Telefonkönyv

Komplex vizsga tételsorok

A komplex szakmai vizsga letétele során a hallgató bizonyítja, hogy az elsajátított ismereteket képes egy konkrét probléma megoldására alkalmazni.

A komplex vizsga lehet írásbeli vagy szóbeli, a szakok specialitásai szerint . A komplex vizsga tételsorai (kattintással elérhető az adott félév szorgalmi időszak negyedik hetétől érvényes az érintett félévre).


A veszélhelyzet miatt az írásbeli komplex vizsgák  helyett a 2020. június 17. - július 11. közötti záróvizsga időszakban szóbeli komplex vizsgák lesznek. Az alábbiakban látható, hogy mely szakokon milyen tételsor alapján tudnak készülni a hallgatók.
Az eredetileg is szóbeli komplex vizsga tételsorok nem változnak.
A turizmus-vendéglátás alapszakon random number generator segítségével történik majd a "tételhúzás".


Írásbeli helyetti szóbeli tételsor a gazdálkodási és menedzsment szak régi tanerves hallgatói részére innen letölthető.


A marketing mesterszakon és a kereskedelem és marketing alapszakon érvényes az írásbelihez kiadott kérdéssor (külön-külön a régi és az új tantervre - lásd alább), az alapján fog a bizottság kérdést feltenni, amely a komplex írásbeli vizsgát helyettesítő komplex szóbeli vizsgának minősül.


A vezetés és szervezés szak új tanterves hallgatók részére az írásbeli helyetti szóbeli komplex vizsgához a tételsor innen letölthető.

A vezetés és szervzées szak régi tanterves hallgatók az írásbelihez kiadott komplex vizsga anyag alapján készülhetnek a szóbeli komples vizsgára - lás alább.


A logisztikai és menedzsment/ellátásilánc menedzsment szakok hallgatói az innen letölthető tételsor alapján készülhetnek az írásbeli helyetti szóbeli komplex vizsgára.írásbeli komplex vizsga van az alábbi szakokon:


- gazdálkodási és menedzsment szak RÉGI TANTERV. Régi tanterven van, akinek van specializációja, a tantárgyak kódja NGB-vel vagy LGB -vel kezdődik!!!
(Ezen a szakon a komplex vizsga két részből: egyik rész egy esszé – ez a közös menedzsment témából, másik rész a specializációnak, szakiránynak megfelelő feladatmegoldás.)

Gazdálkodási és menedzsment szak - tételsorok specializációnként, illetve a közös menedzsment rész külön letölthető:

Menedzsment tételek nappali tagozat minden specializáció,

menedzsment tételek távoktatás.

Menedzsment mintafeladat1 és mintafeladat2 (nappali és távoktatás is mindkettő).

 

- gazdálkodási és menedzsment szak ÚJ TANTERV. Új tanterven van, akinek a tantárgyak kódja KGNB-vel vagy KGLB-vel kezdődnek!
Nem záróvizsga időszakban teszik le a komplex vizsgát, hanem az 5. félévben teljesítendő Pénzügyi menedzsment (KGNB_GETM024/KGLB_GETM024) tantárgy és a 6. félévben teljesítendő Üzleti elemzés Excelben (KGNB_NETM045/KGLB_NETM045) tantárgy egyszerű számtani átlaga jelenti azt, ami beleszámít az oklevél minősítésébe.


- kereskedelem és marketing alapszak régi tanerv (NGB kódos tantárgyak)

- kereskedelem és marketing alapszak új tanterv (KGNB kódos tantárgyak)

- marketing mesterszak, régi tanterv (NGM kóddal kezdődő tantárgyak)

- marketing mesterszak, új tanterv (KGNM kóddal kezdődő tantárgyak)

- vezetés és szervezés mesterszak régi tanterv (NGM kóddal kezdődő tantárgyak)

- vezetés és szervezés szak új tanterv (KGNM kóddal kezdődő tantárgyak)

- logisztikai menedzsment/ellátásilánc menedzsment mesterszak.


 szóbeli komplex vizsga van az alábbi szakokon:

- tételsor: közszolgálati szak, településfejlesztési specializáció, (tételek kifejtése)

- tételsor: közszolgálati szak, helyi kormányzás specializáció, (tételek kifejtése)

- nemzetközi gazdaság és gazdálkodás mesterszak,

- regionális és környezeti gazdaságtan mesterszak, (tételek kifejtése),

- turizmus-vendéglátás alapszak

 

A komplex vizsgával kapcsolatban a hallgatók számára biztosított konzultációs lehetőségek az alábbiak szerint alakulnak a 2019/20-as tanév tavaszi félévében:

A veszélyhelyzet alatt e-mailes konzultációra van lehetőség.

 

kereskedelem és marketing szak:
Dr. Huszka Péter

2020. március 16. (hétfő) 16:30  D 206
2020. április 20. (hétfő) oktató fogadóidejében, oktató irodájában
2020. május 8. (péntek) 17:15 A 201

gazdálkodási és menedzsment szak:
pénzügyi menedzsment specializáció: pénzügyi tervezés, pénzügyi szolgáltatások
Dr. Kovács Gábor
2020. március 6. 15.20-16 az MC228-ban.
konkrét kérdések esetén fogadóóra

logisztikai menedzsment/ellátásilánc menedzsment mesterszak:
Dr. Süle Edit


marketing mesterszak - Dr. Ercsey Ida

magyar nyelvű

  • 2020. március 25. 16.00-17.00, MC 119
  • 2020. április 29. 16.00-17.00, MC 119

vezetés és szervezés mesterszak:
Dr. Kurucz Attila, Dr. Lőre Vendel

 


Minden más esetben az oktatót a fogadóórájában kereshetik.

gazdálkodási és menedzsment alapszak

  • teljes szak – menedzsment rész – Dr. Lőre Vendel
  • nemzetközi menedzsment specializáció – Dr. L.ukács Eszter
  • kontrolling specializáció – Dr. Koppány Krisztián
  • pénzügyi menedzsment specializáció, KKV pénzügyek – Dr. Koltai Judit Petra
  • pénzügyi menedzsment specializáció, adózás – Poreisz Veronika
  • pénzügyi menedzsment specializáció, kockázatkezelés és biztosítás - Dr. Kovács Norbert

turizmus-vendéglátás alapszak - Dr. Darabos Ferenc

Minden konzultációval kapcsolatos kérdéssel az érintett oktatót kell keresni.

A tételsorok és a konzultációs időpontok mind nappali, mind nem nappali tagozatra érvényesek.

Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar Eseménynaptára

Gyerekegyetem 2020 2020. június 22. - 2020. június 26.
Vizsgaidőszak vége 2020. június 27.
Szenátusi Ülés 2020. június 29. 14:00 - 16:00