A Kar vezetői

Dékán
Dr. Papp Ilona egyetemi docens
Iroda: Menedzsment Campus 220.
Tel: 96/504-301
E-mail: pappi@sze.hu


Dékánhelyettesek

 
Oktatási dékánhelyettes
Dr. habil. Kovács Gábor
egyetemi docens
kovacsg@sze.hu
Tudományszervezési dékánhelyettes
Dr. Reisinger Adrienn
egyetemi docens
radrienn@sze.hu

Vállalati kapcsolatok
 dékánhelyettes
Dr. Koppány Krisztián
egyetemi docens
koppanyk@sze.hu
Nemzetközi dékánhelyettes
Dr. Happ Éva
egyetemi docens
happ.eva@sze.hu
 

Tanszékvezetők

Gazdasági Elemzések Tanszék
Prof. Dr. Dusek Tamás egyetemi tanár

Marketing és Menedzsment Tanszék
Dr. Ercsey Ida egyetemi docens

Nemzetközi és Elméleti Gazdaságtan Tanszék
Dr. Szigeti Cecília egyetemi docens

Regionális-tudományi és Közpolitikai Tanszék
Dr. Lados Mihály egyetemi docens

Turizmus Tanszék
Dr. Happ Éva egyetemi docens

Vezetéstudományi és Szervezeti Kommunikáció Tanszék
Dr. Dőry Tibor egyetemi docens

 

Szakfelelősök

FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSEK

Gazdálkodás és menedzsment felsőoktatási szakképzés
Dr. Kovács Gábor egyetemi docens

Kereskedelem és marketing felsőoktatási szakképzés
Dr. Ercsey Ida egyetemi docens

Turizmus-vendéglátás felsőoktatási szakképzés
Dr. Vajda Katalin egyetemi adjunktus

ALAPSZAKOK

Gazdálkodás és menedzsment alapszak (BSc)
Dr. Kovács Gábor egyetemi docens

Kereskedelem és marketing alapszak (BSc)
Prof. Dr. Józsa László egyetemi tanár

Közszolgálati alapszak (BSc)
Somlyódyné Dr. Pfeil Edit egyetemi tanár

Turizmus-vendéglátás alapszak (BSc)
Dr. Darabos Ferenc egyetemi docens

MESTERSZAKOK

Marketing mesterszak (MSc)
Prof. Dr. Józsa László egyetemi tanár

Nemzetközi gazdaság és gazdálkodás mesterszak (MSc)
Dr. Somogyi Ferenc egyetemi docens

Regionális és környezeti gazdaságtan mesterszak (MSc)
Prof. Dr. Rechnitzer János egyetemi tanár

Vezetés és szervezés mesterszak (MSc)
Prof. Dr. Szegedi Zoltán egyetemi tanár

Ellátásilánc menedzsmnet (Logisztikai menedzsment) mesterszak (MSc)
Dr. Süle Edit egyetemi docens

SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSEK

Controlling szakközgazdász
Dr. Koppány Krisztián egyetemi docens

Executive MBA menedzser, executive MBA szakközgazdász
Dr. Földesi Péter egyetemi tanár

Gazdálkodási szakmérnök
Dr. Papp Ilona egyetemi docens

Jogász-közgazdász, mérnök-közgazdász, orvos-közgazdász, gyógyszerész-közgazdász
Dr. Papp Ilona egyetemi docens 

Sportdiplomáciai szaktanácsadó szak
Dr. Grúber Károly

DOKTORI KÉPZÉS

Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskola
vezető: Prof. Dr. Rechnitzer János 

Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar Eseménynaptára

Szenátusi Ülés 2020. január 27. 14:00 - 16:00
Bejelentkezés a 2019/20-as tanév II. félévére 2020. január 29. 06:00 - 2020. február 8. 23:55
Országos Pénzügyi Esettanulmányi Verseny 2020. január 31. - 2020. február 2.
Vizsgaidőszak vége 2020. február 1.
Tantárgyválasztási időszak 2020. február 3. - 2020. február 8.