Kautz Konferencia 2015

Image


A Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar
"Kitekintések - 25 éves a győri közgazdászképzés"
címmel konferenciát rendezett
2015. június 11-én.
Helyszín: Győr, Széchenyi István Egyetem.

 

A konferencia meghívója és részletes programja innen letölthető.

A konferencia fővédnöke:
Dr. Papp Ilona, egyetemi docens, dékán
A konferenica főszervezője:
Ablonczyné Dr. Mihályka Lívia egyetemi docens, tanszékvezető, dékánhelyettes
Kapcsolattartó:
Gersei Gabriella dékáni titkárságvezető, gerseig@sze.hu

A győri Széchenyi István Egyetem Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kara 2015. június 11-én Kautz Gyula emlékkonferenciát rendezett. A konferencia hagyományainak megfelelően 10.00-12.00 óra között plenáris előadásokra került sor, majd a délutáni órákban a konferencia szekcióülésekkel folytatta munkáját.

A konferencia plenáris előadásainak fő gondolata a közgazdászképzésre fókuszált.

A konferenciát Rektor úr nyitotta meg, majd Alpolgármester úr köszöntötte a város nevében a részt vevőket és átadta a Kar részére Dékán asszonynak a Győri Városháza Ezüst Emlékérmét, amelyet büszkén fogunk őrizni.

A plenáris előadók közül elsőként Maurits van Rooijen, a London School of Business & Finance rektora tartott színvonalas és hasznos előadást angol nyelven. Őt követően az OECD működését ismerhettük meg Égert Balázs vezető közgazdásznak köszönhetően. A harmadik blokkban Rechnitzer professzor úr előadásában a győri közgazdászképzés múltjáról, jelenéről és jövőjéről beszélt. Ezt követően Papp Ilona dékán asszony a Kar és jogelődjei korábbi vezetőit méltatta, akik személyes élményeiket megosztva gazdagították a 25 éves jubileumi visszaemlékezést.  

A szekciók, a Kar kutatási irányainak megfelelően, változatos témák köré szerveződtek illusztrálva Karunk és partnerkapcsolataink sokszínűségét. A délutáni előadások 8 szekcióban zajlottak, 120 fő előadót köszönthettünk. A rendezvény nemzetközi jellegét támasztja alá, hogy a plenáris előadók között és a szekció előadók között is üdvözölhettünk külföldi kollégákat, szakembereket.

A rendezvényhez kapcsolódó fogadások alkalmával a konferencia részt vevőinek lehetőségük nyílt informális tapasztalatcserére, vitára, ami a hivatalos előadásokon túl messzemenőkig támogatta a jövőbeni együttműködési potenciált. A konferencián a helyi oktató-kutató kollégák mellett a hazai és külföldi partner felsőoktatási intézmények, szakmai szervezetek, kutatóintézetek, önkormányzatok, valamint a már együttműködő, illetve együttműködést tervező cégek képviselői is szerepet kaptak.

Számos visszajelzés érkezett a Kar vezetőihez mind a kollégáktól, mind pedig meghívott vendégeinktől, ami alapján elmondható, hogy a konferenciát magas szakmai színvonalú, sikeres, további partnerkapcsolatok építését és fejlesztését támogató rendezvényként tartják számon.

A korábbi éveknek megfelelően a rendezvényen elhangzott előadások alapján készített és lektorált tanulmányokat egy ISBN számmal ellátott elektronikus kötetben kívánjuk megjelentetni (várható megjelenés 2016 eleje).

Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar Eseménynaptára

Nyári záróvizsga időszak 2019. június 19. 00:00 - 2019. június 28. 19:00
IX. Nemzetközi Mikroalga Szimpózium 2019. június 25. 00:00 - 2019. június 26. 01:00
Diplomaátadó ünnepély -MÉK 2019. június 28. 10:00 - 11:00
Vizsgaidőszak vége 2019. június 29.