MNB ösztöndíj 2022/23-as tanév

mnbmagyarnemzetibankyoutube22.jpg

A Széchenyi István Egyetem Rektora és a Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar Dékánja a 2022/23. tanévre pályázatot hirdet MNB kiválósági ÖSZTÖNDÍJRA.

Állampolgárságtól függetlenül pályázhatnak azok, akik

 • nappali tagozaton államilag támogatott (kivétel Stipendium Hungaricum ösztöndíjas hallgatók) vagy költségtérítéses (önköltséges) formában gazdálkodási és menedzsment, kereskedelem és marketing alapszakon, vagy nemzetközi gazdaság és gazdálkodás, regionális és környezeti gazdaságtan illetve vezetés és szervezés mesterszakon folytatják tanulmányaikat,
 • legalább két félévre bejelentkeztek,
 • az utolsó két aktív félévben legalább 54 kreditet megszereztek,
  • kivétel, ha nem volt lehetőségük a megadott mennyiségű kredit megszerzésére, a korábbi évek mintatanterven felüli teljesítése miatt,
 • a szakon előírt mintaterv összes kreditjeinek időarányosan legalább 90%-át teljesítették.

 

A pályázat további feltétele, hogy a pályázó

 • az előző két egymást követő, lezárt, aktív félévben ösztöndíjindexük átlaga elérte vagy meghaladta a 4,00-át, és a legutóbbi két félévben tudományos, illetve egyéb szakmai, vagy közéleti munkát végeznek;
 • "kitöltik és a pályázattal együtt benyújtják az MNB adatvédelmi nyilatkozatát, továbbá
 • vállalják, hogy az MNB által rendezett Kiválósági oklevél átadó konferencián személyesen megjelennek.

A pályázat mellékletei:

 • adatkezelési nyilatkozat magyar és angol nyelven,
 • pályázati űrlap,
 • a 2022/23. tanévet megelőző két aktív félévében elért tanulmányi teljesítményt igazoló, a TO által kinyomtatott és hitelesített kivonat,
 • dokumentumok, igazolások hiteles másolatai.

 

A pályázó a pályázat benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy a Széchenyi István Egyetem az MNB számára a pályázattal összefüggésben személyes adatait továbbítsa.

A pályázatokat az MC I. emelet 102-ben, a Titkárságon kell leadni, munkanapokon, naponta 900 – 1100 valamint 1330 – 1500 óra között, valamint elektronikusan az mnbkivalosagisze@gmail.com e-mail címre elküldeni az adatkezelési nyilatkozatokat külön dokumentumba scannelve.

 

A beadási határidő:

 

 1. szeptember 29. (csütörtök) 15 óra

 

az MNB Kiválósági Ösztöndíjat a Magyar Nemzeti Bank adományozza 10 hónapra

 • összege 50.000 Ft/hó
 • Amennyiben a hallgató – a képzési időnek megfelelően – páratlan tanulmányi félévben (tehát a 2022/2023. tanév első félévének végén) fejezi be tanulmányait, abban az esetben jogosult továbbra is az ösztöndíjra, ha tanulmányait a következő félévben sikeres felvételi eljárást követően ugyanazon felsőoktatási intézmény egy, az Ösztöndíjprogram által támogatott szakán folytatja.
 • A hallgató nem jogosult a 2. féléves ösztöndíj támogatására, ha a hallgató jogviszonya megszűnik vagy szünetel.

 

A határidőn túl beérkezett vagy hiányos pályázatok elbírálására nincs lehetőség!

 

 

A pályázatok rangsorolásának közzététele:                          2022. október 7. (péntek)

A rangsorolással kapcsolatos fellebbezés határideje:           2022. október 11. (kedd)

 

A fellebbezéseket elektronikusan az mnbkivalodagi@gmail.com e-mailcímre lehet benyújtani.

 

A végleges rangsor közzététele:                                            2022. október 14. (péntek)

 

A 2022/2023-as tanévben az ösztöndíjat 14 – 12 alapszakos és 2 mesterszakos – hallgató nyerheti el.

 

A pályázat értékelésének, rangsorolásának elvei az MNB szempontrendszere alapján történik

A pályázati rangsor és a végleges rangsor az Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar honlapján lesz elérhető!

Mellékletek:

Hallgatói adatvédelmi nyilatkozat-magyar

Hallgatói adatvédelmi nyilatkozat-english 

Pályázati űrlap

MNB értékelési szempontokok

Események