Kutatás

 

A tudományos kutatás a Kautz Gyula Gazdaságtudományi Karon folyó oktatás minőségének és hatékonyságának, továbbá a kar ismertségének és versenyképességének a javítását szolgálja. A karon döntően alkalmazott közgazdasági kutatás folyik. Középpontjában a vállalati szféra és annak átfogó hazai és nemzetközi regionális környezete áll, a versenyképesség szempontjából. Igen intenzív az együttműködés a kar és a Győrben és térségében működő multinacionális vállalatok és a hazai kis- és középvállalkozások között. A kar kutatásai a nagyvállalatok esetében kommunikációs és PR problémákra koncentrálnak, a kis- és középvállalkozások esetében pedig a gazdálkodásuk egészét érintő külső és belső feltételekre. A kutatási eredményeket a kar tudományos konferenciákon, szakfolyóiratokban, szakmai tanácskozásokon, egyetemi kiadású könyvekben stb. teszi közzé.

 

E-learning kérdések

 

A 20. század végén rohamos fejlődésnek indultak a különböző e-learninges oktatási formák. Ideértve az egyetemek moodle rendszerükbe felöltött file-okat és videókat, az interneten keresztül leadott kisebb kurzusokat, és 2011-től kezdve az ún. MOOC-kat (Tömeges Nyitott Online Kurzusokat) is. A MOOC-ok különösen értékes formái az e-learningnek, mert ma már mind mesterképzéses, mind alapképzéses egyetemi kurzus is létezik teljesen MOOC-osított formában. Természetesen mindez rengeteg kérdést vet fel, de ahhoz, hogy egy egyetem napra készen tudja alkalmazni a rendelkezésre álló eszközöket, és ne veszítsen piaci részesedéséből, feltétlen tisztában kell lennie az aktuális történésekkel.

Témavezető/koordinátor (név, affiliáció, email):

Dr. Berde Éva,

Széchenyi István Egyetem

berde.eva@sze.hu

Belsős/külsős tagok és affiliációja: 

Dr. Remsei Sándor, Széchenyi István Egyetem

Módosné Szalai Szilvia,  Széchenyi István Egyetem

Témához kapcsolódó legfontosabb publikációk: 

Berde, É. (2021): Gutenberg és a MOOC. EDUCATIO 30 : 2 pp. 301-316.

Berde, É.; Kutasi, G. (2021): A tömeges nyílt online kurzusok lehetőségei és kihívásai Magyarországon. PRO PUBLICO BONO: MAGYAR KÖZIGAZGATÁS; A NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM KÖZIGAZGATÁS-TUDOMÁNYI SZAKMAI FOLYÓIRATA 9 : 3 pp. 42-61.

Berde, É. (2020):Gutenberg and the MOOC: The Uber of Higher Education In: Petra, Aczél; András, Benedek; Kristóf, Nyíri (szerk.) How Images Behave Budapest, Magyarország : Hungarian Academy of Sciences, Budapest University of Technology and Economics. 229-232.

Berde, É. (2019): Digital Divide and Robotics Divide In: Gu, Danan; Dupre, Matthew E (szerk.) Encyclopedia of Gerontology and Population Aging Cham, Svájc : Springer International Publishing Paper: online, 5 p

Berde, É. (2013): A felsőoktatás lehetséges létszámpályái Magyarországon. STATISZTIKAI SZEMLE 91 : 1 pp. 57-76. 

 

Életstílus applikációk

 

Az egészégtudatosság, egészséges életmód egyre nagyobb hangsúlyt kap az online világban is. Az infokommunikációs eszközök és szolgáltatások fejlődésének köszönhetően weboldalak, blogok, közösségi média profilok nyújtanak segítséget az egészégtudatos mindennapok megéléséhez. Kutatásaink célja, feltárni, hogy milyen változásokat és hatásunkat érhetünk el a napi rutinban és egészségünkben a tudatos egészségi állapottal, életmóddal kapcsolatos mobil egészségügyi alkalmazások használatának következtében, milyen motivációi, akadályai vannak a használatnak, illetve a nemzetközileg kifejlesztett minőséget mérő skálák miként adaptálhatók magyar környezetben.

Témavezető/koordinátor (név, affiliáció, email):

Dr. Keller Veronika, Széchenyi István Egyetem

kellerv@sze.hu

Belsős/külsős tagok és affiliációja:

Dr. Printz-Markó Erzsébet, Széchenyi István Egyetem

Dr. Ercsey Ida, elnök Magyar Tudományos Akadémia, Gazdálkodástudományi Bizottság, Marketingtudományi Albizottság, Közszolgálati és Nonprofit Marketing Munkabizottság

Témához kapcsolódó legfontosabb publikációk (max. 5 db):

Ercsey, I., & Keller, V. (2023). Az életstílus applikációk használatának megítélése egy kísérlet tapasztalatai alapján. MARKETING ÉS MENEDZSMENT, 57(Különszám EMOK 1), 23–32. http://doi.org/10.15170/MM.2023.57.KSZ.01.03

Keller, V., & Ercsey, I. (2023a). Analyzing Perspectives on Lifestyle M-Health Apps: User and Non-User Insights. In Effective Digital Marketing for Improving Society Behavior Toward DEI and SDGs (pp. 48–67). http://doi.org/10.4018/978-1-6684-8984-0.ch003

Keller, V., & Ercsey, I. (2023c). Thematic analysis of google play reviews of lifestyle apps. HUMAN TECHNOLOGY: AN INTERDISCIPLINARY JOURNAL ON HUMANS IN ICT ENVIRONMENTS19(1), 82–102. http://doi.org/10.14254/1795-6889.2023.19-1.6

Kovácsné Tóth, Á., Ercsey, I., & Keller, V. (2023). Az életmód applikációk használatának akadályai egy feltáró kutatás tapasztalatai alapján. EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS64(2), 17–29. http://doi.org/10.24365/ef.12109

Keller, V., Kis, L., & Printz-Markó, E. (2023). Digitalizáció az egészségügyben. POLGÁRI SZEMLE: GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI FOLYÓIRAT, 19(1–3), 197–212. http://doi.org/10.24307/psz.2023.0913

 

Felsőoktatási döntések műhelye

 

A felsőoktatási intézményválasztás döntési folyamatát vizsgáló szakmai műhely az egyén döntését befolyásoló tényezőket elemzi. Kutatásaik a potenciális hallgatók preferenciáit, értékeit és igényeit térképezik fel, figyelembe véve az oktatási intézmények hírnevét, szakmai programjait és infrastruktúráját. A gazdasági szempontok mellett társadalmi, kulturális és demográfiai tényezőket is figyelembe vesznek. A műhely által végzett elemzések és kutatások segítséget nyújtanak az oktatási intézményeknek a hallgatói környezet megértésében és a vonzóbbá válásban. Ennek eredményeként az oktatási intézmények hatékonyabban tudnak kommunikálni és marketingelni, valamint jobban ki tudják szolgálni a hallgatók igényeit és elvárásait. A műhely által nyújtott adatok és javaslatok révén az oktatási intézmények jobban tudnak reagálni a változó piaci környezetre és versenyre, elősegítve ezzel a hallgatók számára optimális döntéshozatalt és az oktatási minőség javítását.

Témavezető/koordinátor (név, affiliáció, email):

Dr. Dernóczi-Polyák Adrienn, Széchenyi István Egyetem

dernoczy@sze.hu

Dr. Keller Veronika, Széchenyi István Egyetem

dernoczy@sze.hu

Belsős/külsős tagok és affiliációja:

Dr. Keller Veronika, Széchenyi István Egyetem

kellerv@sze.hu

Dr. Gombos Szandra, Széchenyi István Egyetem

gombossz@sze.hu

Témához kapcsolódó legfontosabb publikációk:

Dernóczi-Polyák, A., & Keller, V. (2024b). Where to go and why? Motivational factors in the choice of higher education institutions: the example of a university in Central Eastern Europe. In 10th International Conference on Higher Education Advances (HEAd’24) (pp. 1038–1045). http://doi.org/10.4995/HEAd24.2024.17109

Dernóczi-Polyák, A., & Keller, V. (2024a). CLUSTERING STUDENTS FOR EFFECTIVE COMMUNICATION BASED ON ENROLLMENT CHOICES - WHY DO STUDENTS CHOOSE THE UNIVERSITY? In 8th FEB International Scientific Conference (pp. 407–416).

Keller, V., & Dernóczy-Polyák, A. (2024). Information Accessibility and Decision-Making in Career Selection: An Examination of Influential Sources for University Students. In 10th International Conference on Higher Education Advances (HEAd’24) (pp. 809–816). http://doi.org/10.4995/HEAd24.2024.17226

 

Fenntartható élelmiszerfogyasztás

 

Az egészséges életmód terjedése napjaink egyik meghatározó trendje, ami a zöldségek és gyümölcsök fogyasztását is jelenti egyben. Ugyanakkor a zöldségek és gyümölcsök változatos fogyasztása, mindennapi étkezésekbe történő beiktatása nemcsak egészségügyi, hanem fenntarthatósági szempontból is lényeges lenne. Tudatos étkezéssel és a növényi alapú étrend gyakorlásával jelentősen hozzájárulnánk nem csak a saját egészségünk, hanem a Földünk megóvásához is. A fenntartható élelmiszerfogyasztás során vizsgáljuk élelmiszerpazarlás csökkentését segítő civil szervezetek munkáját, illetve az élelmiszerpazarlás szembeni attitűdöket a magyar lakosság körében.

Témavezető/koordinátor (név, affiliáció, email):

Dr. Keller Veronika, Széchenyi István Egyetem,

kellerv@sze.hu

Témához kapcsolódó legfontosabb publikációk:

Keller, V., & Huszka, P. (2023). Beliefs about plant-based diet based in a sample of Hungarian females. UKRAINIAN FOOD JOURNAL12(3), 398–418. http://doi.org/10.24263/2304-974X-2023-12-3-7

Keller, V. (2023). Sustainable Eating Habits: Examining Beliefs, Attitudes, and Perceptions of Plant-Based Diets among Hungarians. CHEMICAL ENGINEERING TRANSACTIONS107, 49–54. http://doi.org/10.3303/CET23107009

Keller, V., & Huszka, P. (2021b). Élelmiszervásárlási szokások a pandémia idején a Nyugat-Dunántúli régióban. MARKETING ÉS MENEDZSMENT, 55(4), 71–82. http://doi.org/10.15170/MM.2021.55.04.07

Keller, V., & Bocsková, V. (2020b). Hitek és tévhitek a növényi alapú étrendről egy online kutatás eredményei alapján. TÁPLÁLKOZÁSMARKETING, 7(2), 65–77. http://doi.org/10.20494/TM/7/2/5

 

FinTech és Alternatív digitális pénzügyi megoldások kutatócsoport

 

A kutató csoport egy Erasmus kapcsolatból alakult meg 2022-ben. A résztvevők tématerületeinek (digitalizáció, pénzügyek, pénzügyi eszközök, pszichológia) kapcsolódási pontjaként a Fintech megoldásokkal szembeni attitűdök és használati hajlandóság vizsgálatával foglalkozunk. Nemzetközi csapatként a lengyel, román, magyar Z generációt vizsgáljuk. A pénzügyi applikációk és eszközök használatát, és az irányukba megjelenő attitűdöket.

Témavezető/koordinátor (név, affiliáció, email): 

Dr. Kurucz Attila, Széchenyi István Egyetem

kurucz.attila@sze.hu

Belsős/külsős tagok és affiliációja: 

Dr. Vinkóczi Tamás, Széchenyi István Egyetem

Dr. Ewelina Idziak 

1) Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Katedra Ekonomii, Lengyelország  

2) Azerbaijani State University of Economics, Women Researchers Council, Azerbaijan

Dr. Tamás Borbála - Babeș-Bolyai University, Cluj-Napoca, Faculty of Psychology and Educational Sciences, Department of Applied Psychology Románia

Témához kapcsolódó legfontosabb publikációk: 

Gen Z – building a new archetype in Alternative Finance – Könyvfejezet, Scopus regisztrált (lektorálás alatt)

 

Gazdaság és Demográfia

 

A demográfiai és gazdasági problémák elválaszthatatlanok egymástól. A teljes termékenységi arányszám csökkenése egy darabig az első demográfiai osztalékon keresztül a gazdaság hajtóerejeként működnek, később azonban a lakosság erős öregedése figyelhető meg. Az idősödő társadalom termelési hatékonysága különböző beavatkozások nélkül csökken Ennek egy ellensúlya lehet a második demográfiai osztalék, ez azonban már nem annyira magától értetődő, mint az első demográfiai osztalék. A kormányok általában komoly erőfeszítéseket tesznek a nők gyerekvállalási hajlandóságának növelése érdekében, de az eddigi tapasztalatok alapján az anyagi erőfeszítések nem elegendőek a  cél megvalósításához. Másrészt a még rohamosan növekvő emberi népesség felveti annak a kérdését is, hogy érdemes-e növelni a népesség számát, hisz a Föld eltartóképessége korlátozott.

Témavezető/koordinátor (név, affiliáció, email): 

Dr. Berde Éva, Széchenyi István Egyetem

berde.eva@sze.hu

Belsős/külsős tagok és affiliációja: 

Mahdieh Sharif, hallgató, Széchenyi István Egyetem

Témához kapcsolódó legfontosabb publikációk:

Kurbanova, M.; Berde, É. (2024): Intergenerational Interaction, Financial Well-Being, and Ageism in Kazakhstan During Covid Pandemic

Journal of Intergenerational Relationships 35 : 2 pp. 154-178.

Berde, É ; Kurbanova, M. (2023): Does the demographic dividend with human capital development yield an economic dividend? Evidence from Central Asia

POST-COMMUNIST ECONOMIES 35 : 2 pp. 154-178.

Berde, É. ; Kovács, E. ; Kurbanova, M. (2023): The two‐sided paradox of Ageism during the Covid‐19 pandemic: The cases of Hungary, Tunisia, and Uzbekistan

REGIONAL SCIENCE POLICY & PRACTICE 15 : 3 pp. 606-625.

Berde, É., Drabancz, Á. (2022): The propensity to have children in Hungary, with some examples from other European countries

FRONTIERS IN SOCIOLOGY 7 Paper: 1009115

Berde, É., Drabancz, Á.(2022): Népesedési szcenáriók Magyarországon a családtámogatási program részeredményei és a globális termékenység változásának tükrében

KÖZ-GAZDASÁG 17 : 1 pp. 259-275.

 

 

Gazdaságmodellező kutatócsoport

 

A Gazdaságmodellező kutatócsoport fő kutatási területe az ágazati kapcsolatok és értékláncok elemzése regionális, makrogazdasági és globális szinten. Vizsgálataink adatbázisát publikus országos és nemzetközi, illetve saját szerkesztésű input-output táblák, módszertani hátterét pedig volumen- és ármodellek jelentik. Regionális szinten vállalatok gazdasági teljesítményének és különféle rendezvények, projektek tovagyűrűző hatásait elemezzük. Országos modellekkel Magyarország ágazati szerkezetét, növekedésének lehetőségeit és kockázatait, valamint inflációs folyamatait vizsgáljuk. A világ input-output modellek alapján egyes országok és országcsoportok globális értékláncokban való részvételét, valamint a nemzetközi volumen- és ársokkoknak való kitettségét és ellenállóképességét kutatjuk. A Magyarországra kidolgozott speciális E3 (Economy-Electricity-Emissions) típusú input-output táblánkkal integrált gazdasági, környezeti és energiamenedzsment hatáselemzéseket végzünk.

Témavezető/koordinátor (név, affiliáció, email): 

Dr. Koppány Krisztián, Széchenyi István Egyetem

Belsős/külsős tagok és affiliációja: 

Dr. Koppány Krisztián, Széchenyi István Egyetem

Témához kapcsolódó legfontosabb publikációk: 

Dr. Koppány K.; Vakhal, P.; Pusztai, P. (2023): Hungary's inflationary exposures to global price movements. SOCIETY AND ECONOMY , 45 : 3 pp. 186-207.

Gáspár, T.; Sass, M.; Dr. Koppány K.; Bi S. (2023): Foreign trade relations of Hungary with China: A global value chain perspective. SOCIETY AND ECONOMY , 45 : 3 pp

Dr. Koppány K. (2020): A kínai koronavírus és a magyar gazdaság kitettsége. Mit mutatnak a világ input-output táblák? = The Chinese Coronavirus Outbreak and the Exposure of the Hungarian Economy. KÖZGAZDASÁGI SZEMLE = HUNGARIAN ECONOMIC REVIEW 67 : 5 pp. 433-455.

Dr. Koppány K., Solt, K., Hunyadi, Zs. (2020): Fesztiválok gazdasági hatáselemzése = Economic Impact Analysis of Festivals. KÖZGAZDASÁGI SZEMLE = HUNGARIAN ECONOMIC REVIEW 67 : 6 pp.585-631.

Dr. Koppány K. (2017): Estimating Growth Contributions by Structural Decomposition of Input-Output Tables. ACTA OECONOMICA 67 : 4 pp. 605-642.

További együttműködő partnerek: 

Nemzetközi Gazdaságtan Tanszék, Jövő Értékláncai Kiválósági Központ,

Budapesti Gazdasági Egyetem

Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont

Világgazdasági Intézet

Kopint-Tárki Konjunktúrakutató Intézet Zrt.

 

Kutatócsoport a hibrid döntések kutatására

 

A kutatócsoport tevékenysége az ellátási lánc menedzsment (SCM) alapjaiban gyökerezik. Célunk, hogy az ellátási hálózatok eddigi determinisztikus, esetenként sztochasztikus rendszerként történő, jellemzően annak egyféle aspektusát középpontba helyező, kvantitatív alapú vizsgálatát felváltsuk egy összetett megközelítéssel. Az ellátási hálózatot komplex rendszerként, hibrid környezetben (a valós és virtuális valóság találkozásaként) képezzük le. Globális megközelítésben értelmezzük és magyarázzuk a hálózati struktúrát és hatásokat, azok szervezeti döntésekre gyakorolt befolyását, az emberi tudásra épülő természetes és mesterséges döntéseket, valamint ezek szétválaszthatóságának célszerű megoldásait. A létrehozott komplex hibrid modellt és annak egyes elemeit ún. living lab-ban validáljuk.

Témavezető/koordinátor (név, affiliáció, email): 

Dr. Süle Edit, Széchenyi Egyetem

sule.edit@ga.sze.hu

Belsős/külsős tagok és affiliációja: 

Dr. Baracskai Zoltán, Széchenyi Egyetem

Bilinovics-Sipos Judit, Széchenyi Egyetem

Dr. Buics László, Széchenyi Egyetem

Dr. Földesi Péter, Széchenyi Egyetem

Dr. Horváth Adrián, Széchenyi Egyetem

Kiss Barnabás, Széchenyi Egyetem

Soós Eszter, Széchenyi Egyetem

Tamás Borbála, Babes-Bolyai Egyetem, Kolozsvár, Románia

Dr. Sneider Tamás postdoctor (Alumni of SzEEDSM)

Dr. Varga Enikő postdoctor (Alumni of SzEEDSM)

Témához kapcsolódó legfontosabb publikációk:

Bilinovics-Sipos, J., Horváth, A., Süle, E. (2024): Understanding Determining Factors: Purchasing Decisions. In: Pinto, Carla M. A.; Pereira, Maria Teresa; Sá, José Carlos; Ferreira, Luís Pinto; Silva, Francisco J. G. (szerk.) Flexible Automation and Intelligent Manufacturing: Establishing Bridges for More Sustainable Manufacturing Systems : Proceedings of FAIM 2023, June 18–22, 2023, Porto, Portugal, Volume 2: Industrial Management Cham, Svájc: Springer Nature Switzerland pp. 250-256. Paper: Chapter 30

Sós, E., Horváth, A., Földesi, P. (2023): Effects of Cognitive Biases and Their Fuzzy Measure During Freight Transportation. In: Dellbrügge, Marius; Clausen, Uwe (szerk.) Advances in Resilient and Sustainable Transport : Proceedings of the 6th Interdisciplinary Conference on Production, Logistics and Traffic, Cham, Svájc : Springer International Publishing (2023) pp. 29-43. Paper: Chapter 3

Bartucz, Cs.,Buics, L., Süle, E., (2023): Lack of Collaboration on the CEP Market and the Underlying Reasons—A Systematic Literature Review. SUSTAINABILITY 15 : 13 Paper: 10361

Tamás, B., Sós, E., Baracskai, Z., Földesi, P., (2023): Augmented Reality as extended cognition for logistics decisions.  In: Valerij, Dermol (szerk.) Economic, Social and Environmental Sustainability; The Role of Technology and Political Dialogue : Proceedings of the MakeLearn, TIIM & PIConf International Conference Bangkok, Thaiföld, Celje, Szlovénia, Lublin, Lengyelország, La Valletta, Málta : ToKnowPress pp. 281-294.

Teljes dokumentum

 

HRM fenntarthatóság és trendkutatás

 

Jelen társadalmi, gazdasági, környezeti feltételek a szervezetek vezetőit nézőpontuk változására ösztönzi, mely az Emberi erőforrás menedzsment dimenziók újragondolását teszi szükségessé, ami kihívás elé állítja, mind a munkáltatókat és a munkavállalókat egyaránt.

A hibrid vállalati valóságban, ahol az ember-gép interakciókról beszélhetünk, mint komplex rendszerről, sem a gép, sem pedig az emberi tényező nem zárható ki, amennyiben a valós dilemmákat szeretnénk megérteni.

Kutatási irányként fogalmaztuk meg az Emberi erőforrás menedzsment és a mesterséges intelligencia kapcsolatának, valamint az Emberi erőforrás menedzsment fenntarthatóságának, továbbá a tudás- és tehetségmenedzsment trendek stratégiai aspektusának elemzését a mérhető attribútumok mellett a nem mérhető attribútumokra is fókuszálva.

Témavezető/koordinátor (név, affiliáció, email): 

Dr. Horváth Adrián, Széchenyi István Egyetem

Belsős/külsős tagok és affiliációja: 

Bilinovics-Sipos Judit, Széchenyi István Egyetem

Dr. Horváth Adrián, Széchenyi István Egyetem

Horváth Patrícia, Széchenyi István Egyetem

Dr. Magyar-Stifter Viktória, Széchenyi István Egyetem

Dr. Gyurián Nagy Nikolett, Széchenyi István Egyetem

Potháczky Rácz Irma, Széchenyi István Egyetem

Témához kapcsolódó legfontosabb publikációk: 

Tervezett: COS’24 - Artificial intelligence in human resource management for sustainability: Research mapping between 2002-2024

 

Információs Társadalom Oktató- és Kutatócsoport (ITOK)

 

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) és a Széchenyi István Egyetem (SZE) 2002. december 1-jén kötött együttműködési megállapodása alapján kezdte el működését a győri Információs Társadalom Oktató-és Kutatócsoport, Dr. Élő Gábor vezetésével.
Az Információs Társadalom Oktató-és Kutatócsoport (ITOK) tevékenysége elsősorban az információs és kommunikációs technológia emberszabású(bb) alkalmazásához és fejlesztéséhez, az információs társadalom kérdései iránti tudatosság növekedéséhez kívánnak hozzájárulni, a kutatási és oktatási mellett projektszervezői- és tanácsadói szerepet is vállalva.
A csoport célja intézményi hátteret, kommunikációs közeget és megfelelő infrastruktúrát adni újfajta, kooperatív tudástermelő folyamatoknak, terepet biztosítani új ötletek megjelenítésének és érlelésének, minél nagyobb nyilvánosságot teremteni a sorsdöntőnek érzett információs társadalmi és az ezekkel összefüggő technológiai kérdéseknek.

Témavezető/koordinátor (név, affiliáció, email): 

Dr. Élő Gábor, Széchenyi István Egyetem

elo@sze.hu

Belsős/külsős tagok és affiliációja: 

Dr. Paller Gábor, PhD

Dr. Élő Gábor, Széchenyi Egyetem

Prof. Dr. Molnár F. Tamás

Témához kapcsolódó legfontosabb publikációk: 

MOLNAR, T. F. ; SÜTÖRI, D., ÉLŐ, G. (2022):  SKILL-PAD FOR CARDIOTHORACIC DAMAGE CONTROL SURGERY TRAINING CHEST 161 : 6 p. A413 (

Paller, G., Elo, G., (2022): Modular code generation for creating IoT applications. In: Institute of Electrical and Electronics Engineers (szerk.) 2022 International Conference on Electrical, Computer, Communications and Mechatronics Engineering (ICECCME) Piscataway (NJ), Amerikai Egyesült Államok : IEEE (2022) pp. 1-4.

Paller, G., Élő, G., (2022): Towards a Floating Plastic Waste Early Warning System. In: Proceedings of the 11th International Conference on Sensor Networks SciTePress (2022) pp. 45-50. 

További együttműködő partnerek: 

Győr-Moson-Sopron Vármegyei Petz Aladár Egyetemi Oktató Kórház

 

Körforgásos gazdaság – Célok és gyakorlat

 

A szakmai műhely a körforgásos üzleti modellek megvalósítási lehetőségeivel és tapasztalataival foglalkozik. Ebben a modellben az erőforrások és a termékek újrahasznosításra kerülnek, csökkentve és végül kiküszöbölve a hulladék keletkezését. Bár az üzleti élet szereplői számára a jelenlegi lineáris termelési gyakorlatról a körkörös szemléletre való áttérés számos előnnyel járhat (új profitlehetőségek, csökkenő nyersanyagköltségek), a megvalósítás terén eddig csak korlátozott előrelépés történt.
Kutatásaink során bemutatjuk a körforgásos gazdaság koncepcióját és vizsgáljuk a körforgásos gazdasági megoldások elterjedtségét, az áttérés akadályait és ösztönzőit az egyes iparágakban.

Témavezető/koordinátor (név, affiliáció, email): 

Dr. Imre Gabriella, Széchenyi István Egyetem

imre.gabriella@sze.hu

Belsős/külsős tagok és affiliációja:

Dr. Remsei Sándor, Széchenyi István Egyetem

Dr. Makkos Anikó, Széchenyi István Egyetem

Témához kapcsolódó legfontosabb publikációk: 

Imre, G.; Remsei, S.; Szigeti, C. (2019): Bioüzemanyag – megoldás vagy epizódszereplő, TÉR-GAZDASÁG-EMBER 7 (2-3) pp.103-126.

Imre, G. (2021): A sharing economy kiterjedése Magyarországon, MC Working Press (2), (Kutatási jelentés)

 

Kulturális és Kreatív Ipari Kutató Műhely

 

A Kulturális és Kreatív Ipari Kutató Műhely (KKIKM) kiemelt célja, hogy a gyakorlat számára is hasznosítható tudományos eredményekkel segítse a kulturális és kreatív alapú településfejlesztést. Műhelyünk a Kulturális és Kreatív Ipari (CCI) szektort vizsgálja az urbánus és rurális térségekben, döntéshozói, fogyasztói és vállalkozói szempontok figyelembevételével. Kutatásaink az új, lehetséges fejlesztési irányok és stratégiai lehetőségek azonosítására irányulnak, valamint célunk a CCI szektorban működő vállalkozások, új trendek nyomonkövetése. Eddigi munkáink során különös figyelmet szenteltünk Budapestnek, a magyarországi nagyvárosoknak és a Szigetköz térségének.

Témavezető/koordinátor (név, affiliáció, email): 

Dr. Gombos Szandra, Széchenyi István Egyetem

gombossz@sze.hu

Belsős/külsős tagok és affiliációja: 

Dr. Kézai Petra Kinga, Széchenyi István Egyetem

Témához kapcsolódó legfontosabb publikációk: 

Kézai P. K., Gombos Sz. (2023). The Creative Economy as a Driver of Rural Development: A Case Study of Szigetköz in the Hungarian-Slovak Border Region in North-Western Hungary. EASTERN EUROPEAN COUNTRYSIDE. 29, 53-81. DOI: http://dx.doi.org/10.12775/EEC.2023.003

Kézai, P. K.; Gombos, Sz. & Jakobi, Á. (2023). Kulturális és kreatív ipar a Szigetközben.   TÉR ÉS TÁRSADALOM 37:2. 134-159.

Kézai, P. K. & Rechnitzer, J. (2023). Performance of enterprises in cultural and creative industries in large Hungarian cities between 2008 and 2018.   REGIONAL STATISTICS 13:1. pp. 167-198.

Gombos, Sz. (2016). A kulturális szolgáltatások kínálata közötti különbségek a magyarországi tízezer fő feletti városokban. TERÜLETI STATISZTIKA 56: 5 pp. 565-587., 23 p

További együttműködő partnerek: 

Budapesti Gazdasági Egyetem Kreatív kutatócsoport

 

Lean és folyamatfejlesztési műhely

 

A kutatócsoport a Leannovation együttműködése mentén alakult. Már 1,5 éve havonta létrejövő lean coffee rendezvényen több cégvezetővel beszéltettünk a lean különböző kérdéseiről. A leannovation kidolgozott egy kutatási kérdőívet a lean transzformációk, lean érettség és lean eszközök alkalmazása kapcsán, amit Lean360-nak neveztek el. A kutatás a teljes szervezetben kérdezte le a témákat minden vezetői és operátori szinten. Ebből előállt 800+ minta értékelésébe vonták be a Vezetéstudományi és Marketing tanszéket. Ennek statisztikai kiértékelése mellett elkezdtünk publikációkon és a kutatás tovább fejlesztésén dolgozni.

Témavezető/koordinátor (név, affiliáció, email): 

Dr. Kurucz Attila, Széchenyi István Egyetem

kurucz.attila@sze.hu

Belsős/külsős tagok és affiliációja: 

Dr. Buics László, Széchenyi István Egyetem

Váthy Edit – Leannovation (elnök)

Pethő Sándor – Leannovation (alelönk)

Kőrösi Zoltán – Leannovation (alelnök)

Mátyás Veronika – Leannovation (elnökségi tag)

Témához kapcsolódó legfontosabb publikációk: 

The Importance of Effective Communication in Lean Transformation Success - Insights from a Hungarian Manufacturing Study. 8th FEB konferencia (befogadva)

A lean transzformáció sikertényezői – előkészületben (Magyar Minőség Folyóirat – Akadémia D)

 

Marketinginnovációk a fürdők körében

Napjaink egyik legdinamikusabban fejlődő turisztikai ágazata az egészségturizmus, ahol az innovációnak egyre nagyobb jelentősége van. Kutatómunkánk középpontjában az egészségturizmus wellness és rekreációs szolgáltatásokhoz kapcsolódó része áll. A fürdők számára különösen nagy versenyelőnyt jelent a különféle innovációk – termék, szolgáltatás, ár, digitális, kommunikációs bevezetése az egészségtudatos fogyasztói csoportok megszólítása érdekében.

Témavezető/koordinátor (név, affiliáció, email):

Dr. Keller Veronika, Széchenyi István Egyetem,

kellerv@sze.hu

Belsős/külsős tagok és affiliációja: 

Dr. Printz-Markó Erzsébet, Széchenyi István Egyetem

Dr. Molnár, Elisabeta Ilona, Partiumi Keresztény Egyetem

Témához kapcsolódó legfontosabb publikációk:

Keller, V., Printz-Markó, E., & Szabó, R. Z. (2023). Social media communication of the spa industry during the four waves of the COVID-19 pandemic. JOURNAL OF INTERNATIONAL STUDIES, 16(4), 97–116. http://doi.org/10.14254/2071-8330.2023/16-4/7

Printz-Markó, E., Molnar, E. I., & Keller, V. (2022a). A magyar spa szektor (termál- és gyógyfürdők) legújabb kora, avagy új spa turizmus a Covid-19 és az energiaválság árnyékában. In Fürdővárosok kihívásai (pp. 81–96).

Veronika, K., Gréta, G., Elisabeta, I. M., & Erzsébet, P.-M. (2021). The future of the hungarian spa sector (thermal and medicinal baths). In Spa Town Inspiration (pp. 61–94).

Keller, V., & Printz-Markó, E. (2020). A marketinginnovációk szerepe a termál- és gyógyfürdők (spa) szektorában. POLGÁRI SZEMLE: GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI FOLYÓIRAT, 16(4–6), 285–297. http://doi.org/10.24307/psz.2020.1021

További együttműködő partnerek:

Dr. Ákoshegyi György, Magyar Hidrológiai Társaság – Szakosztály elnök, OGYFI nyugalmazott főigazgató

 

Menedzsment Campus Kompetencia Központ

 

A Központ célja, hogy hozzájáruljon a családi vállalkozások szerepének stratégiai szintre emeléséhez Magyarországon és mérhető hatást gyakoroljon a magyar családi vállalkozások fejlődésére, versenyképességük növeléséhez, gazdasági hozzájárulására, hatékonyságára, eredményességére és fenntarthatóságára. A Központ feladata kutatási és oktatási tevékenységek megvalósítása az induló (start-up) vállalkozások, családi vállalkozások és az egészségtechnológiai innováció területén, valamint a kutatási eredmények gyakorlati átadása, szolgáltatások nyújtása az érintettek számára.

A Központ kutatási fókuszterületei:

  • Családi vállalkozások elemzése;
  • Induló, start-up és spin-off vállalkozások kutatása;
  • Vállalkozói és innovációs ökoszisztémák vizsgálata;
  • Egészségtechnológiai innováció vizsgálata.

Témavezető/koordinátor (név, affiliáció, email): 

Dr. Dőry Tibor, Széchenyi István Egyetem

doryti@sze.hu

Belsős/külsős tagok és affiliációja: 

Dr. Dőry Tibor, Széchenyi István Egyetem

Dr. Rámháp Szabolcs, Széchenyi István Egyetem

Makai Attila, Széchenyi István Egyetem

Bavlsík Richárd,

Dr. Susana Milicua Mendoza Perez,

Dr. Szabó-Szentgróti Gábor, Széchenyi István Egyetem

Dr. Vinkóczi Tamás, Széchenyi István Egyetem

Dr. Csizmadia Zoltán,

Dr. Páthy Ádám

Témához kapcsolódó legfontosabb publikációk: 

Dőry T. Novotny Á., Makai A., Bavlsík R., Rámháp Sz. (2024) Diákvállalkozások születése a magyar egyetemeken: a Hungarian Startup University Program tapasztalatai. STATISZTIKAI SZEMLE, 102 : 3, pp. 1-30.

Dőry T. (2023): A kiválóság foglyai. Menedzsment technikák radikális innovációk elindításához. Universitas-Győr Nonprofit Kft., Győr.

Makai A. L; Dőry T. (2023) Perceived university support and environment as a factor of entrepreneurial intention: Evidence from Western Transdanubia Region. In: PLOS ONE 18 : 6 p. e0283850

Szabó-Szentgróti, E. ; Rámháp, Sz. ; Kézai, P. K. (2023): Systematic Review of Cashierless Stores (Just Walk Out Stores) Revolutionizing The Retail. MANAGEMENT AND MARKETING 18 : 1, pp. 427-448.

További együttműködő partnerek: 

University of Montpellier, AMAROK Observatory

Nemzeti Innovációs Ügynökség

Vállalkozók és Munkaadók Országos Szövetsége (VOSZ)

Magyar Járműalkatrészgyártók Országos Szövetsége (MAJOSZ)

Hungarian Youth Association

 

Mesterséges intelligencia az oktatásban és az üzleti életben

 

A kutatási program célja, hogy megvizsgálja a technológiai fejlődés, különösen a mesterséges intelligencia (MI) hatását az oktatási rendszerekben és a vállalatok életében. Ez az interdiszciplináris kutatás a mesterséges intelligenciában rejlő, az oktatás, a munkaerőpiac, valamint általában az üzleti és irányítási rendszerek átalakítására irányuló átalakítási lehetőségeket fogja feltárni. A kutatás elemezni fogja a mesterséges intelligencia integrációjának lehetőségeit és kihívásait ezekben az ágazatokban, a hatékonyság és eredményesség fokozására összpontosítva. A kutatás emellett megvizsgálja a mesterséges intelligencia bevezetésével kapcsolatos kihívásokat és annak a társadalmi fejlődésre gyakorolt hatásait.

Témavezető/koordinátor (név, affiliáció, email): 

Dr. Vinkóczi Tamás, Széchenyi István Egyetem

vinkoczi.tamas@sze.hu

Belsős/külsős tagok és affiliációja: 

Dr. Kolta, Judit Petra, Széchenyi István Egyetem

Dr. Gyurián Nagy Nikolett, Széchenyi István

Dr. Szabó-Szentgróti Eszter, Széchenyi István Egyetem

Dr. Szabó-Szentgróti Gábor, Széchenyi István

Témához kapcsolódó legfontosabb publikációk: 

Vinkóczi, T., Koltai, J. P., Nagy, N. G., Szabó-Szentgróti, E., & Szabó-Szentgróti, G. (2023). The Sustainable Contribution of Artificial Intelligence to Higher Education - Results of a Pilot Study. CHEMICAL ENGINEERING TRANSACTIONS, 107, 487–492. http://doi.org/10.3303/CET23107082

Szabó-Szentgróti, G., Végvári, B., & Varga, J. (2021). Impact of Industry 4.0 and Digitization on Labor Market for 2030-Verification of Keynes’ Prediction. SUSTAINABILITY, 13(14). http://doi.org/10.3390/su13147703

További együttműködő partnerek: 

Debreceni Egyetem, Gazdaságtudományi Kar

 

Munkaerőpiaci kérdések

 

Ennek a témának rengeteg altémájával foglalkoztam, és kívánok a jövőben is foglalkozni. Ide tartozik a hakni gazdaság (gig economy) versus hayományos gazdaság, mely a korábbiakhoz képest teljesen új „dolgozói státuszban” végzett munkát jelent. Egy további izgalmas kérdés a diákok munkavégzése, amely már a nappali tagozatos egyetemisták közt is rendkívül magas részarányú. A másik pólus az idősek munkavégzées és az idősekkel szembeni kordiszkrimináció. Ebben a vetületben kutatási témám összekapcsolódik az előző pontban leírt demográfiai kérdésekkel. A fentieken túl sokat foglalkoztam munkanélküliségi kérdésekkel, a közmunka okozta torzításokkal, és több általános munkaerő-piaci problematikával.

Témavezető/koordinátor (név, affiliáció, email): 

Berde Éva, Széchenyi István Egyetem

berde.eva@sze.hu

Belsős/külsős tagok és affiliációja: 

Remsei Sándor, Széchenyi István Egyetem

Enikő Kahler Korcsmaros, Selye János Egyetem, Komarno, Szlovákia

Renata Hajabac Machova, Selye János Egyetem, Komarno, Szlovákia

Erum Bibi, Applied Psychology Department, National University of Modern Languages, Rawalpindi.

Wilma Ashipala, Széchenyi István Egyetem, hallgató

Témához kapcsolódó legfontosabb publikációk: 

Berde, É., Remsei, S., (2023): Tanulás melletti munkavégzés a győri Széchenyi István Egyetem hallgatói körében. STATISZTIKAI SZEMLE 101 : 10 pp. 915-932. 

Berde, É., Mágó, M. L. (2022): Are older applicants less likely to be invited to a job interview? – an experimental study on ageism. EMPLOYEE RELATIONS 44 : 6 pp. 1259-1272.

Berde, É., ; Drabancz, Á. (2022): Az idősebb munkavállalók munkavállalási szándékát meghatározó tényezők vizsgálata. KÖZ-GAZDASÁG 17 : 4 pp. 81-107. 

Berde, É., ; Rigó, M. (2020): Job satisfaction at older ages: A comparative analysis of Hungarian and German data. ZEITSCHRIFT FÜR GERONTOLOGIE UND GERIATRIE 53 : 1 pp. 44-50. 

Berde, É., ; Tőkés, L. (2020): The platform economy as a working opportunity for older people: The case of the Hungarian carpooling company Oszkar. JOURNAL OF ENTERPRISING COMMUNITIES: PEOPLE AND PLACES IN THE GLOBAL ECONOMY 14 : 1 pp. 76-90. 

 

Ökoszisztéma szolgáltatások közgazdasági értékelése Magyarország nagyvárosaiban

 

Az informális együttműködés célja, hogy egy multidiszciplináris megközelítést alkalmazva a magyarországi nagyvárosok zöld területeinek ökoszisztéma szolgáltatásainak közgazdasági értékelését lefolytassa. A csoport piaci alapú, kvantitatív eljárást alkalmaz, és a nagyvárosok lakossági megkérdezésével arra keresi a választ, hogy a kitöltők mekkora pénzbeli hozzájárulást lennének hajlandóak kifizetni két különböző szcenárióban. A kedvező környezeti változásnak megfeleltethető szcenárió a zöldterületek bővítése, míg a hátrányos változás elkerülésének megfeleltethető szcenárió a zöldterület fenntartása és gondozása. A kapott adatok alapján területarányosan képezhető egy fajlagos érték, amelyet a zöldterületek ökoszisztéma szolgáltatása értékének tekinthetünk. A csoport ezen kívül vizsgálja, hogy az egyéni fizetési hajlandóságot a demográfiai tényezők, a lakókörnyezeti jellemzők és a zöldterületekről alkotott felfogás és ismeretek hogyan befolyásolják. A fizetési hajlandóság előrejelzőit, a többváltozós kapcsolatokat SEM modellezés segítségével vizsgáljuk. A kutatás jelenleg Győrre korlátozódik, a hosszú távú együttműködés célja ennek kiterjesztése az összes magyarországi regionális központra.

Témavezető/koordinátor (név, affiliáció, email): 

Csányiné Dr. Szemerédi Eszter, Széchenyi István Egyetem

szemeredi.eszter@sze.hu

Belsős/külsős tagok és affiliációja: 

Dr. Jóna László, Széchenyi István Egyetem

jona.laszlo@sze.hu

 

Új típusú munkahelyek

 

Ki viszi a bőrét a vásárra? Az, aki specializálódik vagy az, aki nem. Ki és merre fog majd vándorolni? A munkahely a munkakínálatra, vagy fordítva? Amikor egy új típusú munkahelyre lépnek be, az újoncok olyan tudásra van szükségük, amelyekkel nem rendelkeznek, és sokféle tanulási utat választanak, az önszerveződő tanulási környezetektől a valós tapasztalatokig és a formális és informális tanulásig.

Feltételezük, hogy:

  1. A „maradásban vagy távozásban” kulcsszerepet játszhat tanulásuk alakulása.
  2. A miliő és a közösségi érzés az együttműködés legfontosabb közvetítői.

​A munka értelmessége, elismertsége, szereptisztasága és udvariassága kompenzálja a társadalmi elszigeteltséget

Témavezető/koordinátor (név, affiliáció, email):

Dr. Remsei Sándor, Széchenyi István Egyetem

remsei.sandor@sze.hu

Belsős/külsős tagok és affiliációja: 

Baracskai Zoltán

Domokos Bernadett

Hoffmann Piroska

Németh András

Tomor Enikő 

Varga Enikő

További együttműködő partnerek:

Albert Kázmér Mosonmagyaróvári Kar

 

Vállalkozáskutató műhely

 

A vállalkozáskutató műhely célja, hogy újszerű tudományos eredményekkel hozzájáruljon a magyar és kelet-közép-európai kis és középvállalkozások innovatív működéséhez. Kiemelt célkitűzése olyan innovatív technológiák, mint okos boltok, a mesterséges intelligencia, alternatív üzleti modellek elterjedésének, alkalmazásának és elfogadásának vizsgálata. Kiemelt működési területe továbbá az induló innovatív vállalkozások kutatása, valamint a vállalkozási motivációk feltárása, a kapcsolódó képzési programok vizsgálata és a vállalkozások innovációs potenciáljának, illetve az életciklusának elemzése.

Témavezető/koordinátor (név, affiliáció, email):

Dr. Szabó-Szentgróti Eszter, Széchenyi István Egyetem,

szabo-szentgroti.eszter@sze.hu

Belsős/külsős tagok és affiliációja:

Dr. Rámháp Szabolcs, Széchenyi István Egyetem

Dr. Kézai Petra Kinga, Széchenyi István Egyetem

Témához kapcsolódó legfontosabb publikációk: 

Szabó-Szentgróti E., Konczos-Szombathelyi M., Rámháp Sz., Kézai P. K., 2023, How Consumers Accept Unmanned Smart Stores? – Introducing a Proposed Technology Acceptance Model, Chemical Engineering Transactions, 107, 373-378. DOI: 10.3303/CET23107063

Szabó-Szentgróti, E. Rámháp, Sz., Kézai, P. K. "Systematic Review of Cashierless Stores (Just Walk Out Stores) Revolutionizing The Retail" Management & Marketing, vol.18, no.s1, 2023, pp.427-448. https://doi.org/10.2478/mmcks-2023-0023

Szabó-Szentgróti, E.; Rámháp, Sz., Kézai, P. K. (2023). A kassza nélküli technológiák – a „Csak sétálj ki” boltok – forradalmasítják a kereskedelmet. MAGYAR TUDOMÁNY 184: 8. pp. 1030-1039.

Kari események