Telefonkönyv

Záróvizsga

A záróvizsga rendje

Záróvizsga időszak:

2018 februári mesterképzésre jelentkezők részére:
a karon az írásbeli komplex vizsga 2017. december 12. keddre, a szóbeli 2017. december 14. csütörtökre várható

Mindenki más részére:
2018. január 24. szerda - 2018. február 2. péntek
ezen belül a komplex írásbeli vizsgák 2018. január 24-én lesznek,
a védések beosztása az időszak előtt 10 nappal alakul ki

Általános információk (félévtől függetlenül)

Az írásbeli komplex vizsgák időpontja a normál menetrend szerinti (azaz január-február, június-július) záróvizsga időszak első napja, a szóbeli komplex vizsgák és a védések időpontjáról a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat által előírtak szerint, a szakdolgozatok leadását és a záróvizsga-jelentkezési időszak lezárultát követően, de legkésőbb a záróvizsga időszak kezdése előtt 10 nappal kell tájékoztatást adnunk. Ha a beosztás előbb elkészül, akkor előbb közzétesszük. A közzététel ezen a honlapon történik.

ZÁRÓVIZSGA BEOSZTÁS (aktuális időszakban elérhető - a TVSz szerint 10 nappal a záróvizsga időszak előtt várható)

A helyszín a Széchenyi István Egyetem Győr, Egyetem tér 1. főépület, tantermek a sárgával jelölt sávban találhatók. A külső társelnökök neve még nincs minden bizottságban feltüntetve, folyamatosan ki fog egészülni. Az egyes dátumok külön-külön munkalapon szerepelnek, kérem, figyelmesen tekintsék át.
A védések előtt fél órával legyenek szívesek a helyszínen megjelenni, hogy a ppt-ket a laptopra fel tudják tölteni.
Azokon a szakokon, ahol írásbeli komplex vizsga van, kétszer kell szerepelnie a hallgatónak, egyszer az 1. sz. bizottságnál, egyszer egy védés beosztásában. A szóbeli komplex vizsgák egy időpontban vannak a védéssekkel. (A komplex vizsgáról bővebben, pl. mely szakon szóbeli, mely szakon írásbeli a komplex vizsga, mely szakokon nincs, alább olvashatnak).
Ha valaki nem találja a nevét a beosztásban, annak ellenére, hogy jelentkezett a Neptunban záróvizsgára, kérem, jelezze a gerseig@sze.hu e-mail címen.
A beosztás annyiban előzetes jellegű, hogy akinek nem sikerül minden vizsgát teljesítenie a záróvizsga időszak kezdetéig, azt a tanulmányi ügyintéző jelzése alapján levesszük később a beosztásból (csak az tehet záróvizsgát, aki minden tantárgyat teljesített!).

Védésre csak sikeres komplex vizsga eredménnyel lehet menni. A záróvizsga védés része mindenkinek szóbeli, a szakdolgozatot kell bemutatni a ppt alapján (lásd lejjebb) legfeljebb 10 percben, majd a bizottság kérdéseire kell válaszolni (a szakdolgozat előzetesen e-mailben elküldött bírálatában javasolt kérdéseket találhatnak, de a bizottság nem köteles ezeket vagy csak ezeket feltenni). A védés egy rövid megnyitóval kezdődik és eredményhirdetéssel zárul.

Záróvizsgára jelentkezni a neptunon keresztül kell. A záróvizsga jelentkezéssel kapcsolatos információt a tanulmányi ügyintézőnél lehet kérni.

A záróvizsgára való jelentkezés feltétele a benyújtott szakdolgozat.
A szakdolgozat a leadástól számítva három évig érvényben maradhat, addig nem kell és nem is lehet újat készíteni.
A záróvizsga bizottság határozza meg a szakdoglozat végső, érvényes érdemjegyét a beérkezett külső és belső vélemények alapján (a külső bíráló által adott bírálat és a belső konzulens véleménye alapján).
Ahol komplex vizsga az előírás, ott eredményes komplex vizsga letétele a védés feltétele.
Aki a komplex vizsgát eredményesen letette és nem jelenik meg ugyanabban a záróvizsga időszakban a szakdolgozat védésén, annak ez utóbbi így elégtelen lesz, tehát az egész záróvizsga elégtelen - a komplex vizsga eredményét nem lehet továbbvinni másik félévre.
A záróvizsga eredménye, ha elégtelentől különbözik, akkor végleges (a részvizsga is), nem lehet javítani.
Elégtelen záróvizsga esetén egy félévvel később lehet újra záróvizsgára jelentkezni - ha ugyanabban a félévben két záróvizsga időszak van kijelölve, akkor csak az egyiken lehet részt venni.

A záróvizsga a szakdolgozat megvédését és a feltett kérdésekre adott válaszokkal a tanult ismeretek alkalmazásának bizonyítását jelenti (tételsor, komplex vizsga nem lesz) az alábbi (kifutó, hagyományos) szakokon:
gazdálkodási szak, főiskolai képzés
gazdálkodási szak, kiegészítő egyetemi képzés,
közgazdász-gazdálkodási szak, egyetemi képzés,
nemzetközi kapcsolatok szak,
nemzetközi kommunikáció szak,
VALAMINT A SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSEK ÉS
A FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSEK (2017 januárjában kivétel ez alól a turizmus-vendéglátás felsőoktatási szakképzés)


Ezen kívül komplex vizsga letételével egészül ki a záróvizsga az alap- és mesterszakokon, tehát:
turizmus-vendéglátás alapszak,
közszolgálati alapszak,
gazdálkodási és menedzsment alapszak,
kereskedelem és marketing alapszak,
marketing mesterszak,
nemzetközi gazdaság és gazdálkodás mesterszak,
regionális és környezeti gazdaságtan mesterszak,
vezetés és szervezés mesterszak,
logisztikai menedzsment mesterszak.
A komplex vizsga részleteit lásd a komplex vizsga rész alatt.

Az védésre KÖTELEZŐ 10 perces prezentációt készíteni, a power pointos előadáshoz a technikát biztosítjuk, az ajánlott séma innen letölthető, a Kar hivatalos háttere innen letölthető (nem kötelező a használata). A ppt-t nem kell előre leadni sehova, azt csak a helyszínre kell vinni pendrive-on.

Alap- és mesterszakok záróvizsga rendje:

1. A záróvizsga két részből áll:
– komplex szakmai vizsga
– szakdolgozat megvédése.

2. A komplex szakmai vizsga letétele során a hallgató bizonyítja, hogy az elsajátított ismereteket képes egy konkrét gazdálkodási probléma megoldására alkalmazni. (gazdálkodási és menedzsment, kereskedelem és marketing, közszolgálati szakok)
A komplex szakmai vizsga letétele során a hallgató bizonyítja, hogy az elsajátított ismereteket képes egy konkrét nemzetközi politikai/gazdálkodási probléma megoldására alkalmazni. (nemzetközi tanulmányok, nemzetközi gazdaság és gazdálkodás szakok)
A komplex szakmai vizsga letétele során a hallgató bizonyítja, hogy az elsajátított ismereteket képes egy konkrét marketingprobléma megoldására alkalmazni. (marketing szak)
A komplex szakmai vizsga letétele során a hallgató bizonyítja, hogy az elsajátított ismereteket képes egy konkrét regionális gazdasági probléma megoldására alkalmazni. (regionális és környezeti gazdaságtan szak)
A komplex szakmai vizsga letétele során a hallgató bizonyítja, hogy az elsajátított ismereteket képes egy konkrét vezetési – szervezési (humánerőforrás – szervezetfejlesztési) probléma megoldására alkalmazni. (vezetés és szervezés szak)

Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar Eseménynaptára

MÉK Nyílt nap - Msc beiskolázás 2018. január 19. 00:00 - 23:00
Téli záróvizsga időszak 2018. január 24. 00:00 - 2018. február 2. 23:55
Bejelentkezés 2018. január 25. 06:00 - 2018. február 3. 23:55
Vizsgaidőszak vége 2018. január 27.