Záróvizsga

A záróvizsga rendje

Záróvizsga időszak

előrehozott (a 2019. februári indulási mesterképzésre jelentkező alapszakos hallgatóknak):
2018. decemer 10. - 2019. január 3. a hivatalos időszak, ezen belül a KGK-n 2018. december 11-re várható az írásbeli komplex vizsga és pár nap múlva a védések, turizmus-vendéglátás szakon a december 10-i héten várható a szóbeli komplex vizsga és védés együtt. Pontos beosztást a jelentkezők számának ismeretében kb. 10 nappal az időszak kezdete előtt tudunk közzétenni.

az összes többi hallgatónak:
2019. január 23. - február 1.
ezen belül a komplex írásbeli vizsgák 2019. január 23-án lesznek,
a védések beosztása az időszak előtt 10 nappal alakul ki. Akinek írásbeli komplex vizsgája van, annak a védés időpontja a január 28-el kezdődő hétre kerül, mert az írásbelik javítása időt vesz igénybe. A beosztás ezen a felületen kerül közzétételre (lejjebb).

Általános információk (félévtől függetlenül)

Az írásbeli komplex vizsgák időpontja a normál menetrend szerinti (azaz január-február, június-július) záróvizsga időszak első napja, a szóbeli komplex vizsgák és a védések időpontjáról a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat által előírtak szerint, a szakdolgozatok leadását és a záróvizsga-jelentkezési időszak lezárultát követően, de legkésőbb a záróvizsga időszak kezdése előtt 10 nappal kell tájékoztatást adnunk. Ha a beosztás előbb elkészül, akkor előbb közzétesszük. A közzététel ezen a honlapon történik.

ZÁRÓVIZSGA BEOSZTÁS (aktuális időszakban elérhető - a TVSz szerint 10 nappal a záróvizsga időszak előtt várható)

A helyszín a Széchenyi István Egyetem Győr, Egyetem tér 1. főépület, tantermek a sárgával jelölt sávban találhatók.  Az egyes dátumok külön-külön munkalapon szerepelnek, kérem, figyelmesen tekintsék át.
A védések előtt fél órával legyenek szívesek a helyszínen megjelenni, hogy a ppt-ket a laptopra fel tudják tölteni.
Azokon a szakokon, ahol írásbeli komplex vizsga van, kétszer kell szerepelnie a hallgatónak, egy írásbeli bizottságnál, valamint egy védés beosztásában. A szóbeli komplex vizsgák egy időpontban vannak a védéssekkel.
Ha valaki nem találja a nevét a beosztásban, annak ellenére, hogy jelentkezett a Neptunban záróvizsgára, kérem, jelezze a gerseig@sze.hu e-mail címen.
A beosztás annyiban előzetes jellegű, hogy akinek nem sikerül minden vizsgát teljesítenie a záróvizsga időszak kezdetéig, azt a tanulmányi ügyintéző jelzése alapján levesszük később a beosztásból (csak az tehet záróvizsgát, aki minden tantárgyat teljesített!).

Védésre csak sikeres komplex vizsga eredménnyel lehet menni. A záróvizsga védés része mindenkinek szóbeli, a szakdolgozatot kell bemutatni a ppt alapján legfeljebb 10 percben, majd a bizottság kérdéseire kell válaszolni (a szakdolgozat előzetesen e-mailben elküldött bírálatában javasolt kérdéseket találhatnak, de a bizottság nem köteles ezeket vagy csak ezeket feltenni). A védés egy rövid megnyitóval kezdődik és eredményhirdetéssel zárul.
A power pointos előadáshoz a technikát biztosítjuk, az ajánlott séma innen letölthető, a Kar hivatalos háttere innen letölthető (nem kötelező a használata). A ppt-t nem kell előre leadni sehova, azt csak a helyszínre kell vinni pendrive-on.

Záróvizsgára jelentkezni a neptunon keresztül kell. A záróvizsga jelentkezéssel kapcsolatos információt a tanulmányi ügyintézőnél lehet kérni.

A záróvizsgán való részvétel feltétele a benyújtott szakdolgozat és az abszolutórium megszerzése.
Ahol komplex vizsga az előírás, ott eredményes komplex vizsga letétele a védés feltétele.
Aki a komplex vizsgát eredményesen letette és nem jelenik meg ugyanabban a záróvizsga időszakban a szakdolgozat védésén, annak ez utóbbi így elégtelen lesz, tehát az egész záróvizsga elégtelen - a komplex vizsga eredményét nem lehet továbbvinni másik félévre.
A záróvizsga eredménye, ha elégtelentől különbözik, akkor végleges (a részvizsga is), nem lehet javítani.
Elégtelen záróvizsga esetén egy félévvel később lehet újra záróvizsgára jelentkezni - ha ugyanabban a félévben két záróvizsga időszak van kijelölve, akkor csak az egyiken lehet részt venni.

A záróvizsga a szakdolgozat megvédését és a feltett kérdésekre adott válaszokkal a tanult ismeretek alkalmazásának bizonyítását jelenti (tételsor, komplex vizsga nincs) az alábbi  szakokon:

SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSEK ÉS
FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSEK.

A záróvizsga komplex vizsgából és védésből áll az alap- és mesterszakokon, tehát:
turizmus-vendéglátás alapszak,
közszolgálati alapszak,
gazdálkodási és menedzsment alapszak,
kereskedelem és marketing alapszak,
marketing mesterszak,
nemzetközi gazdaság és gazdálkodás mesterszak,
regionális és környezeti gazdaságtan mesterszak,
vezetés és szervezés mesterszak,
logisztikai menedzsment/ellátásilánc menedzsment mesterszak.

Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar Eseménynaptára

Munkaszüneti nap 2018. október 22.
Munkaszüneti nap 2018. október 23.
Elektronikus ZH nap 2018. október 24.
MÉK Ünnepi Szenátusi Ülés 2018. október 25. 10:00 - 11:00
Levelező oktatás kontaktóráinak időpontja 2018. október 26. 00:00 - 2018. október 27. 23:00