Záróvizsga

A záróvizsga rendje

Záróvizsga időszak

2018. június 20. szerda - 2018. június 29. péntek
ezen belül a komplex írásbeli vizsgák 2018. június 20-án lesznek,
a védések beosztása az időszak előtt 10 nappal alakul ki. Akinek írásbeli komplex vizsgája van, annak a védés időpontja a június 25-el kezdődő hétre kerül, mert az írásbelik javítása időt vesz igénybe. A beosztás ezen a felületen kerül közzétételre (lejjebb).

Általános információk (félévtől függetlenül)

Az írásbeli komplex vizsgák időpontja a normál menetrend szerinti (azaz január-február, június-július) záróvizsga időszak első napja, a szóbeli komplex vizsgák és a védések időpontjáról a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat által előírtak szerint, a szakdolgozatok leadását és a záróvizsga-jelentkezési időszak lezárultát követően, de legkésőbb a záróvizsga időszak kezdése előtt 10 nappal kell tájékoztatást adnunk. Ha a beosztás előbb elkészül, akkor előbb közzétesszük. A közzététel ezen a honlapon történik.

ZÁRÓVIZSGA BEOSZTÁS (aktuális időszakban elérhető - a TVSz szerint 10 nappal a záróvizsga időszak előtt várható, utolsó módosítás: 2018. június 22.)

A helyszín a Széchenyi István Egyetem Győr, Egyetem tér 1. főépület, tantermek a sárgával jelölt sávban találhatók.  Az egyes dátumok külön-külön munkalapon szerepelnek, kérem, figyelmesen tekintsék át.
A védések előtt fél órával legyenek szívesek a helyszínen megjelenni, hogy a ppt-ket a laptopra fel tudják tölteni.
Azokon a szakokon, ahol írásbeli komplex vizsga van, kétszer kell szerepelnie a hallgatónak, egy írásbeli bizottságnál, valamint egy védés beosztásában. A szóbeli komplex vizsgák egy időpontban vannak a védéssekkel.
Ha valaki nem találja a nevét a beosztásban, annak ellenére, hogy jelentkezett a Neptunban záróvizsgára, kérem, jelezze a gerseig@sze.hu e-mail címen.
A beosztás annyiban előzetes jellegű, hogy akinek nem sikerül minden vizsgát teljesítenie a záróvizsga időszak kezdetéig, azt a tanulmányi ügyintéző jelzése alapján levesszük később a beosztásból (csak az tehet záróvizsgát, aki minden tantárgyat teljesített!).

Védésre csak sikeres komplex vizsga eredménnyel lehet menni. A záróvizsga védés része mindenkinek szóbeli, a szakdolgozatot kell bemutatni a ppt alapján legfeljebb 10 percben, majd a bizottság kérdéseire kell válaszolni (a szakdolgozat előzetesen e-mailben elküldött bírálatában javasolt kérdéseket találhatnak, de a bizottság nem köteles ezeket vagy csak ezeket feltenni). A védés egy rövid megnyitóval kezdődik és eredményhirdetéssel zárul.
A power pointos előadáshoz a technikát biztosítjuk, az ajánlott séma innen letölthető, a Kar hivatalos háttere innen letölthető (nem kötelező a használata). A ppt-t nem kell előre leadni sehova, azt csak a helyszínre kell vinni pendrive-on.

Záróvizsgára jelentkezni a neptunon keresztül kell. A záróvizsga jelentkezéssel kapcsolatos információt a tanulmányi ügyintézőnél lehet kérni.

A záróvizsgán való részvétel feltétele a benyújtott szakdolgozat és az abszolutórium megszerzése.
Ahol komplex vizsga az előírás, ott eredményes komplex vizsga letétele a védés feltétele.
Aki a komplex vizsgát eredményesen letette és nem jelenik meg ugyanabban a záróvizsga időszakban a szakdolgozat védésén, annak ez utóbbi így elégtelen lesz, tehát az egész záróvizsga elégtelen - a komplex vizsga eredményét nem lehet továbbvinni másik félévre.
A záróvizsga eredménye, ha elégtelentől különbözik, akkor végleges (a részvizsga is), nem lehet javítani.
Elégtelen záróvizsga esetén egy félévvel később lehet újra záróvizsgára jelentkezni - ha ugyanabban a félévben két záróvizsga időszak van kijelölve, akkor csak az egyiken lehet részt venni.

A záróvizsga a szakdolgozat megvédését és a feltett kérdésekre adott válaszokkal a tanult ismeretek alkalmazásának bizonyítását jelenti (tételsor, komplex vizsga nincs) az alábbi  szakokon:
gazdálkodási szak, főiskolai képzés
gazdálkodási szak, kiegészítő egyetemi képzés,
közgazdász-gazdálkodási szak, egyetemi képzés,
VALAMINT A SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSEK ÉS
A FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSEK.

A záróvizsga komplex vizsgából és védésből áll az alap- és mesterszakokon, tehát:
turizmus-vendéglátás alapszak,
közszolgálati alapszak,
gazdálkodási és menedzsment alapszak,
kereskedelem és marketing alapszak,
marketing mesterszak,
nemzetközi gazdaság és gazdálkodás mesterszak,
regionális és környezeti gazdaságtan mesterszak,
vezetés és szervezés mesterszak,
logisztikai menedzsment/ellátásilánc menedzsment mesterszak.

Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar Eseménynaptára

Szakirányválasztás 2018. szeptember 17. 00:00 - 2018. szeptember 22. 23:00
Levelező oktatás kontaktóráinak időpontja 2018. szeptember 21. 00:00 - 2018. szeptember 22. 23:00
Alkotóhét 2018. szeptember 24. 00:00 - 2018. szeptember 30. 23:00
Szenátusi Ülés 2018. szeptember 24.