A felfedező tudomány

A FELFEDEZŐ TUDOMÁNY


Főszerkesztő: Dr. Beszteri Béla
ISBN: 978-963-508-632-0


A kötet kiadását a TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0010 azonosító számú, „Tehetséggondozási rendszer és a tudományos-képzési műhelyek fejlesztése a Széchenyi István Egyetemen” című projekt támogatta. A projekt a Magyar Állam és az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg.
A kötet az azonos projekt támogatásával a Széchenyi István Egyetem Regionális– és Gazdaságtudományi Doktori Iskolája, a Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar és a VEAB által 2013. május 16-án Győrben megrendezett konferencián elhangzott előadások anyagát tartalmazza.

Az elektornikus formában megjelenő kötet az alábbiakban a szerző-cím alól tanulmányonként letölthető.

 

Beszteri Béla
A felfedező tudomány

Agg Zoltán
Hipotézisek a klímaváltozáshoz való társadalmi-gazdasági alkalmazkodás kérdéseiről, különös tekintettel a balatoni régióra

Albert József
Érték, környezet, környezeti tudatosság

Borzán Anita
Komplex mutatók alkalmazhatósága a térszerkezeti kutatásban

Csiszárik-Kocsir Ágnes
A huszonéves fiatalok pénzügyi alapfogalom ismerete egy kérdőíves kutatás eredményeinek tükrében

Dániel Zoltán András - Molnár Tamás
Kkv-k fejlesztési forrásainak hatásvizsgálata

Engelberth István
Afrika, mint Kína épülő erőtere

Farkas Szilveszter
A fenntarthatóság vállalati szintű mutatói, jelentései

Fehér Helga - Poór Judit
A dinamikus kínai külkereskedelmi növekedés mögött álló tényezők

Formádi Katalin
A klímaváltozás okozta problémák érzékelése és a megoldásával kapcsolatos attitűdök szakirodalmi vizsgálata

Hegedűs Csaba
Kockázatalapú döntések támogatása a mérési bizonytalanság figyelembevételével

Huszka Péter
Az egészség mint érték az általános iskolai tanulók körében

Kiss Endre
Globalizáció és globalizációelmélet a 21. század jövőkutatásában

Koudela Pál
A fiatalok képe a nemzetközi vándorlásról és lehetőségekről

Konczosné Szombathelyi Márta
A PR úttörői és napjainkig tartó hatásuk

Kovács Gábor
A tranzakciós adó hatása a  lakossági bankbetétek likviditási prémiumára

Kovács Tamás – Novoszáth Péter
A jövedelmek a középosztály fogyasztása, valamint a gazdasági növekedés alakulása közötti összefüggések vizsgálata

Kulcsár László
A klímaváltozás és a társadalomtudományok

László Csaba
A városirányítás kihívásai

Leveleki Magdolna
Éghajlatváltozás és értékátrendeződés Magyarországon. Tények és hipotézisek

Limpók Valéria
Felfedező adópolitika

Lőrinczné Bencze Edit
Versenyképesség az európai unió egységes piacán: Horvátország

Lukács Réka
Fogyasztói magatartás vizsgálat színházlátogatók körében

Nádasdi Ferenc - Keszi-Szeremlei Andrea
A tudomány közvetlen alkalmazása a társadalmi-gazdasági működés fejlesztésében


Pató Gáborné Dr. Szűcs Beáta - Kovács Zoltán
A klímaváltozás hatásainak felfedése a logisztikában

Platz Petra
Érték és innováció

Poreisz Veronika
A kognitív térképezés módszere

Rácz Irma
Tehetséghiány a tudásgazdaságban

Somogyi Ferenc
Veritas, veritas duplex és a posztmodern igazság a közgazdaságtanban


Stifter Viktória
Az érzelmi intelligencia és tudásmegosztás

Strausz Péter
Érdemes-e újra felfedezni a hivatásrendiséget?

Süle Edit
A velünk élő dolgok újdonsága

Szabó Dániel Róbert
Magyar és osztrák márkák reklámzenéinek összehasonlítása

Szigeti Cecília
„Az élet térben mozaik, időben azonban egyenes vonal” Ökológiai lábnyom kalkuláció alkalmazásai

Tímár István Zorán - Borzán Anita
A bankok és biztosítók együttműködése napjainkban

Varga János
A vállalkozásbarát üzleti környezet és a versenyképesség összefüggései Magyarországon


Vásáry Viktória
Vidékfejlesztési kérdések és válaszok a klímaváltozásra

Vizi László Tamás
Egy elfeledett magyar diplomata: Drasche-Lázár Alfréd

Zachar Péter Krisztián
Taylorizmus a közigazgatásban. Az organikus állam és a jó kormányzati menedzsment kérdései Magyary Zoltán munkásságában

Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar Eseménynaptára

Munkaszüneti nap 2018. október 22.
Munkaszüneti nap 2018. október 23.
Elektronikus ZH nap 2018. október 24.
MÉK Ünnepi Szenátusi Ülés 2018. október 25. 10:00 - 11:00
Levelező oktatás kontaktóráinak időpontja 2018. október 26. 00:00 - 2018. október 27. 23:00