A felfedező tudomány

A FELFEDEZŐ TUDOMÁNY


Főszerkesztő: Dr. Beszteri Béla
ISBN: 978-963-508-632-0


A kötet kiadását a TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0010 azonosító számú, „Tehetséggondozási rendszer és a tudományos-képzési műhelyek fejlesztése a Széchenyi István Egyetemen” című projekt támogatta. A projekt a Magyar Állam és az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg.
A kötet az azonos projekt támogatásával a Széchenyi István Egyetem Regionális– és Gazdaságtudományi Doktori Iskolája, a Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar és a VEAB által 2013. május 16-án Győrben megrendezett konferencián elhangzott előadások anyagát tartalmazza.

Az elektornikus formában megjelenő kötet az alábbiakban a szerző-cím alól tanulmányonként letölthető.

 

Beszteri Béla
A felfedező tudomány

Agg Zoltán
Hipotézisek a klímaváltozáshoz való társadalmi-gazdasági alkalmazkodás kérdéseiről, különös tekintettel a balatoni régióra

Albert József
Érték, környezet, környezeti tudatosság

Borzán Anita
Komplex mutatók alkalmazhatósága a térszerkezeti kutatásban

Csiszárik-Kocsir Ágnes
A huszonéves fiatalok pénzügyi alapfogalom ismerete egy kérdőíves kutatás eredményeinek tükrében

Dániel Zoltán András - Molnár Tamás
Kkv-k fejlesztési forrásainak hatásvizsgálata

Engelberth István
Afrika, mint Kína épülő erőtere

Farkas Szilveszter
A fenntarthatóság vállalati szintű mutatói, jelentései

Fehér Helga - Poór Judit
A dinamikus kínai külkereskedelmi növekedés mögött álló tényezők

Formádi Katalin
A klímaváltozás okozta problémák érzékelése és a megoldásával kapcsolatos attitűdök szakirodalmi vizsgálata

Hegedűs Csaba
Kockázatalapú döntések támogatása a mérési bizonytalanság figyelembevételével

Huszka Péter
Az egészség mint érték az általános iskolai tanulók körében

Kiss Endre
Globalizáció és globalizációelmélet a 21. század jövőkutatásában

Koudela Pál
A fiatalok képe a nemzetközi vándorlásról és lehetőségekről

Konczosné Szombathelyi Márta
A PR úttörői és napjainkig tartó hatásuk

Kovács Gábor
A tranzakciós adó hatása a  lakossági bankbetétek likviditási prémiumára

Kovács Tamás – Novoszáth Péter
A jövedelmek a középosztály fogyasztása, valamint a gazdasági növekedés alakulása közötti összefüggések vizsgálata

Kulcsár László
A klímaváltozás és a társadalomtudományok

László Csaba
A városirányítás kihívásai

Leveleki Magdolna
Éghajlatváltozás és értékátrendeződés Magyarországon. Tények és hipotézisek

Limpók Valéria
Felfedező adópolitika

Lőrinczné Bencze Edit
Versenyképesség az európai unió egységes piacán: Horvátország

Lukács Réka
Fogyasztói magatartás vizsgálat színházlátogatók körében

Nádasdi Ferenc - Keszi-Szeremlei Andrea
A tudomány közvetlen alkalmazása a társadalmi-gazdasági működés fejlesztésében


Pató Gáborné Dr. Szűcs Beáta - Kovács Zoltán
A klímaváltozás hatásainak felfedése a logisztikában

Platz Petra
Érték és innováció

Poreisz Veronika
A kognitív térképezés módszere

Rácz Irma
Tehetséghiány a tudásgazdaságban

Somogyi Ferenc
Veritas, veritas duplex és a posztmodern igazság a közgazdaságtanban


Stifter Viktória
Az érzelmi intelligencia és tudásmegosztás

Strausz Péter
Érdemes-e újra felfedezni a hivatásrendiséget?

Süle Edit
A velünk élő dolgok újdonsága

Szabó Dániel Róbert
Magyar és osztrák márkák reklámzenéinek összehasonlítása

Szigeti Cecília
„Az élet térben mozaik, időben azonban egyenes vonal” Ökológiai lábnyom kalkuláció alkalmazásai

Tímár István Zorán - Borzán Anita
A bankok és biztosítók együttműködése napjainkban

Varga János
A vállalkozásbarát üzleti környezet és a versenyképesség összefüggései Magyarországon


Vásáry Viktória
Vidékfejlesztési kérdések és válaszok a klímaváltozásra

Vizi László Tamás
Egy elfeledett magyar diplomata: Drasche-Lázár Alfréd

Zachar Péter Krisztián
Taylorizmus a közigazgatásban. Az organikus állam és a jó kormányzati menedzsment kérdései Magyary Zoltán munkásságában

Kari események