Karunk története

Image

A Széchenyi István Egyetem jogelődjében 1990 szeptemberében kezdődött meg az üzemgazdász, majd 1992-ben a közgazdászképzés, gazdálkodási főiskolai szakon.

A közgazdasági képzés irányítása az 1991-ben létrejött Közgazdasági Intézet, 1993-tól a Közgazdasági Fakultás feladata lett. A Széchenyi István Főiskolán folyó gazdálkodási szakos főiskolai közgazdászképzés tartalmi és szervezeti kereteinek kimunkálása Dr. Kupcsik József egyetemi tanár irányításával kezdődött el, 1996-ig ő töltötte be a Közgazdasági Intézet, illetve Fakultás igazgatói tisztét. Kupcsik professzor úr mellett a kezdetektől részt vett a közgazdászképzés elindításában igazgatóhelyettesként Szente Béla főiskolai tanár.

Kupcsik Józsefet az igazgatói poszton 1996-ban Dr. Veress József egyetemi tanár követte, akinek a legfontosabb feladata az egyetemi szintű közgazdászképzés programjának kidolgozása és az egyetemi képzés elindítása lett.

A művelődésügyi miniszter – az Akkreditációs Bizottság és a Felsőoktatási Tudományos Tanács támogatása alapján – 1998. szeptember 1-jétől a magyar gazdasági főiskolák közül elsőként a Széchenyi István Főiskolán engedélyezte az egyetemi szintű gazdálkodási szak indítását, amelyet ekkor kiegészítő képzésként kezdtünk el. Ötéves, 10 féléves nappali tagozatos egyetemi közgazdászokat 2001 őszétől fogadott intézményünk. 1999-ben indult meg az oktatás a főiskolai szintű Nemzetközi kapcsolatok, 2002-ben a Nemzetközi kommunikáció szakon.

2002. január 1-jén Egyetemmé alakult át a Széchenyi István Főiskola. Az egyetemmé válás kapcsán két kar (Műszaki Tudományi, Jog- és Gazdaságtudományi Kar) alakult. A KÖF a Jog- és Gazdaságtudományi Kar egyik intézete lett. Veress Józsefet a dékáni székben Dr. Rechnitzer János egyetemi tanár váltotta, akinek nevéhez fűződik a Doktori Iskola, a négy alap- és három mesterképzés akkreditálása, valamint az önálló karrá válás. A közgazdászképzést gondozó Intézet igazgatója Dr. Solt Katalin egyetemi docens lett.

2004-ben indult a „Gazdaság, jog, regionalitás és társadalom az integrálódó Közép-Európában” elnevezésű Multidiszciplináris Társadalomtudományi Doktori Iskola. A doktori iskola és az ahhoz kapcsolódó kutatási program azt célozza meg, hogy feltárja a közép-európai térség jövőbeli együttműködési irányait, az azokat ösztönző, s gátló tényezőket, a gazdasági, társadalmi és intézményi kapcsolatok beágyazásának feltételeit.
A doktori képzésből a jogtudományi ág 2008. szeptember 1-jével kivált, a karon a Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskola működik tovább.

Az alapképzés négy új szakkal indult 2006-ban: Gazdálkodási és menedzsment nappali és távoktatási tagozaton, Kereskedelem és marketing, Közszolgálati, Nemzetközi tanulmányok, ez utóbbi három nappali és levelező tagozaton.

A Kar három mesterszakot indított 2008-ban: Regionális és környezeti gazdaságtan, Nemzetközi gazdaság és gazdálkodás, Marketing, 2009-ben a Vezetés és szervezés szakot, 2010-ben a Logisztikai menedzsment szakot. Mind a négy szakot nappali és levelező tagozaton hirdetjük, valamint a Marketing szakot nappali tagozaton 2010 óta angol nyelven is.

2007. január 1-jétől a Jog- és Gazdaságtudományi Kar két karrá alakult. A közgazdász képzést gondozó Kautz Gyula Gazdaságtudományi Karhoz öt tanszék és az Idegen Nyelvi Oktatási Központ tartozott. (A jelenlegi szervezeti egységek a „szervezet” menüpont alatt láthatók.)

Rechnitzer János rektorhelyettesi kinevezését követően 2008 szeptemberétől Dr. Solt Katalin volt a Kar megbízott dékánja, őt követte 2009. január 1-jétől 2013. június 30-ig Dr. Józsa László egyetemi tanár.

A Kart jelenleg Dr. Papp Ilona egyetemi docens, dékán vezeti.

Karunk korábbi vezetői
 

Image

Prof. Dr. Kupcsik József
(1931-2006)
Intézetigazgató 1991-1996.
Image
Prof. Dr. Veress József
Fakultásigazgató 1996-2001.
Dékán 2002. január 1. - 2002. június 30.

Image
Prof. Dr. Rechnitzer János
Dékán 2002. július 1. - 2008. szeptember 15.

Image
Dr. Solt Katalin
Intézetigazgató 2002-2006.
Megbízott dékán 2008. szeptember 16. -2008. december 31.


Prof. Dr. Józsa László
Dékán: 2009. január 1. - 2013. június 30. 
 

Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar Eseménynaptára

Munkaszüneti nap 2018. október 22.
Munkaszüneti nap 2018. október 23.
Elektronikus ZH nap 2018. október 24.
MÉK Ünnepi Szenátusi Ülés 2018. október 25. 10:00 - 11:00
Levelező oktatás kontaktóráinak időpontja 2018. október 26. 00:00 - 2018. október 27. 23:00