Kautz Emlékkonferencia

A Széchenyi István Egyetem Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kara
tudományos konferenciát szervezett Kautz Gyula halálának 100. és születésének 180. évfordulója alkalmából
2009. május 18-án.

ImageKautz Gyula 1829. november 5-én született Győrben és 1909. március 27-én halt meg Budapesten.  Kiváló tudós, államférfi, egyetemi tanár volt.
A magyar közgazdaságtudomány egyik legkiválóbb, ha nem a legkiválóbb alkotója. Neki köszönhető, hogy a közgazdaságtan tudományos elismerést kapott Magyarországon, a közgazdaságtan történetéről írott munkája nem csak a korszakban, hanem később is alapműnek számított. (A könyv 1860-ban jelent meg németül, amikor a szerző még csak 31 éves volt!) Olyan tudós, aki a napi gazdaságpolitikában is igyekezett kamatoztatni tehetségét. Deák Ferenc belső köréhez tartozott, kiemelkedő szerepe volt a kiegyezés gazdaságpolitikai programjának kidolgozásában. 1865-től parlamenti képviselő. 1883-tól az Osztrák-Magyar Bank magyar alkormányzója, 1892-1900-ig kormányzója (ma azt mondanánk elnöke) volt. Ebben a tisztségében irányította a Monarchia valutareformját. Akadémiai tagságát a statisztika és államgazdaságtan művelőjeként kapta.

Karunk névadójának tiszteletére egy olyan tudományos tanácskozást szerveztünk, amely emléket állít a város szülöttének, de nem életművének hosszas méltatásával, hanem azt bemutatva, hogyan tudja a tudomány szolgálni ma azokat a területeket, amelyeken ő tevékenykedett. Ezért hívtuk meg a tudomány és a gazdaságpolitika jeles képviselőit, mondják el véleményüket – Kautz ürügyén – arról, képes-e a közgazdaságtudomány támogatni a gyakorlati gazdaságpolitikát.

Szervező Bizottság elnöke:
Prof. Dr. Losoncz Miklós
dékánhelyettes

Szerkeztőbizottság Elnöke:
Dr. habil Solt Katalin
tanszékvezető

További információk:
Dr. Szigeti Cecília
szigetic@sze.hu
96/503-400/3360

A konferencia szekcióinak részletes programja innen letölthető.

A lektorált kéziratokat elektronikus kiadványban megjelentetjük.

Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar Eseménynaptára

Munkaszüneti nap 2018. október 22.
Munkaszüneti nap 2018. október 23.
Elektronikus ZH nap 2018. október 24.
MÉK Ünnepi Szenátusi Ülés 2018. október 25. 10:00 - 11:00
Levelező oktatás kontaktóráinak időpontja 2018. október 26. 00:00 - 2018. október 27. 23:00