Tájékoztató a szakmai gyakorlatról

 

A szakmai gyakorlattal kapcsolatos tájékoztatók és tudnivalók az alábbiakban olvashatók.

A szakmai gyakorlattal kapcsolatos jogszabályi háttér innen letölthető.

A 2023/2024 tanév őszi félévre vonatkozó szakmai gyakorlattal kapcsolatos bejelentkezési adminisztrációs feladatok (jelentkezés véglegesítése a karrier.sze.hu oldalon) elvégzésének határideje a szorgalmi időszak első munkahét vége, péntek 14 óra (lásd a szakmai gyakorlat jogszabályi háttere link alól elérhető kari szabályzatot).

A szakmai gyakorlati beszámoló és a vállalati igazolás másolati példányának feltöltése, valamint a vállalati igazolás eredeti példányának leadási határideje: 

Előrehozott záróvizsgára jelentkezett hallgatók esetében: 2023. november 24. péntek 12 óra.

Normál záróvizsgaidőszakban záróvizsgázó hallgatók esetében: 2023. december 15. péntek 12 óra.

A vállalati igazolás eredeti példányának leadási helyszíne: Széchenyi István Egyetem Menedzsment Campus 204. Merkó-Benkő Judit részére. A vállalati igazolás eredeti példánya postai úton is eljuttatható a következő címre: Széchenyi István Egyetem Merkó-Benkő Judit 9026 Győr, Egyetem tér 1.

Műszaki menedzser BSc Projektmenedzsment szakirányos hallgatók részére a vállalati igazolás eredeti példányának leadási helyszíne: Széchenyi István Egyetem Menedzsment Campus 102. Kiss-Csörnyei Zsófia részére. A vállalati igazolás eredeti példánya postai úton is eljuttatható a következő címre: Széchenyi István Egyetem Kiss-Csörnyei Zsófia 9026 Győr, Egyetem tér 1.

A szakmai gyakorlati beszámoló nyomtatott formában történő leadását nem kérjük.

A szakmai gyakorlati beszámoló valamint a vállalati igazolás másolatának feltöltését  a lentiekben olvasható elektronikus felületen kell megtenni. 

Papíralapon csak a vállalati igazolás eredeti példányának megküldése szükséges, amely cégszerű aláírással van ellátva.A Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar szakjain tanuló hallgatóknak a tanterv szerint előírt kötelező szakmai gyakorlatra a https://karrier.sze.hu/ oldalon kell jelentkezniük (az érintett képzések: Kereskedelem és marketing BA szak; Gazdálkodási és menedzsment BA szak; Kereskedelem és marketing felsőoktatási szakképzés; Gazdálkodási és menedzsment felsőoktatási szakképzés; Turizmus-vendéglátás BA szak; Turizmus-vendéglátás felsőoktatási szakképzés). A honlapon kitöltött dokumentumokat (együttműködési szerződés, munkaköri leírás, szándéknyilatkozat) a kitöltést követően a fogadó vállalatnál szükséges lepecsételtetni, illetve aláírattatni, majd ezt követően kell azokat eljuttatni a Karrier Irodába.
A jelentkezés módja:
1.   A https://karrier.sze.hu/  oldalon jelentkezzen be a szeportalos felhasználónévvel és jelszóval (amennyiben nem regisztrált felhasználóról van szó, először regisztráció szükséges a honlapon)
2.   A „Bővebben” feliratú gombra kattintva figyelmesen olvassa el a honlapon található szöveget!

3.   A nyissa meg a Jelentkezési segédletet és olvassa el figyelmesen!

4.   Ezt követően a „Szakmai gyakorlat” menüre kattintva kövesse a honlapon látható utasításokat!

Amennyiben a jelentkezés során probléma merülne fel, a Karrier Iroda munkatársaihoz lehet fordulni a következő elérhetőségen: +36 96 613 683

A szakmai gyakorlatok szervezését és értékelését Dr. Bándy Katalin egyetemi docens (bandy@sze.hu) végzi.
A hallgatók kérdéseikkel a Karrier Iroda munkatársaihoz fordulhatnak: hétfőtől péntekig 8 órától 16 óráig. (karrier@sze.hu; 96/613-683 ).
A beszámolókkal kapcsolatosan Merkó-Benkő Judithoz tudnak fordulni (judit@sze.hu), +36/96/504-307.

Kötelező szakmai gyakorlat az alábbi szakokon van:

Alapképzés:
gazdálkodási és menedzsment – egybefüggő 12 hét, 2017 előtti mintatantervben szereplő: 30 kredit, 2017-es mintatantervben szereplő: 20 kredit.
kereskedelem és marketing – egybefüggő 12 hét, 2017 előtti mintatantervben szereplő 30 kredit, 2017-es mintatantervben szereplő: 20 kredit.
turizmus-vendéglátás - egybefüggő 12 hét, 2017-es mintatantervben szereplő: 20 kredit.

Felsőoktatási szakképzés:
gazdálkodási és menedzsment-egybefüggő 14 hét, 40 óra/hét hallgatói munkát jelent, (összesen: 560 óra) a tanterv szerint a 4. félévben 30 kredit.
kereskedelem és marketing- egybefüggő 14 hét, 40 óra/hét hallgatói munkát jelent, (összesen: 560 óra) a tanterv szerint a 4. félévben 30 kredit.
turizmus-vendéglátás - egybefüggő14 hét 40 óra/hét hallgatói munkát jelent (összesen 560 óra) a tanterv szerint a 4. félévben 30 kredit.

A gazdálkodási és menedzsment és a kereskedelem és marketing felsőoktatási szakképzés  levelező tagozaton (részidős képzésben) tanuló hallgatók esetében 6 hét, legalább 240 óra, az összefüggő gyakorlat időtartama 3 hét, tehát amennyiben szükséges a 6 hét egyszer megszakítható.

A szakmai gyakorlat megkezdésének feltétele:
a) 12 hetes gyakorlat esetén: az alapképzésben legalább 165 kreditpont megszerzése szükséges, a felsőoktatási szakképzésben 80 kreditpont megszerzése szükséges.
A hallgató a szakmai gyakorlat ideje alatt tantárgyat felvehet és teljesíthet, ám részére egyéni tanulmányi rend nem adható.

1. A gyakorlat teljesítésének helye:
a) A hallgató hozhat saját intézményi kapcsolatot, ez esetben is szükséges a tanulmányi szerződés megkötése.
b) A Kar az Egyetemi Szolgáltató Központ - Egyetemi Kollégium közreműködésével biztosít gyakorlati helyet a hallgató részére.

 Emellett a hallgatónak fel kell vennie a Neptun rendszerben a szakmai gyakorlat tantárgyat az alábbiak szerint:


Alapképzés:


gazdálkodási és menedzsment – (2017 előtti mintatantervben szereplő) nappali tagozat: NGB_AK090_1, távoktatási tagozat: LGB_AK090_1

gazdálkodási és menedzsment - (2017-es mintatantervben szereplő) nappali tagozat: KGNB_GETM028, távoktatási tagozat: KGLB_GETM028

kereskedelem és marketing - (2017 előtti mintatantervben szereplő) nappali tagozat: NGB_SV090_1, levelező tagozat: LGB_SV090_1

kereskedelem és marketing - (2017-es mintatantervben szereplő) nappali tagozat: KGNB_MMTM075, levelező tagozat: KGLB_MMTM075

turizmus-vendéglátás - (2017-es mintatantervben szereplő) nappali tagozat, vendéglátás és szálloda és idegenforgalom és szálloda szakirány: KGNB_TRTM014, levelező tagozat: KGLB_TRTM014

Felsőoktatási szakképzés:


gazdálkodási és menedzsment (2017 előtti mintatantervben szereplő) nappali tagozat: NGF_AK095_1,
levelező tagozat: LGF_AK095_1

gazdálkodási és menedzsment (2017-es mintatantervben szereplő) nappali tagozat: KGNF_GETM027,
levelező tagozat: KGLF_GETM027

kereskedelm és marketing (2017 előtti mintatantervben szereplő) nappali tagozat: NGF_SV095_1,
levelező tagozat: LGF_SV095_1

kereskedelem és marketing (2017-es mintatantervben szereplő) nappali tagozat: KGNF_MMTM074,
levelező tagozat: KGLF_MMTM074

turizmus-vendéglátás (2017-es mintatantervben szereplő) nappali tagozat: KGNF_TRTM015,
levelező tagozat: KGLF_TRTM015


3. Dokumentáció:

A gyakorlat során a hallgatónak
a) 6 hetes gyakorlat esetén egy 5.000 karakteres (szóközzel) beszámolót kell készítenie, amit a társadalmi kapcsolatok dékánhelyettese hagy jóvá,
b) 12 és 14 hetes gyakorlat esetén egy 20.000 karakteres (szóközzel) beszámolót kell készítenie, amit a társadalmi kapcsolatok dékánhelyettese hagy jóvá.
A beszámolónak tartalmaznia kell a hallgató személyi adatait, a munkavégzés helyszínét, a végzett tevékenységek leírását, a szervezetnél végzett munka értékelését, s a hallgató önértékelését.

 

Turizmus-vendéglátás alapképzés (BA) szak


A 2017. szeptember 1. után beiratkozott hallgatók szakmai gyakorlattal kapcsolatos tudnivalója az alábbiakban olvasható: (ide kattintva elérhető)

A 2017. szeptember 1. előtt beiratkozott hallgatókra vonakozó szakmai gyakorlattal kapcsolatos tudnivalók az alábbiakban olvasható:
nappali tagozat:
(ide kattintva elérhető)

levelező tagozat: (ide kattintva elérhető)

A 2020. szeptember 1. után beiratkozott hallgatók szakmai gyakorlattal kapcsolatos tudnivalója az alábbiakban olvasható: (ide kattintva elérhető)

Turizmus-vendéglátás-Turizmus szakirány és Turizmus-vendéglátás-Vendéglátás szakirány felsőoktatási szakképzési szakos hallgatók szakmai gyakorlattal kapcsolatos tudnivalói:

Gyakorlati hely: Famulus oktatószálloda, vagy a Széchenyi Egyetem más vendéglátó egységei vagy a kamara által nyilván tartott gyakorlati hely

A gyakorlat időtartama: 

Turizmus szakirányon: 10 hét szállodai gyakorlat és 4 hét turisztikai gyakorlat

Vendéglátó szakirányon: 14 hét szállodai és éttermi gyakorlat

A hallgatók a gyakorlati helyeiket maguk választják, belföldön, illetve külföldön is tölthetik a gyakorlati időt, minden esetben saját maguk gondoskodnak a szükséges dokumentumok (együttműködési szerződés, munkaköri leírás, szándéknyilatkozat) kitöltéséről. A hallgatóknak lehetőséget adunk a gyakorlat Hotel Famulusban történő letöltésére.

A szakmai gyakorlatot külföldön teljesítő hallgatók egyéni ügyintézés alá esnek. A külföldi gyakorlat csak 4, illetve 5 csillagos szállodákban engedélyezett. Az ezzel kapcsolatos kérelmeket (ide kattintva elérhető) szeptember elejéig adják le a Turizmus Tanszék titkárságán.

Hotel Famulusban történő gyakorlat esetén és saját gyakorlati hely esetében:

A dokumentációk kitöltésének megkezdése előtt egyeztetni kell a gyakorlati hellyel a gyakorlatról. Ezután a hallgató bejelentkezik a https://karrier.sze.hu/ oldalon, a szeportálos felhasználónévvel és jelszóval (amennyiben nem regisztrált felhasználóról van szó, először regisztráció szükséges a honlapon). A honlapon található adatlapokat ki kell tölteni. A regisztrációt a tanszék részéről a szakvezető hagyja jóvá. Az egyetemi gyakorlati helyek esetén a dokumentumok kinyomtatását, aláíratását a Karrier Iroda végzi el!

Választott gyakorlati hely esetén:

A dokumentációk kitöltésének megkezdése előtt egyeztetni kell a választott hellyel a gyakorlatról. Ezután a hallgató bejelentkezik a https://karrier.sze.hu/ oldalon a szeportalos felhasználónévvel és jelszóval. A honlapon található adatlapokat ki kell tölteni. Önállóan keresett gyakorlati hely esetén a gyakorlati helyszínt a szakvezető hagyja jóvá, majd jóváhagyás után kinyomtathatók lesznek a kitöltött dokumentumok (együttműködési szerződés, munkaköri leírás, szándéknyilatkozat). A kinyomtatást követően a fogadó vállalatnál szükséges lepecsételtetni a dokumentumokat, illetve aláírattatni, majd ezt követően  kell azokat eljuttatni a Karrier Irodába.

Dokumentáció:

A gyakorlat során a hallgatónak egy beszámolót kell készítenie, amit a szakvezető hagy jóvá. A beszámolónak tartalmaznia kell a hallgató személyi adatait, a munkavégzés helyszínét, a végzett tevékenységek leírását, a szervezetnél végzett munka értékelését, s a hallgató önértékelését.

A szakvezető által jóváhagyott szakmai gyakorlatokat a kari titkár rögzíti a Neptun rendszerben. A gyakorlat elfogadásáról a hallgató a Neptun rendszerből értesülhet.

Turizmus-vendéglátás felsőoktatási szakképzés levelező tagozat hallgatóinak tudnivalói:

Az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama teljes idejű képzésben: egy félév, legalább 560 óra; részidős képzésben a szakmai gyakorlat: hat hét, legalább 240 óra; részidős képzésben az összefüggő gyakorlat időtartama három hét.

A Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar összes szakmai gyakorlaton lévő hallgatójára vonatkozik:

beszámoló formája

Záró megjegyzések:

A szakmai gyakorlatot külföldön teljesítő hallgatók egyéni ügyintézés alá esnek.

Kari események

Útiköltség leadása 2023. december 5. 00:00 - 01:00
Vizsgaidőszak kezdete 2023. december 11. 00:00 - 01:00
Karácsonyi rendezvény 2023. december 14. 13:00 - 18:00
Előrehozott záróvizsgák 2023. december 18. 09:00 - 13:00
Útiköltség leadása 2024. január 10. 00:00 - 01:00
Nyitott Kapuk 2024 2024. január 16.
kari Tanács 2024. január 18. 09:00 - 10:00