Tájékoztató a szakmai gyakorlatról

 

A szakmai gyakorlattal kapcsolatos tájékoztatók és tudnivalók az alábbiakban olvashatók.

A szakmai gyakorlattal kapcsolatos jogszabályi háttér innen letölthető.

A 2023/2024 tanév tavaszi félévre vonatkozó szakmai gyakorlattal kapcsolatos bejelentkezési adminisztrációs feladatok (jelentkezés véglegesítése a karrier.sze.hu oldalon) elvégzésének határideje a szorgalmi időszak első munkahét vége, péntek 14 óra (lásd a szakmai gyakorlat jogszabályi háttere link alól elérhető kari szabályzatot).

A szakmai gyakorlati beszámoló és a vállalati igazolás másolati példányának feltöltése, valamint a vállalati igazolás eredeti példányának leadási határideje: 2024. május 17. 12 óra.

A vállalati igazolás eredeti példányának leadási helyszíne: Széchenyi István Egyetem Menedzsment Campus 204. Merkó-Benkő Judit részére. A vállalati igazolás eredeti példánya postai úton is eljuttatható a következő címre: Széchenyi István Egyetem Merkó-Benkő Judit 9026 Győr, Egyetem tér 1.

Műszaki menedzser BSc Projektmenedzsment szakirányos hallgatók részére a vállalati igazolás eredeti példányának leadási helyszíne: Széchenyi István Egyetem Menedzsment Campus 102. Kiss-Csörnyei Zsófia részére. A vállalati igazolás eredeti példánya postai úton is eljuttatható a következő címre: Széchenyi István Egyetem Kiss-Csörnyei Zsófia 9026 Győr, Egyetem tér 1.

A szakmai gyakorlati beszámoló nyomtatott formában történő leadását nem kérjük.

A szakmai gyakorlati beszámoló valamint a vállalati igazolás másolatának feltöltését  a lentiekben olvasható elektronikus felületen kell megtenni. 

Papíralapon csak a vállalati igazolás eredeti példányának megküldése szükséges, amely cégszerű aláírással van ellátva.A Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar szakjain tanuló hallgatóknak a tanterv szerint előírt kötelező szakmai gyakorlatra a https://karrier.sze.hu/ oldalon kell jelentkezniük (az érintett képzések: Kereskedelem és marketing BA szak; Gazdálkodási és menedzsment BA szak; Kereskedelem és marketing felsőoktatási szakképzés; Gazdálkodási és menedzsment felsőoktatási szakképzés; Turizmus-vendéglátás BA szak; Turizmus-vendéglátás felsőoktatási szakképzés). A honlapon kitöltött dokumentumokat (együttműködési szerződés, munkaköri leírás, szándéknyilatkozat) a kitöltést követően a fogadó vállalatnál szükséges lepecsételtetni, illetve aláírattatni, majd ezt követően kell azokat eljuttatni a Karrier Irodába.
A jelentkezés módja:
1.   A https://karrier.sze.hu/  oldalon jelentkezzen be a szeportalos felhasználónévvel és jelszóval (amennyiben nem regisztrált felhasználóról van szó, először regisztráció szükséges a honlapon)
2.   A „Bővebben” feliratú gombra kattintva figyelmesen olvassa el a honlapon található szöveget!

3.   A nyissa meg a Jelentkezési segédletet és olvassa el figyelmesen!

4.   Ezt követően a „Szakmai gyakorlat” menüre kattintva kövesse a honlapon látható utasításokat!

Amennyiben a jelentkezés során probléma merülne fel, a Karrier Iroda munkatársaihoz lehet fordulni a következő elérhetőségen: +36 96 613 683

A szakmai gyakorlatok szervezését és értékelését Dr. Bándy Katalin egyetemi docens (bandy@sze.hu) végzi.
A hallgatók kérdéseikkel a Karrier Iroda munkatársaihoz fordulhatnak: hétfőtől péntekig 8 órától 16 óráig. (karrier@sze.hu; 96/613-683 ).
A beszámolókkal kapcsolatosan Merkó-Benkő Judithoz tudnak fordulni (judit@sze.hu), +36/96/504-307.

Kötelező szakmai gyakorlat az alábbi szakokon van:

Alapképzés:
gazdálkodási és menedzsment – egybefüggő 12 hét, 2017 előtti mintatantervben szereplő: 30 kredit, 2017-es mintatantervben szereplő: 20 kredit.
kereskedelem és marketing – egybefüggő 12 hét, 2017 előtti mintatantervben szereplő 30 kredit, 2017-es mintatantervben szereplő: 20 kredit.
turizmus-vendéglátás - egybefüggő 12 hét, 2017-es mintatantervben szereplő: 20 kredit.

Felsőoktatási szakképzés:
gazdálkodási és menedzsment-egybefüggő 14 hét, 40 óra/hét hallgatói munkát jelent, (összesen: 560 óra) a tanterv szerint a 4. félévben 30 kredit.
kereskedelem és marketing- egybefüggő 14 hét, 40 óra/hét hallgatói munkát jelent, (összesen: 560 óra) a tanterv szerint a 4. félévben 30 kredit.
turizmus-vendéglátás - egybefüggő14 hét 40 óra/hét hallgatói munkát jelent (összesen 560 óra) a tanterv szerint a 4. félévben 30 kredit.

A gazdálkodási és menedzsment és a kereskedelem és marketing felsőoktatási szakképzés  levelező tagozaton (részidős képzésben) tanuló hallgatók esetében 6 hét, legalább 240 óra, az összefüggő gyakorlat időtartama 3 hét, tehát amennyiben szükséges a 6 hét egyszer megszakítható.

A szakmai gyakorlat megkezdésének feltétele:
a) 12 hetes gyakorlat esetén: az alapképzésben legalább 165 kreditpont megszerzése szükséges, a felsőoktatási szakképzésben 80 kreditpont megszerzése szükséges.
A hallgató a szakmai gyakorlat ideje alatt tantárgyat felvehet és teljesíthet, ám részére egyéni tanulmányi rend nem adható.

1. A gyakorlat teljesítésének helye:
a) A hallgató hozhat saját intézményi kapcsolatot, ez esetben is szükséges a tanulmányi szerződés megkötése.
b) A Kar az Egyetemi Szolgáltató Központ - Egyetemi Kollégium közreműködésével biztosít gyakorlati helyet a hallgató részére.

 Emellett a hallgatónak fel kell vennie a Neptun rendszerben a szakmai gyakorlat tantárgyat az alábbiak szerint:


Alapképzés:


gazdálkodási és menedzsment – (2017 előtti mintatantervben szereplő) nappali tagozat: NGB_AK090_1, távoktatási tagozat: LGB_AK090_1

gazdálkodási és menedzsment - (2017-es mintatantervben szereplő) nappali tagozat: KGNB_GETM028, távoktatási tagozat: KGLB_GETM028

kereskedelem és marketing - (2017 előtti mintatantervben szereplő) nappali tagozat: NGB_SV090_1, levelező tagozat: LGB_SV090_1

kereskedelem és marketing - (2017-es mintatantervben szereplő) nappali tagozat: KGNB_MMTM075, levelező tagozat: KGLB_MMTM075

turizmus-vendéglátás - (2017-es mintatantervben szereplő) nappali tagozat, vendéglátás és szálloda és idegenforgalom és szálloda szakirány: KGNB_TRTM014, levelező tagozat: KGLB_TRTM014

Felsőoktatási szakképzés:


gazdálkodási és menedzsment (2017 előtti mintatantervben szereplő) nappali tagozat: NGF_AK095_1,
levelező tagozat: LGF_AK095_1

gazdálkodási és menedzsment (2017-es mintatantervben szereplő) nappali tagozat: KGNF_GETM027,
levelező tagozat: KGLF_GETM027

kereskedelm és marketing (2017 előtti mintatantervben szereplő) nappali tagozat: NGF_SV095_1,
levelező tagozat: LGF_SV095_1

kereskedelem és marketing (2017-es mintatantervben szereplő) nappali tagozat: KGNF_MMTM074,
levelező tagozat: KGLF_MMTM074

turizmus-vendéglátás (2017-es mintatantervben szereplő) nappali tagozat: KGNF_TRTM015,
levelező tagozat: KGLF_TRTM015


3. Dokumentáció:

A gyakorlat során a hallgatónak
a) 6 hetes gyakorlat esetén egy 5.000 karakteres (szóközzel) beszámolót kell készítenie, amit Dr. Bándy Katalin egyetemi docens hagy jóvá,
b) 12 és 14 hetes gyakorlat esetén egy 20.000 karakteres (szóközzel) beszámolót kell készítenie, amit Dr. Bándy Katalin egyetemi docens hagy jóvá.
A beszámolónak tartalmaznia kell a hallgató személyi adatait, a munkavégzés helyszínét, a végzett tevékenységek leírását, a szervezetnél végzett munka értékelését, s a hallgató önértékelését.

 

Turizmus-vendéglátás alapképzés (BA) szak


A 2017. szeptember 1. után beiratkozott hallgatók szakmai gyakorlattal kapcsolatos tudnivalója az alábbiakban olvasható: (ide kattintva elérhető)

A 2017. szeptember 1. előtt beiratkozott hallgatókra vonakozó szakmai gyakorlattal kapcsolatos tudnivalók az alábbiakban olvasható:
nappali tagozat:
(ide kattintva elérhető)

levelező tagozat: (ide kattintva elérhető)

A 2020. szeptember 1. után beiratkozott hallgatók szakmai gyakorlattal kapcsolatos tudnivalója az alábbiakban olvasható: (ide kattintva elérhető)

Turizmus-vendéglátás-Turizmus szakirány és Turizmus-vendéglátás-Vendéglátás szakirány felsőoktatási szakképzési szakos hallgatók szakmai gyakorlattal kapcsolatos tudnivalói ide kattintva érhető el.

Külföldi gyakorlat engedélyezése formanyomtatvány ide kattintva érhető el.

A Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar összes szakmai gyakorlaton lévő hallgatójára vonatkozik:

beszámoló formája

Záró megjegyzések:

A szakmai gyakorlatot külföldön teljesítő hallgatók egyéni ügyintézés alá esnek.

Kari események

Méltányossági vizsgák 2024. július 3. 00:00 - 2024. július 6. 01:00