A Kar vezetői

Dékán
Dr. Papp Ilona egyetemi docens
Iroda: Menedzsment Campus 220.
Tel: 96/504-301
E-mail: pappi@sze.hu


Dékánhelyettesek

 
Oktatási dékánhelyettes
Dr. habil. Kovács Gábor
egyetemi docens
kovacsg@sze.hu
Tudományszervezési dékánhelyettes
Dr. habil. Reisinger Adrienn
egyetemi docens
radrienn@sze.hu

Vállalati kapcsolatok
 dékánhelyettes
Dr. Koppány Krisztián
egyetemi docens
koppanyk@sze.hu
Nemzetközi dékánhelyettes
Dr. habil. Happ Éva
egyetemi docens
happ.eva@sze.hu
 

Tanszékvezetők

Gazdasági Elemzések Tanszék
Prof. Dr. Dusek Tamás egyetemi tanár

Marketing és Menedzsment Tanszék
Dr. Kurucz Attila egyetemi docens

Nemzetközi és Elméleti Gazdaságtan Tanszék
Dr. Remsei Sándor egyetemi docens

Regionális-tudományi és Közpolitikai Tanszék

Turizmus Tanszék
Dr. habil. Happ Éva egyetemi docens

Vezetéstudományi és Szervezeti Kommunikáció Tanszék
Dr. Dőry Tibor egyetemi docens

 

Szakfelelősök

FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSEK

Gazdálkodás és menedzsment felsőoktatási szakképzés
Dr. habil. Kovács Gábor egyetemi docens

Kereskedelem és marketing felsőoktatási szakképzés
Dr. Huszka Péter egyetemi docens

Turizmus-vendéglátás felsőoktatási szakképzés
Dr. Vajda Katalin egyetemi adjunktus

ALAPSZAKOK

Gazdálkodás és menedzsment alapszak (BSc)
Dr. habil. Kovács Gábor egyetemi docens

Kereskedelem és marketing alapszak (BSc)
Prof. Dr. Józsa László egyetemi tanár

Közszolgálati alapszak (BSc)
Somlyódyné Prof. Dr. Pfeil Edit egyetemi tanár

Turizmus-vendéglátás alapszak (BSc)
Dr. Darabos Ferenc egyetemi docens

MESTERSZAKOK

Ellátásilánc menedzsmnet (Logisztikai menedzsment) mesterszak (MSc)
Dr. Süle Edit egyetemi docens

Marketing mesterszak (MSc)
Prof. Dr. Józsa László egyetemi tanár

Nemzetközi gazdaság és gazdálkodás mesterszak (MSc)
Dr. Lukács Eszter egyetemi docens

Regionális és környezeti gazdaságtan mesterszak (MSc)
Prof. Dr. Hardi Tamás egyetemi tanár

Turizmus menedzsment mesterszak (MSc)
Dr. habil. Happ Éva egyetemi docens

Vezetés és szervezés mesterszak (MSc)
Dr. Lőre Vendel egyetemi docens

 

SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSEK

Controlling szakközgazdász
Dr. Koppány Krisztián egyetemi docens

Diplomás vállalati irányítás éa kontrolling szakreferens
Dr. Koppány Krisztián egyetemi docens

Fürdőturizmus fejlesztő, Fürdőturizmus szakközgazdász
Dr. habil. Happ Éva egyetemi docens

Executive MBA menedzser, executive MBA szakközgazdász
Dr. Földesi Péter egyetemi tanár

Gazdálkodási szakmérnök
Dr. Papp Ilona egyetemi docens

Jogász-közgazdász, mérnök-közgazdász, orvos-közgazdász, gyógyszerész-közgazdász
Dr. Papp Ilona egyetemi docens 

Pénzügyi controller és tanácsadó szakközgazdász
Dr. Kovács Gábor egyetemi docens

Sportdiplomáciai szaktanácsadó szak
Prof. Dr. Grúber Károly egyetemi tanár

Turisztikai projektmenedzser tanácsadó/szakközgazdász
Dr. habil. Happ Éva egyetemi docens

 

DOKTORI KÉPZÉS

Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskola
vezető: Prof. Dr. Dusek Tamás egyetemi tanár

Események

Vizsgaidőszak kezdete 2022. május 16.
Szenátusi Ülés 2022. május 30. 14:00 - 16:00