgozat elkészítésére és a kapcsolódó tantárgy felvételére legkorábban a mintatanterv szerinti félévben van lehetőség, azaz amikor várhatóan végeznek (abszolutórium szereznek) az adott félévben.
A mesterszakos hallgatóknak már a szakszeminárium/diplomamunka konzultáció I. tantárgy felvételének félévében  online témát kell választaniuk, hiszen belső konzulensre e tantárgy teljesítéséhez is szükség van.
FIGYELEM - TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS SZAK: akinek a tantervében még a Szakdolgozati projekt I. és  II. tantárgy szerepel, ők mindkettőt ugyanabban a félévben vegyék fel.

A regisztráció a szakdolgozat megírásának félévét megelőző vizsgaidőszak végén kezdődik - pontos adatok mindig a határidők rész alatt láthatók.
Aki online regisztrált szakdolgozat írásra valamely félévben, de nem nyújtott be szakdolgozatot, akkor arra a félévre, amikor szándékozik folytatni, újra be kell jelentkeznie. (Kivéve: mesterszak szakszeminárium II./diplomamunka II. lásd regisztráció menüpont alatt)
A benyújtott és elégtelentől különböző érdemjegyre bírált szakdolgozatot a benyújtástól számított három évig nem lehet újra írni, a három év leteltével viszont mindenképpen új szakdolgozatot kell készíteni, tehát akkor újra témát kell választani.

Témaválasztás

A hallgatónak szakjához kapcsolódó témát javasolt választania. Indokolt esetben ettől eltérhet, ugyanakkor az indoklást mind a szakdolgozatban, mind a záróvizsga alkalmával meg kell tennie. Technikailag bármely tanszéke témája elérhető minden szak számára.
A Logisztikai és Szállítmányozási Tanszék témáit a mesterképzésnél csak a logisztikai menedzsment/ellátásilánc menedzsment szak választhatja, ugyanakkor ezen szakos hallgatók választhatnak más tanszékek témái közül is.
A témaválasztás a kiírt témák alapján, az online rendszeren keresztül történik.

További információk a regisztráció menüpont alatt találhatók.

Külső konzulens közreműködése NEM kötelező. Ha valaki szeretne külső konzulenst, akkor a választott személynek alapszakok esetén legalább főiskolai, mesterszakok esetén legalább egyetemi végzettséggel kell rendelkeznie és a témában jártas szakembernek kell lennie. A külső konzulens adatait elegendő a szakdolgozatba köttetendő adatlapon jeleznie. Tőle értékelést NEM várunk a szakdolgozat leadását követően.

A belső konzulenssel a hallgatónak kell felvenni a kapcsolatot (a témaválasztás lezárása után).

Az oktatók elérhetőségét az egyetem főoldalán található telefonkönyv segítségével megtalálják.

A dolgozatot az alábbiak szerint kell elkészíteni:
Aki magyar nyelvű képzésen szeretne idegen nyelven szakdolgozatot írni, legyen szíves annak feltéeleiről érdeklődni a gerseig@sze.hu e-mail címen.

  • formai útmutató 
  • szakdolgozatba köttetendő adatlapok  ( a titkosítási nyilatkozatot is tartalmazza) Az szakdolgozat helyett a záródolgozata vagy a diplomamunka szó a TVSz előírásai szerint értelemszerűen alkalmazandók a képzési szintnek megfelelően.)
    TITKOSÍTÁS(ha a cég kéri): A titkosítással kapcsolatosan egyetemünk nem ír alá szerződést, a fentebb letölthető nyilatkozatban foglaltakon kívül mást nem tudunk vállalni. Ezt érdemes időben tisztázni, hogy ne a dolgozat leadásakor legyen probléma.
  • szakdolgozat minta (a formai útmutatóhoz kapcsolódó, az alapján szerkesztett minta, amely megkönnyíti a szerkesztést).
  • a külső, kemény borító (a bőrkötéshez szolgál mintául, ezen kívül a gerincére is fel kell tüntetni a nevet és az évszámot)

A szakdolgozat szakmai kérdéseivel kapcsolatosan a belső konzulens nyújt részletesebb szakmai útmutatást, kérdéseiket hozzá szíveskedjenek intézni.

A dolgozat akkor adható be, ha a belső - és ha van, akkor a külső konzulens - a beadást aláírásával igazolja a diplomamunkába bekötött adatlapon. Az aláírásokat a hallgató szerzi be. (Ha a dolgozat postán érkezik, akkor a belső konzulens nevére legyenek szívesek címezni, azaz:
Széchenyi István Egyetem KGK
belső konzulens neve
9026 Győr, Egyetem tér 1.

A szakdolgozat terjedelme – mellékletek nélkül:
felsőoktatási szakképzésen legalább 25, legfeljebb 40 oldal,
alapszakokon legalább 30, legfeljebb 50 oldal,
mesterszakokon legalább 40, legfeljebb 60 oldal.
A szakdolgozatot 1 nyomtatott – környezetvédelmi okokból javasoljuk a kétoldalas nyomtatást -, bekötött példányban (a konzulens(ek) által aláírva) kell leadni és a könyvtári elektronikus felületre feltölteni (http://lib.sze.hu). A nyomtatott változat leadásának és az elektronikus változat feltöltésének határiedeje megegyezik, csak akkor tekinthető a benyújtás elfogadottnak, ha mindkét módon megtörtént.

Ha nem találnak itt kérdésükre választ, akkor szíveskedjenek Gersei Gabriella, dékáni titkárságvezetőhöz fordulni a gerseig@sze.hu e-mail címen.

A szakdolgozatot a belső konzulens és az általa megadott külső bíráló értékeli. A külső bírálatot beérkezés után a Neptun rendszerbe feltöltjük. A belső értékelést a belső konzulens tölti fel a Neptun rendszerbe. A végső eredményről a két javasolt értékelés figyelembevételével a záróvizsga bizottság dönt (nem jelent egyértelmű átlagolást!!)
Kivétel: felsőoktatási szakképzés esetén csak a belső konzulens értékel, az ő javaslatát figyelembe véve dönt a záróvizsga bizottság.

Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar Eseménynaptára

Munkaszüneti nap 2018. október 22.
Munkaszüneti nap 2018. október 23.
Elektronikus ZH nap 2018. október 24.
MÉK Ünnepi Szenátusi Ülés 2018. október 25. 10:00 - 11:00
Levelező oktatás kontaktóráinak időpontja 2018. október 26. 00:00 - 2018. október 27. 23:00