Megjelent a 2021-es Kautz konferencia on-line kiadványa

"Innováció, digitális transzformáció és a válságból való kilábalás útjai"
Kautz Gyula Emlékkonferencia
2021. június 22.
elektronikus formában megjelenő kötete
Szerkesztők: Reisinger Adrienn, Dernóczy-Polyák Adrienn, Printz-Markó Erzsébet, Buics László
ISBN 978-615-6443-05-2
A kötet megjelenési éve: 2022Hivatkozási forma:

Szerzők (2022) Cím. In: Reisinger Adrienn - Dernóczy-Polyák Adrienn - Printz-Markó Erzsébet - Buics László (szerk.) "Innováció, digitális transzformáció és a válságból való kilábalás útjai" a Kautz Gyula Emlékkonferencia elektronikus formában megjelenő kötete. Széchenyi István Egyetem, Győr. p. x.

 

A kötet lektorai:

Buics László, Csizmadia Zoltán, Dernóczy-Polyák Adrienn, Dőry Tibor, Eisingerné Balassa Boglárka, Gyurián Nagy Nikolett, Hajdu-Smahó Melinda, Imre Gabriella, Kazinczy Eszter, Keller Veronika, Koltai Judit, Konczosné Szombathelyi Márta, Kurucz Attila, Nagy Nikolett, Rámháp Szabolcs, Reisinger Adrienn, Szabó Dániel, Szabó Zsolt Roland, Tatay Tibor, Tóth Péter, Vajda Katalin 

 

  Szerző 1 Szerző 2 Szerző 3 Tanulmány címe
1 Bartucz Csilla Süle Edit Last mile delivery networked
2 Horváth Adrián Flexible framework for sustainable and efficient last mile logistics
3 Horváth Adrián Tóth Martin Sequential planning model for on demand delivery services
4 Horváth Patrícia Kecskés Petra Spillover régióra gyakorolt hatásai a szakirodalom tükrében
5 Huszka Fanni Huszka Péter Egészséges táplálkozással kapcsolatos vizsgálatok néhány összefüggése a Covid-19 járvány idején
6 Huszka Péter Néhány társadalmi és gazdasági kérdés vizsgálata a koronavírus járvány idején 2021-ben
7 Juhász Tímea Horváth-Csikós Gabriella A soft skillek és azok fejlesztési alternatívái leendő munkavállalók körében
8 Katits Etelka Magyari Katinka Varga Zsuzsanna Profitáljunk a változ(tat)ásból! Kényszerűen vagy tudatosan? Fordulatkezelés és prevenció a magyar cégvilágban
9 Kelemen Katalin Az iparosodottság és az újraiparosodás területi differenciálódása Magyarországon
10 Keller Veronika Kató Réka Online reklámok – attitűd és felhasználói csoportok
11 Kovács Richárd Remsei Sándor A mentorálás átalakulása a Covid-19 hatására a karosszériafejlesztés területén
12 Kőmíves Csaba Darabos Ferenc A pandémia hatása étkezési szokásainkra a Nyugat-Magyarország régióban
13 Pálffy Zsuzsanna Ablonczyné Mihályka Lívia Kis- és középvállalkozások sikertényezőinek vizsgálata kulturális aspektusból
14 Pásztóová Vivien A diverzitás menedzsment elemzése a munkaerőpiacon
15 Ruff Tamás Az Ipar4.0 várható társadalmi és gazdasági hatásai Székesfehérváron
16 Siposné Nándori Eszter Szubjektív szegénységi küszöbök alakulása a COVID-19 járvány idején egy hátrányos helyzetű megye példáján keresztül 
17 Süle Edit Chifiriuc Peter Why do we need for more accurate predictive public transport planning?

18

Süli Martin József A városi mobilitás jövőjének alapgondolatai

19

Szigeti Szilárd Józsa László Szlovákiai magyar vállalkozók marketing szemlélete a COVID-19 árnyékában

 

Másodközlés:

1.

Szendi Dóra A penta-helix megközelítés jelentősége az európai okos városokban

 

Kari események