Tájékoztató a szakmai gyakorlatról

A szakmai gyakorlattal kapcsolatos tájékoztatók és tudnivalók az alábbiakban olvashatók.

A szakmai gyakorlattal kapcsolatos jogszabályi háttér innen letölthető.

A 2019/2020 tanév őszi félévre vonatkozó szakmai gyakorlattal kapcsolatos adminisztrációs feladatok elvégzésének határideje a szorgalmi időszak első munkahét vége, péntek 14 óra.

A 2019/2020-as tanév őszi félévében a Vállalati igazolás eredeti példányának leadása, a gyakorlati beszámoló valamint a vállalati igazolás másolati példányának feltöltési határideje:


- 2020-as keresztféléves MSc képzésre jelentkezett hallgatóknak, akik előrehozott záróvizsgát tesznek: 2019.11.29. 13 óra

- Normál záróvizsgaidőszakban záróvizsgázó hallgatóknak: 2019.12.20. 12 óra


Az alábbi beszámolóval és vállalati igazolással kapcsolatos információk a Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar összes szakmai gyakorlatot teljesítő hallgatójára vonatkozik.

A szakmai gyakorlati beszámoló nyomtatott formában történő leadását nem kérjük.

A szakmai gyakorlati beszámoló valamint a vállalati igazolás másolatának feltöltését  a lentiekben olvasható elektronikus felületen kell megtenni. 

Papíralapon csak a vállalati igazolás eredeti példányának leadása szükséges, amely cégszerű aláírással van ellátva.

Az eredeti vállalati igazolás leadási helyszíne: Személyesen a Menedzsment Campus 204-es irodában Merkó-Benkő Juditnál, illetve postai úton az Egyetem címére (9026 Győr Egyetem tér 1.) kérem az előző nevet feltüntetni a borítékon.


A Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar szakjain tanuló hallgatóknak a tanterv szerint előírt kötelező szakmai gyakorlatra a https://karrier.sze.hu/ oldalon kell jelentkezniük (az érintett képzések: Kereskedelem és marketing BA szak; Gazdálkodási és menedzsment BA szak; Kereskedelem és marketing felsőoktatási szakképzés; Gazdálkodási és menedzsment felsőoktatási szakképzés; Turizmus-vendéglátás BA szak; Turizmus-vendéglátás felsőoktatási szakképzés. A honlapon kitöltött dokumentumokat (együttműködési szerződés, munkaköri leírás, szándéknyilatkozat) a kitöltést követően a fogadó vállalatnál szükséges lepecsételtetni, illetve aláírattatni, majd ezt követően kell azokat eljuttatni a Egyetemi Szolgáltató Központ - Egyetemi Kollégium (Új Tudástér – Alumni-, Karrier- és Információs Központ). 
A jelentkezés módja:
1.   A https://karrier.sze.hu/  oldalon jelentkezzen be a szeportalos felhasználónévvel és jelszóval (amennyiben nem regisztrált felhasználóról van szó, először regisztráció szükséges a honlapon)
2.   A „Bővebben” feliratú gombra kattintva figyelmesen olvassa el a honlapon található szöveget!

3.   A nyissa meg a Jelentkezési segédletet és olvassa el figyelmesen!

4.   Ezt követően a „Szakmai gyakorlat” menüre kattintva kövesse a honlapon látható utasításokat!

Amennyiben a jelentkezés során probléma merülne fel, a Egyetemi Szolgáltató Központ - Egyetemi Kollégium munkatársaihoz lehet fordulni a következő elérhetőségen: +36 96 613 683

A szakmai gyakorlatok szervezése a vállalati kapcsolatok dékánhelyettes hatásköre:
Dr. Koppány Krisztián egyetemi docens, dékánhelyettes (koppanyk@sze.hu)
A hallgatók kérdéseikkel a Egyetemi Szolgáltató Központ - Egyetemi Kollégium munkatársaihoz fordulhatnak: hétfőtől péntekig 9 órától 15 óráig. (karrier@sze.hu; 96/613-683 ).
A beszámolókkal kapcsolatosan Merkó-Benkő Judithoz tudnak fordulni (judit@sze.hu), +36/96/504-307.

Kötelező szakmai gyakorlat az alábbi szakokon van:

Alapképzés:
gazdálkodási és menedzsment – egybefüggő 12 hét, 2017 előtti mintatantervben szereplő: 30 kredit, 2017-es mintatantervben szereplő: 20 kredit.
kereskedelem és marketing – egybefüggő 12 hét, 2017 előtti mintatantervben szereplő 30 kredit, 2017-es mintatantervben szereplő: 20 kredit.
turizmus-vendéglátás - egybefüggő 12 hét, 2017-es mintatantervben szereplő: 20 kredit.
A gyakorlat 25 óra/hét hallgatói munkát jelent.

Felsőoktatási szakképzés
gazdálkodási és menedzsment-egybefüggő 14 hét, 40 óra/hét hallgatói munkát jelent, (összesen: 560 óra) a tanterv szerint a 4. félévben 30 kredit.
kereskedelem és marketing- egybefüggő 14 hét, 40 óra/hét hallgatói munkát jelent, (összesen: 560 óra) a tanterv szerint a 4. félévben 30 kredit.
turizmus-vendéglátás - 14 hét 40 óra/hét hallgatói munkát jelent (összesen 560 óra) a tanterv szerint a 4. félévben 30 kredit.

A gazdálkodási és menedzsment és a kereskedelem és marketing felsőoktatási szakképzés  levelező tagozaton (részidős képzésben) tanuló hallgatók esetében 6 hét, legalább 240 óra, az összefüggő gyakorlat időtartama 3 hét, tehát amennyiben szükséges a 6 hét egyszer megszakítható.

A szakmai gyakorlat megkezdésének feltétele
a) 12 hetes gyakorlat esetén: az alapképzésben legalább 165 kreditpont megszerzése és legalább négy lezárt aktív félév együttes megléte, felsőoktatási szakképzésben 80 kreditpont megszerzése szükséges. Az alapképzésben a gyakorlat a feltételek teljesülése esetén a negyedik aktív félév lezárása után azonnal indulhat, a nyár folyamán is megkezdhető. A hallgató a szakmai gyakorlat ideje alatt tantárgyat felvehet és teljesíthet, ám részére egyéni tanulmányi rend nem adható.

1. A gyakorlat teljesítésének helye:
a) A hallgató hozhat saját intézményi kapcsolatot, ez esetben is szükséges a tanulmányi szerződés megkötése.
b) A Kar az Egyetemi Szolgáltató Központ - Egyetemi Kollégium közreműködésével biztosít gyakorlati helyet a hallgató részére.

 Emellett a hallgatónak fel kell vennie a Neptun rendszerben a szakmai gyakorlat tantárgyat az alábbiak szerint:


Alapképzés:


gazdálkodási és menedzsment – (2017 előtti mintatantervben szereplő) nappali tagozat: NGB_AK090_1, távoktatás: LGB_AK090_1,

gazdálkodási és menedzsment - (2017-es mintatantervben szereplő) nappali tagozat: KGNB_GETM028, távoktatási tagozat: KGLB_GETM028


kereskedelem és marketing - (2017 előtti mintatantervben szereplő) nappali tagozat: NGB_SV090_1, levelező tagozat: LGB_SV090_1,

kereskedelem és marketing - (2017-es mintatantervben szereplő) nappali tagozat: KGNB_MMTM075, levelező tagozat: KGLB_MMTM075

turizmus-vendéglátás - (2017-es mintatantervben szereplő) nappali tagozat, vendéglátás és szálloda és idegenforgalom és szálloda szakirány: KGNB_TRTM014, levelező tagozat: KGLB_TRTM014

Felsőoktatási szakképzés:


gazdálkodási és menedzsment (2017 előtti mintatantervben szereplő) nappali tagozat: NGF_AK095_1,
levelező tagozat: LGF_AK095_1

gazdálkodási és menedzsment (2017-es mintatantervben szereplő) nappali tagozat: KGNF_GETM027
levelező tagozat: KGLF_GETM027


kereskedelm és marketing (2017 előtti mintatantervben szereplő) nappali tagozat: NGF_SV095_1,
levelező tagozat: LGF_SV095_1

kereskedelem és marketing (2017-es mintatantervben szereplő) nappali tagozat: KGNF_MMTM074
levelező tagozat: KGLF_MMTM074

turizmus-vendéglátás nappali tagozat: (2017-es mintatantervben szereplő) nappali tagozat: KGNF_TRTM015
levelező tagozat: KGLF_TRTM015


3. Dokumentáció:

A gyakorlat során a hallgatónak
a) 6 hetes gyakorlat esetén egy 5.000 karakteres (szóközzel) beszámolót kell készítenie, amit a társadalmi kapcsolatok dékánhelyettese hagy jóvá,
b) 12 és 14 hetes gyakorlat esetén egy 20.000 karakteres (szóközzel) beszámolót kell készítenie, amit a társadalmi kapcsolatok dékánhelyettese hagy jóvá.
A beszámolónak tartalmaznia kell a hallgató személyi adatait, a munkavégzés helyszínét, a végzett tevékenységek leírását, a szervezetnél végzett munka értékelését, s a hallgató önértékelését.

Turizmus-vendéglátás alapképzés (BA) szakon

(2017. szeptember 1. előtt beiratkozott hallgatókra érvényes)

A gyakorlat időtartama:

 • Idegenforgalmi és szálloda szakirány esetén a szakmai gyakorlat féléve az 5. félév
 • Vendéglátás és szálloda szakirány esetén a szakmai gyakorlat féléve a 6. félév
 • A gyakorlat időtartama minden szakirányon 6 hónap

  A szakmai gyakorlat megkezdésének feltétele:

Idegenforgalmi és szálloda szakirány, illetve Vallási turizmus szakirány esetén legalább négy, Vendéglátás és szálloda szakirány esetén legalább öt lezárt aktív félév megléte

 A gyakorlat teljesítésének helye:

 • Idegenforgalmi szakirányon 3 hónap idegenforgalmi vállalkozás és 3 hónap szálloda (Hotel Famulus vagy önállóan választott 4 vagy 5 * szállodát fogadunk el). Lehetőség van arra is, hogy egy gyakornok mind a 6 hónapot az Egyetem oktatószállodájában (Hotel Famulus) töltse, melyet a gyakorlati dokumentumok leadási határidejéig lehet jelezni.
 • Vendéglátás szakirányon 6 hónap szálloda (január-június)
 • A szakmai gyakorlatot külföldön teljesítő hallgatók egyéni ügyintézés alá esnek. A külföldi gyakorlat csak 4, illetve 5 csillagos szállodákban engedélyezett. Az ezzel kapcsolatos kérelmeket (ide kattintva elérhető) a tavaszi féléves gyakornokok szeptember elejéig, az őszi féléves gyakornokok március elejéig adják le a Turizmus Tanszék titkárságán.

A gyakorlathoz szükséges dokumentumok:

Hotel Famulusban történő gyakorlat esetén

 • A hallgató elküldi önéletrajzát a szálloda igazgatójának (Nagy-Keglovich Júlia), megjelölve benne azt az időszakot, amikor szeretne menni.
 • A hallgató bejelentkezik a https://karrier.sze.hu/  oldalon a szeportálos felhasználónévvel és jelszóval (amennyiben nem regisztrált felhasználóról van szó, először regisztráció szükséges a honlapon)
 • A honlapon található adatlapokat ki kell tölteni
 • Hotel Famulusban végzett gyakorlat esetén a dokumentumok kinyomtatását,  aláíratását az ESZK végzi el.

Saját gyakorlati hely esetén

 • a hallgató bejelentkezik a https://karrier.sze.hu/  oldalon a szeportalos felhasználónévvel és jelszóval (amennyiben nem regisztrált felhasználóról van szó, először regisztráció szükséges a honlapon)
 • A honlapon található adatlapokat ki kell tölteni
 • Önállóan keresett gyakorlati hely esetén a gyakorlati helyszínt a tanszék ellenőrzi (Husz Anikó – Adjunktus) és fogadja el, majd jóváhagyás után kinyomtathatóak lesznek a kitöltött dokumentumok (együttműködési szerződés, munkaköri leírás, szándéknyilatkozat). A kinyomtatást követően a fogadó vállalatnál szükséges lepecsételtetni a dokumentumokat, illetve aláírattatni, majd ezt követően kell azokat eljuttatni az Egyetemi Szolgáltató Központba 

Dokumentáció:

A gyakorlat során a hallgatónak egy beszámolót kell készítenie, amit a szakvezető hagy jóvá. A beszámolónak tartalmaznia kell a hallgató személyi adatait, a munkavégzés helyszínét, a végzett tevékenységek leírását, a szervezetnél végzett munka értékelését, s a hallgató önértékelését.

A szakvezető által jóváhagyott szakmai gyakorlatokat a kari titkár rögzíti a Neptun rendszerben. A gyakorlat elfogadásáról a hallgató a Neptun rendszerből értesülhet.

Határidők:

 • Idegenforgalmi és szálloda szakirány
 • kitöltött dokumentumok (együttműködési szerződés, munkaköri leírás, szándéknyilatkozat) leadása: június 1.
 • Beszámoló feltöltése és az igazolás leadása: január 8.
 • Vendéglátás és szálloda szakirány
 • kitöltött dokumentumok (együttműködési szerződés, munkaköri leírás, szándéknyilatkozat) leadása: december 1.
 • Beszámoló feltöltése: július 1.
 • Igazolás leadása: július 1.

Turizmus-vendéglátás felsőoktatási szakképzési szakon (FOSZK)

Vendéglátó szakirányos hallgatóknak:

 • 14 hét szállodai gyakorlat

Turizmus szakirányos hallgatóknak:

 • 4 hét utazási irodai gyakorlat, amely alatt az alábbi feladatokat kell ellátni:

protokoll ügyintézői,
utazás ügyintézői,
utazásszervező menedzseri,
rendezvény- és konferenciaszervezői feladatok

 • 10 hét szállodai gyakorlat (1 helyszínen)

A hallgatók a gyakorlati helyeiket maguk választják, belföldön, illetve külföldön is tölthetik a gyakorlati időt, ez esetben saját maguk gondoskodnak a szükséges dokumentumok (együttműködési szerződés, munkaköri leírás, szándéknyilatkozat) kitöltéséről. A hallgatóknak lehetőséget adunk a gyakorlat Hotel Famulusban történő letöltését.

A szakmai gyakorlatot külföldön teljesítő hallgatók egyéni ügyintézés alá esnek. A külföldi gyakorlat csak 4, illetve 5 csillagos szállodákban engedélyezett. Az ezzel kapcsolatos kérelmeket (ide kattintva elérhető) szeptember elejéig adják le a Turizmus Tanszék titkárságán.

Hotel Famulusban történő gyakorlat esetén

 • a hallgató bejelentkezik a https://karrier.sze.hu/  oldalon a szeportalos felhasználónévvel és jelszóval (amennyiben nem regisztrált felhasználóról van szó, először regisztráció szükséges a honlapon)
 • A honlapon található adatlapokat ki kell tölteni
 • Hotel Famulusban végzett gyakorlat esetén a dokumentumok kinyomtatását,  aláíratását az ESZK végzi el.

Saját gyakorlati hely esetén (csak FOSZK-os hallgatók)

 • a hallgató bejelentkezik a https://karrier.sze.hu/  oldalon a szeportalos felhasználónévvel és jelszóval (amennyiben nem regisztrált felhasználóról van szó, először regisztráció szükséges a honlapon)
 • A honlapon található adatlapokat ki kell tölteni
 • Önállóan keresett gyakorlati hely esetén a gyakorlati helyszínt a vállalati kapcsolatokért felelős dékánhelyettes fogadja el, majd jóváhagyás után kinyomtathatóak lesznek a kitöltött dokumentumok (együttműködési szerződés, munkaköri leírás, szándéknyilatkozat). A kinyomtatást követően a fogadó vállalatnál szükséges lepecsételtetni a dokumentumokat, illetve aláírattatni, majd ezt követően kell azokat eljuttatni az Egyetemi Szolgáltató Központba.

Dokumentáció

A gyakorlat során a hallgatónak egy beszámolót kell készítenie, amit a szakvezető hagy jóvá. A beszámolónak tartalmaznia kell a hallgató személyi adatait, a munkavégzés helyszínét, a végzett tevékenységek leírását, a szervezetnél végzett munka értékelését, s a hallgató önértékelését.

A szakvezető által jóváhagyott szakmai gyakorlatokat a kari titkár rögzíti a Neptun rendszerben. A gyakorlat elfogadásáról a hallgató a Neptun rendszerből értesülhet.

Határidők:

Turizmus szakirány és Vendéglátó szakirány 

Kitöltött dokumentumok (együttműködési szerződés, munkaköri leírás, szándéknyilatkozat) leadása: 

 • 2017. szeptember 1. előtt beiratkozott hallgatók esetében: 2018. december 8. 
 • 2017. szeptember 1. után beiratkozott hallgatók esetében: A tavaszi félév bejelentkezési időszakának vége: 2019. február 8. 14 óra.

Beszámoló feltöltése és az igazolás leadása: június 1.

A Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar összes szakmai gyakorlaton lévő hallgatójára vonatkozik:

beszámoló formája

Záró megjegyzések:

A szakmai gyakorlatot külföldön teljesítő hallgatók egyéni ügyintézés alá esnek.

Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar Eseménynaptára

Véradás 2019. szeptember 19. 10:00 - 16:00
Levelező tagozat óráinak időpontja 2019. szeptember 20. - 2019. szeptember 21.
Gondos Borbála PhD értekezésének műhelyvitája 2019. szeptember 20. 11:00 - 13:00
Szakirányválasztás 2019. szeptember 23. - 2019. szeptember 28.