A Széchenyi István Egyetem Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar története (SZE KGK)

Image

A Széchenyi István Egyetem jogelődjében 1990 szeptemberében kezdődött meg az üzemgazdász, majd 1992-ben a közgazdászképzés, gazdálkodási főiskolai szakon.

A közgazdasági képzés irányítása az 1991-ben létrejött Közgazdasági Intézet, 1993-tól a Közgazdasági Fakultás feladata lett. A Széchenyi István Főiskolán folyó gazdálkodási szakos főiskolai közgazdászképzés tartalmi és szervezeti kereteinek kimunkálása Dr. Kupcsik József egyetemi tanár irányításával kezdődött el, 1996-ig ő töltötte be a Közgazdasági Intézet, illetve Fakultás igazgatói tisztét. Kupcsik professzor úr mellett a kezdetektől részt vett a közgazdászképzés elindításában igazgatóhelyettesként Szente Béla főiskolai tanár.

Kupcsik Józsefet az igazgatói poszton 1996-ban Dr. Veress József egyetemi tanár követte, akinek a legfontosabb feladata az egyetemi szintű közgazdászképzés programjának kidolgozása és az egyetemi képzés elindítása lett.

A művelődésügyi miniszter – az Akkreditációs Bizottság és a Felsőoktatási Tudományos Tanács támogatása alapján – 1998. szeptember 1-jétől a magyar gazdasági főiskolák közül elsőként a Széchenyi István Főiskolán engedélyezte az egyetemi szintű gazdálkodási szak indítását, amelyet ekkor kiegészítő képzésként kezdtünk el. Ötéves, 10 féléves nappali tagozatos egyetemi közgazdászokat 2001 őszétől fogadott intézményünk. 1999-ben indult meg az oktatás a főiskolai szintű Nemzetközi kapcsolatok, 2002-ben a Nemzetközi kommunikáció szakon.

2002. január 1-jén Egyetemmé alakult át a Széchenyi István Főiskola. Az egyetemmé válás kapcsán két kar (Műszaki Tudományi, Jog- és Gazdaságtudományi Kar) alakult. A KÖF a Jog- és Gazdaságtudományi Kar egyik intézete lett. Veress Józsefet a dékáni székben Dr. Rechnitzer János egyetemi tanár váltotta, akinek nevéhez fűződik a Doktori Iskola, a négy alap- és három mesterképzés akkreditálása, valamint az önálló karrá válás. A közgazdászképzést gondozó Intézet igazgatója Dr. Solt Katalin egyetemi docens lett.

2004-ben indult a „Gazdaság, jog, regionalitás és társadalom az integrálódó Közép-Európában” elnevezésű Multidiszciplináris Társadalomtudományi Doktori Iskola. A doktori iskola és az ahhoz kapcsolódó kutatási program azt célozza meg, hogy feltárja a közép-európai térség jövőbeli együttműködési irányait, az azokat ösztönző, s gátló tényezőket, a gazdasági, társadalmi és intézményi kapcsolatok beágyazásának feltételeit.
A doktori képzésből a jogtudományi ág 2008. szeptember 1-jével kivált, a karon a Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskola működik tovább.

Az alapképzés négy új szakkal indult 2006-ban: Gazdálkodási és menedzsment nappali és távoktatási tagozaton, Kereskedelem és marketing, Közszolgálati, Nemzetközi tanulmányok, ez utóbbi három nappali és levelező tagozaton.

A Kar három mesterszakot indított 2008-ban: Regionális és környezeti gazdaságtan, Nemzetközi gazdaság és gazdálkodás, Marketing, 2009-ben a Vezetés és szervezés szakot, 2010-ben a Logisztikai menedzsment szakot. Mind a négy szakot nappali és levelező tagozaton hirdetjük, valamint a Marketing szakot nappali tagozaton 2010 óta angol nyelven is.

2007. január 1-jétől a Jog- és Gazdaságtudományi Kar két karrá alakult. A közgazdász képzést gondozó Kautz Gyula Gazdaságtudományi Karhoz öt tanszék és az Idegen Nyelvi Oktatási Központ tartozott. (A jelenlegi szervezeti egységek a „szervezet” menüpont alatt láthatók.)

Rechnitzer János rektorhelyettesi kinevezését követően 2008 szeptemberétől Dr. Solt Katalin volt a Kar megbízott dékánja, őt követte 2009. január 1-jétől 2013. június 30-ig Dr. Józsa László egyetemi tanár.

 

Karunk korábbi vezetői

csicsmann_interfolio.jpg
Prof. Dr. Csicsmann László
Dékán: 2022. szeptember 1 - 2023. augusztus 31. 

2015 Papp Ilona dékán.jpg
Dr. Papp Ilona
Dékán: 2013 - 2022

Prof. Dr. Józsa László
Dékán: 2009. január 1. - 2013. június 30. 
Image
Prof. Dr. Rechnitzer János
Dékán 2002. július 1. - 2008. szeptember 15.
Image
Dr. Solt Katalin
Intézetigazgató: 2002-2006.
Megbízott dékán 2008. szeptember 16. -2008. december 31.
Image
Prof. Dr. Kupcsik József
(1931-2006)
Intézetigazgató: 1991-1996.
Image
Prof. Dr. Veress József
Fakultásigazgató 1996-2001.
Dékán 2002. január 1. - 2002. június 30.
 

 

Kari események