Záróvizsga

A záróvizsga rendje

Záróvizsga időszak

2020. június 17. - 2020. július 11.


A veszélyhelyzetre való tekintettel írásbeli komplex vizsgák ezen időszakban nem lesznek.

Azokon a szakokon, ahol írásbeli komplex vizsga az előírás, szóbeli komplex vizsgára kerül sor a védéssel egy időben. 


Tekintettel arra, hogy a szakdolgozatok leadására késedelemmel is van lehetőség, a záróvizsga bizottságok beosztását várhatóan részletekben tudjuk közzétenni.

 

A veszélyhelyzet alatti védés menetrendjéről később adunk tájékotatást. 


 

 

A beosztás annyiban előzetes jellegű, hogy akinek nem sikerül minden vizsgát teljesítenie tanévi időbeosztásban záróvizsgázók számára meghatározott vizsgaidőszakon belül, azt a tanulmányi ügyintéző jelzése alapján levesszük később a beosztásból.

Védésre csak sikeres komplex vizsga eredménnyel lehet menni. A záróvizsga védés része mindenkinek szóbeli, a szakdolgozatot kell bemutatni a ppt alapján legfeljebb 10 percben, majd a bizottság kérdéseire kell válaszolni (a szakdolgozat előzetesen e-mailben elküldött bírálatában javasolt kérdéseket találhatnak, de a bizottság nem köteles ezeket vagy csak ezeket feltenni). A védés egy rövid megnyitóval kezdődik és eredményhirdetéssel zárul.
A power pointos előadáshoz a technikát biztosítjuk, az ajánlott séma innen letölthető, a hivatalos ppt háttér innen letölthető  A ppt-t nem kell előre leadni sehova, azt csak a helyszínre kell vinni pendrive-on.

Záróvizsgára jelentkezni a neptunon keresztül kell. A záróvizsga jelentkezéssel kapcsolatos információt a tanulmányi ügyintézőnél lehet kérni.

A záróvizsgán való részvétel feltétele a benyújtott szakdolgozat és az abszolutórium megszerzése.
Ahol komplex vizsga az előírás, ott eredményes komplex vizsga letétele a védés feltétele.
Aki a komplex vizsgát eredményesen letette és nem jelenik meg ugyanabban a záróvizsga időszakban a szakdolgozat védésén, annak ez utóbbi így elégtelen lesz, tehát az egész záróvizsga elégtelen - a komplex vizsga eredményét nem lehet továbbvinni másik félévre.
A záróvizsga eredménye, ha elégtelentől különbözik, akkor végleges (a részvizsga is), nem lehet javítani.
Elégtelen záróvizsga esetén egy félévvel később lehet újra záróvizsgára jelentkezni - ha ugyanabban a félévben két záróvizsga időszak van kijelölve, akkor csak az egyiken lehet részt venni.

A záróvizsga a szakdolgozat megvédését és a feltett kérdésekre adott válaszokkal a tanult ismeretek alkalmazásának bizonyítását jelenti (tételsor, komplex vizsga nincs) az alábbi  szakokon:

SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSEK ÉS
FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSEK.

A záróvizsga komplex vizsgából és védésből áll az alap- és mesterszakokon, tehát:
turizmus-vendéglátás alapszak,
közszolgálati alapszak,
gazdálkodási és menedzsment alapszak: régi tanterven záróvizsga időszakban, új tanterven (ahol már nincsenek specializációk) két tanterv szerinti tantárgyból áll, lásd Tanulmányi és Vizsgaszabályzat, illetve https://kgk.sze.hu/komplex-vizsga-tetelsorok-1 oldal.
kereskedelem és marketing alapszak,
marketing mesterszak,
nemzetközi gazdaság és gazdálkodás mesterszak,
regionális és környezeti gazdaságtan mesterszak,
vezetés és szervezés mesterszak,
logisztikai menedzsment/ellátásilánc menedzsment mesterszak,
turizmus mesterszak.

Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar Eseménynaptára

Gyerekegyetem 2020 2020. június 22. - 2020. június 26.
Vizsgaidőszak vége 2020. június 27.
Szenátusi Ülés 2020. június 29. 14:00 - 16:00