Tájékoztató a szakmai gyakorlatról

A szakmai gyakorlattal kapcsolatos tájékoztatók és tudnivalók az alábbiakban olvashatók.

A szakmai gyakorlattal kapcsolatos jogszabályi háttér innen letölthető.

A 2020/2021 tanév őszi félévre vonatkozó szakmai gyakorlattal kapcsolatos bejelentkezési adminisztrációs feladatok (jelentkezés véglegesítése a karrier.sze.hu oldalon) elvégzésének határideje a szorgalmi időszak első munkahét vége, péntek 14 óra (lásd a szakmai gyakorlat jogszabályi háttere link alól elérhető kari szabályzatot).


A szakmai gyakorlati beszámoló és a vállalati igazolás másolati példányának feltöltési határideje,

valamint a kialakult járványügyi helyzetre való tekintettel a vállalati igazolás eredeti példányát postai úton kérjük eljuttatni a következő határidőig az alábbi címre:

Széchenyi István Egyetem Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar Merkó-Benkő Judit 9026 Győr Egyetem tér 1.

2021-es keresztféléves MSc képzésre jelentkezettek részére: 2020. november 23.

Normál záróvizsgaidőszakban záróvizsgázók részére: 2020. december 11.

 Az alábbi beszámolóval és vállalati igazolással kapcsolatos információk a Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar összes szakmai gyakorlatot teljesítő hallgatójára vonatkozik.

A szakmai gyakorlati beszámoló nyomtatott formában történő leadását nem kérjük.

A szakmai gyakorlati beszámoló valamint a vállalati igazolás másolatának feltöltését  a lentiekben olvasható elektronikus felületen kell megtenni. 

Papíralapon csak a vállalati igazolás eredeti példányának megküldése szükséges, amely cégszerű aláírással van ellátva.A Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar szakjain tanuló hallgatóknak a tanterv szerint előírt kötelező szakmai gyakorlatra a https://karrier.sze.hu/ oldalon kell jelentkezniük (az érintett képzések: Kereskedelem és marketing BA szak; Gazdálkodási és menedzsment BA szak; Kereskedelem és marketing felsőoktatási szakképzés; Gazdálkodási és menedzsment felsőoktatási szakképzés; Turizmus-vendéglátás BA szak; Turizmus-vendéglátás felsőoktatási szakképzés). A honlapon kitöltött dokumentumokat (együttműködési szerződés, munkaköri leírás, szándéknyilatkozat) a kitöltést követően a fogadó vállalatnál szükséges lepecsételtetni, illetve aláírattatni, majd ezt követően kell azokat eljuttatni a Egyetemi Szolgáltató Központ - Egyetemi Kollégium (Új Tudástér – Alumni-, Karrier- és Információs Központ). 
A jelentkezés módja:
1.   A https://karrier.sze.hu/  oldalon jelentkezzen be a szeportalos felhasználónévvel és jelszóval (amennyiben nem regisztrált felhasználóról van szó, először regisztráció szükséges a honlapon)
2.   A „Bővebben” feliratú gombra kattintva figyelmesen olvassa el a honlapon található szöveget!

3.   A nyissa meg a Jelentkezési segédletet és olvassa el figyelmesen!

4.   Ezt követően a „Szakmai gyakorlat” menüre kattintva kövesse a honlapon látható utasításokat!

Amennyiben a jelentkezés során probléma merülne fel, a Egyetemi Szolgáltató Központ - Egyetemi Kollégium munkatársaihoz lehet fordulni a következő elérhetőségen: +36 96 613 683

A szakmai gyakorlatok szervezése a vállalati kapcsolatok dékánhelyettes hatásköre:
Dr. Koppány Krisztián egyetemi docens, dékánhelyettes (koppanyk@sze.hu)
A hallgatók kérdéseikkel a Egyetemi Szolgáltató Központ - Egyetemi Kollégium munkatársaihoz fordulhatnak: hétfőtől péntekig 9 órától 15 óráig. (karrier@sze.hu; 96/613-683 ).
A beszámolókkal kapcsolatosan Merkó-Benkő Judithoz tudnak fordulni (judit@sze.hu), +36/96/504-307.

Kötelező szakmai gyakorlat az alábbi szakokon van:

Alapképzés:
gazdálkodási és menedzsment – egybefüggő 12 hét, 2017 előtti mintatantervben szereplő: 30 kredit, 2017-es mintatantervben szereplő: 20 kredit.
kereskedelem és marketing – egybefüggő 12 hét, 2017 előtti mintatantervben szereplő 30 kredit, 2017-es mintatantervben szereplő: 20 kredit.
turizmus-vendéglátás - egybefüggő 12 hét, 2017-es mintatantervben szereplő: 20 kredit.

Felsőoktatási szakképzés:
gazdálkodási és menedzsment-egybefüggő 14 hét, 40 óra/hét hallgatói munkát jelent, (összesen: 560 óra) a tanterv szerint a 4. félévben 30 kredit.
kereskedelem és marketing- egybefüggő 14 hét, 40 óra/hét hallgatói munkát jelent, (összesen: 560 óra) a tanterv szerint a 4. félévben 30 kredit.
turizmus-vendéglátás - 14 hét 40 óra/hét hallgatói munkát jelent (összesen 560 óra) a tanterv szerint a 4. félévben 30 kredit.

A gazdálkodási és menedzsment és a kereskedelem és marketing felsőoktatási szakképzés  levelező tagozaton (részidős képzésben) tanuló hallgatók esetében 6 hét, legalább 240 óra, az összefüggő gyakorlat időtartama 3 hét, tehát amennyiben szükséges a 6 hét egyszer megszakítható.

A szakmai gyakorlat megkezdésének feltétele:
a) 12 hetes gyakorlat esetén: az alapképzésben legalább 165 kreditpont megszerzése szükséges, a felsőoktatási szakképzésben 80 kreditpont megszerzése szükséges.
A hallgató a szakmai gyakorlat ideje alatt tantárgyat felvehet és teljesíthet, ám részére egyéni tanulmányi rend nem adható.

1. A gyakorlat teljesítésének helye:
a) A hallgató hozhat saját intézményi kapcsolatot, ez esetben is szükséges a tanulmányi szerződés megkötése.
b) A Kar az Egyetemi Szolgáltató Központ - Egyetemi Kollégium közreműködésével biztosít gyakorlati helyet a hallgató részére.

 Emellett a hallgatónak fel kell vennie a Neptun rendszerben a szakmai gyakorlat tantárgyat az alábbiak szerint:


Alapképzés:


gazdálkodási és menedzsment – (2017 előtti mintatantervben szereplő) nappali tagozat: NGB_AK090_1, távoktatási tagozat: LGB_AK090_1

gazdálkodási és menedzsment - (2017-es mintatantervben szereplő) nappali tagozat: KGNB_GETM028, távoktatási tagozat: KGLB_GETM028

kereskedelem és marketing - (2017 előtti mintatantervben szereplő) nappali tagozat: NGB_SV090_1, levelező tagozat: LGB_SV090_1

kereskedelem és marketing - (2017-es mintatantervben szereplő) nappali tagozat: KGNB_MMTM075, levelező tagozat: KGLB_MMTM075

turizmus-vendéglátás - (2017-es mintatantervben szereplő) nappali tagozat, vendéglátás és szálloda és idegenforgalom és szálloda szakirány: KGNB_TRTM014, levelező tagozat: KGLB_TRTM014

Felsőoktatási szakképzés:


gazdálkodási és menedzsment (2017 előtti mintatantervben szereplő) nappali tagozat: NGF_AK095_1,
levelező tagozat: LGF_AK095_1

gazdálkodási és menedzsment (2017-es mintatantervben szereplő) nappali tagozat: KGNF_GETM027,
levelező tagozat: KGLF_GETM027

kereskedelm és marketing (2017 előtti mintatantervben szereplő) nappali tagozat: NGF_SV095_1,
levelező tagozat: LGF_SV095_1

kereskedelem és marketing (2017-es mintatantervben szereplő) nappali tagozat: KGNF_MMTM074,
levelező tagozat: KGLF_MMTM074

turizmus-vendéglátás (2017-es mintatantervben szereplő) nappali tagozat: KGNF_TRTM015,
levelező tagozat: KGLF_TRTM015


3. Dokumentáció:

A gyakorlat során a hallgatónak
a) 6 hetes gyakorlat esetén egy 5.000 karakteres (szóközzel) beszámolót kell készítenie, amit a társadalmi kapcsolatok dékánhelyettese hagy jóvá,
b) 12 és 14 hetes gyakorlat esetén egy 20.000 karakteres (szóközzel) beszámolót kell készítenie, amit a társadalmi kapcsolatok dékánhelyettese hagy jóvá.
A beszámolónak tartalmaznia kell a hallgató személyi adatait, a munkavégzés helyszínét, a végzett tevékenységek leírását, a szervezetnél végzett munka értékelését, s a hallgató önértékelését.

Turizmus-vendéglátás alapképzés (BA) szakon


A 2017. szeptember 1. után beiratkozott hallgatók szakmai gyakorlattal kapcsolatos tudnivalója az alábbiakban olvasható: (ide kattintva elérhető)

A 2017. szeptember 1. előtt beiratkozott hallgatókra vonakozó szakmai gyakorlattal kapcsolatos tudnivalók az alábbiakban olvasható:
nappali tagozat:
(ide kattintva elérhető)

levelező tagozat: (ide kattintva elérhető)

 

Turizmus-vendéglátás felsőoktatási szakképzési szakon (FOSZK)

Vendéglátó szakirányos hallgatóknak:

 • 14 hét szállodai gyakorlat

Turizmus szakirányos hallgatóknak:

 • 4 hét utazási irodai gyakorlat, amely alatt az alábbi feladatokat kell ellátni:
 • protokoll ügyintézői,
 • utazás ügyintézői,
 • utazásszervező menedzseri,
 • rendezvény- és konferenciaszervezői feladatok

 

 • 10 hét szállodai gyakorlat (1 helyszínen)
 • A szállodai gyakorlat alatt (mindkét szakon) a következő munkaterületeken kell feladatokat ellátni
 • Termelési gyakorlat (előkészítés, elkészítés, tálalás)
 • Értékesítési gyakorlat (pultos munka és felszolgálás) 
 • Adminisztrációs gyakorlat (számlaösszesítés, elszámoltatás, étlapírás stb.) 
 • Housekeeping, recepció, rendezvényszervezés
A gyakorlat során MINIMUM 3 TERÜLETEN szükséges munkát végezni. A gyakorlat nem fogadható el, ha háromnál kevesebb területen történik a munkavégzés!

A hallgatók a gyakorlati helyeiket maguk választják, belföldön, illetve külföldön is tölthetik a gyakorlati időt, minden esetben saját maguk gondoskodnak a szükséges dokumentumok (együttműködési szerződés, munkaköri leírás, szándéknyilatkozat) kitöltéséről. A hallgatóknak lehetőséget adunk a gyakorlat Hotel Famulusban történő letöltésére.

A szakmai gyakorlatot külföldön teljesítő hallgatók egyéni ügyintézés alá esnek. A külföldi gyakorlat csak 4, illetve 5 csillagos szállodákban engedélyezett. Az ezzel kapcsolatos kérelmeket (ide kattintva elérhető) szeptember elejéig adják le a Turizmus Tanszék titkárságán.

Hotel Famulusban történő gyakorlat esetén és saját gyakorlati hely esetében:

 • a hallgató bejelentkezik a https://karrier.sze.hu/  oldalon a szeportalos felhasználónévvel és jelszóval (amennyiben nem regisztrált felhasználóról van szó, először regisztráció szükséges a honlapon)
 • A honlapon található adatlapokat ki kell tölteni
 • A gyakorlati helyszínt a vállalati kapcsolatokért felelős dékánhelyettes fogadja el, majd jóváhagyás után kinyomtathatóak lesznek a kitöltött dokumentumok (együttműködési szerződés, munkaköri leírás, szándéknyilatkozat). A kinyomtatást követően a fogadó vállalatnál szükséges lepecsételtetni a dokumentumokat, illetve aláírattatni, majd ezt követően kell azokat eljuttatni az Egyetemi Szolgáltató Központba.

Dokumentáció

A gyakorlat során a hallgatónak egy beszámolót kell készítenie, amit a szakvezető hagy jóvá. A beszámolónak tartalmaznia kell a hallgató személyi adatait, a munkavégzés helyszínét, a végzett tevékenységek leírását, a szervezetnél végzett munka értékelését, s a hallgató önértékelését.

A szakvezető által jóváhagyott szakmai gyakorlatokat a kari titkár rögzíti a Neptun rendszerben. A gyakorlat elfogadásáról a hallgató a Neptun rendszerből értesülhet.

Határidők:

Turizmus szakirány és Vendéglátó szakirány:

A szakmai gyakorlati beszámoló és a vállalati igazolás másolati példányának feltöltési határideje,

valamint a kialakult járványügyi helyzetre való tekintettel a vállalati igazolás eredeti példányát postai úton kérjük eljuttatni a következő határidőig az alábbi címre:

Széchenyi István Egyetem Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar Merkó-Benkő Judit 9026 Győr Egyetem tér 1.

Normál záróvizsgaidőszakban záróvizsgázók részére: 2020. december 11.

Papíralapon csak a vállalati igazolás eredeti példányának megküldése szükséges, amely cégszerű aláírással van ellátva.

 

A Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar összes szakmai gyakorlaton lévő hallgatójára vonatkozik:

beszámoló formája

Záró megjegyzések:

A szakmai gyakorlatot külföldön teljesítő hallgatók egyéni ügyintézés alá esnek.

Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar Eseménynaptára

Elektronikus ZH nap 2020. november 25.
Záróvizsga jelentkezési időszak 2020. november 26. - 2020. december 10.
Levelező tagozat óráinak időpontja 2020. november 27. - 2020. november 28.
Elektronikus ZH nap 2020. november 27.

Tér-Gazdaság-Ember kari folyóirat