Elektronikus Kautz kötet 2011


"Magyarország társadalmi-gazdasági helyzete a 21. század első évtizedeiben"
Kautz Gyula Emlékkonferencia
2011. június 15.
elektronikus formában megjelenő kötete
Szerkesztő: Róbert Péter
ISBN 978-963-7175-65-7

 

 

A cikkek a szerző-címre kattintva letölthetők.Marketing és logisztika szekció

Árva László - Deli-Gray Zsuzsa:
Posztmodern turizmus, posztmodern marketing


Eisingerné Balassa Boglárka:
Az „újrakezdők” - mint új fogyasztói csoport - életstílusának vizsgálata


Gombos Szandra - Makkos-Káldi Judit - Németh Szilárd:
Az etnocentrikus fogyasztói attitüd megjelenése a fiatalok körében


Orosdy Béla:
Politikai marketing – álláspontok és viták

Szegedi Zoltán:
Trendek és stratégiák a logisztikában és az ellátási lánc menedzsmentben
Menedzsment szekció


Gergely Róbert:
Tudatos tudásmenedzsment, versenyképes tudás


Juhász Tímea:
Családbarát foglalkoztatás magyar és szlovák szervezetekben empírikus vizsgálat alapján


Kosár Szilvia:
A tudás szerepe a vállalatok versenyelőnyében


Lőre Vendel:
A tudástőke visszásságai


Polyák Zoltánné:
A tudásmenedzsment elemeinek érvényesülése a Győri Ipari Park egyes vállalatainál


Szalai Piroska:
Rendszeres edzés = A foglalkoztatáshoz szükséges kompetenciák karbantartása

 

Emberi erőforrás szekció

Bittner Péter:
A humán erőforrás menedzsment kihívása a XXI. században

ifj. Honvári János:
Nyitva van az aranykapu? A német és osztrák munkapiac megnyitásának várható gazdasági hatása
i

Petőné Csuka Ildikó:
Emberitőke-elemzés a mai magyar felsőoktatásban

Somogyi Ferenc:
Az életvilág és a nemzeti emberitőke-állomány viszonya

Pénzügyek szekció

Hoffmann Mihály:
Az eladósodott állam: kockázatok és mellékhatások...


Katits Etelka:
Hogyan finanszírozták működésüket gazdaságunkban a legnagyobb vállalkozások?


Tatay Tibor:
A háztartások adósságainak gazdasági és társadalmi kérdéseiKreatív gondolkodás – új tehetségek szekció


Gondos Borbála - Hercz Ágnes:
A kulturális tevékenységek hatása az életminőségre


Jakab Petra:
Városimázs, a hard és soft telephelytényezők szerepe


Kollár Katalin:
A helyi gazdaságfejlesztés szereplőinek vizsgálata


Kucséber László Zoltán:
A munkanélküliség gazdasági és társadalmi következményei


Németh Tímea – Szalka Éva – Némethné Farkas Kata:
Az e-learning-képzés gazdasági háttere


Pintér Tibor:
Duna-stratégia fejlesztési kilátások – és ellentmondások


Szőke Júlia:
Kis- és középvállalatok határ menti gazdasági kapcsolatai kulturális aspektusból
Társadalmi és gazdasági változások a kultúra és a nyelv tükrében szekció

Ablonczyné Mihályka Lívia – Tompos Anikó:
Új szavak – új jelentések, avagy a társadalmi és gazdasági változások tükröződése a magyar nyelvben


Garai Anna –Nádai Julianna:
Értékek közvetítése az európai uniós dokumentumok fordításának tükrében– az auktoritás elve és a dichotomikus kultúra-modellek


Görcsné Muzsai Viktória:
EDTWIN projekt: Nyelvek és kultúrák között kompetensen a Centrope Régióban


Ildikó Némethová:
Economic development and Cultural Change


Vargáné Kiss Katalin:
Pénzintézetek szakmai nyelvhasználata a gazdasági változások tükrében

 

Új kormányzás, új területi dimenziók szekció

Bugovics Zoltán:
Társadalmi értékek és identitás alakulása


Hardi Tamás:
A határon átnyúló ingázás, mint a nemzetközi migráció egy különleges formája


Reisinger Adrienn:
Társadalmi részvétel helyi, területi és európai uniós szinten


Smahó Melinda:
Az európai unió területi politikájának értékelése és jövőbeli irányai


Somlyódyné Pfeil Edit:
Az új kormányzás terei a városrégiókKülönleges piacok szekció


Fogarassy Csaba – Lukács Ákos – Kenyeres Viktória
OTC kereskedési felületek előnyei és hátrányai az emisszió-kereskedelemben

Huszka Péter
"A tavasz 17 pillanata", avagy egy megfigyeléses vizsgálat eredményei a győri kocsmákban


Szigeti Cecília – Borzán Anita
Megoldások a hagyományos piacokon túl


 

Kari események