Záróvizsga KGK

Jelentkezés a záróvizsgára

Időszak: lásd tanévi időbeosztás.

Feltételek, folyamat: lásd to.sze.hu 

Neptunon keresztül történik, kérdés esetén a tanulmányi ügyintéző tud segíteni (elérhetőségek to.sze.hu)

 

Záróvizsga időszak

Figyelem: a záróvizsgázó hallgatók számára a tanévi időbeosztás külön vizsgaidőszakot jelöl meg, amely rövidebb az általános vizsgaidőszaknál. (Ponsos időszakot lásd a tanévi időbeosztásban)

Záróvizsga dőszak (tanévi időbeosztás szerint):

Pót záróvizsga időszak a 2019/20-as tanév tavaszi félévéhez kapcsolódóan: várhatóan 2020. szeptember 28. - október 2-

2021-es keresztféléves MSc képzésekre jelentkezettek számára: 2020. december 14. – 2021. január 5.

Többi hallgató számára: 2021. január 20-29.

 

A pontos beosztás az aktuális időszak előtt 10 nappal kerül közzétételre (ha előbb elkészül, előbb közzétételre kerül). A beosztás annyiban előzetes jellegű, hogy akinek nem sikerül minden vizsgát teljesítenie tanévi időbeosztásban záróvizsgázók számára meghatározott vizsgaidőszakon belül, azt a tanulmányi ügyintéző jelzése alapján később levesszük a beosztásból.
A helyszín a Széchenyi István Egyetem Győr, Egyetem tér 1., tantermek a sárgával jelölt sávban találhatók.  Az egyes dátumok külön-külön munkalapon szerepelnek. Akinek írásbeli komplex vizsgája van, két alkalommal kell, hogy szerepeljen.

 

Felsőoktatási szakképzések, szakirányú továbbképzések:

a záróvizsga a védésből áll (a szakdolgozat védése, illetve a bizottság kérdéseire adott válaszok), ami szóbeli vizsgát jelent. (A pót záróvizsgán nincs eltérés.)

 

Alapszakok, mesterszakok:

a záróvizsga a komplex vizsgából és a védésből (a szakdolgozat védése, valamint a bizottság kérdéseire adott válaszok) áll 

A komplex vizsga lehet: szóbeli VAGY írásbeli VAGY tantárggyal teljesített.


FIGYELEM: a 2019/20-as tanév tavaszi félévének pót záróvizsga időszakára az általánostól elértérő információk vonatkozhatnak (pl. az írásbeli komplex vizsga szóbeli lesz).

ÍRÁSBELI komplex vizsga van az alábbi szakokon – RÉSZLETES INFORMÁCIÓK, KÉRDÉSSOROK IDE KATTINTVA ELÉRHETŐK: (a továbblépés után információ található a pót záróvizsga időszakra vonatkozó átmeneti információkról)

gazdálkodási és menedzsment alapszak: régi tanterven (akinek van specializációja, a tantárgyak kódja NGB-vel vagy LGB -vel kezdődik)
kereskedelem és marketing alapszak,
ellátásilánc/logisztikai menedzsment mesterszak,
marketing mesterszak,.
vezetés és szervezés mesterszak.

 

SZÓBELI komplex vizsga van az alábbi szakokon – RÉSZLETES INFORMÁCIÓK, KÉRDÉSSOROK IDE KATTINTVA ELÉRHETŐK: (a pót záróvizsga időszakra nincs eltérő előírás)

turizmus-vendéglátás alapszak,
közszolgálati alapszak,
nemzetközi gazdaság és gazdálkodás mesterszak,
regionális és környezeti gazdaságtan mesterszak,
turizmus menedzsment mesterszak.

 

TANTÁRGGYAL (a mintatanterv szerint, nem a záróvizsga időszakban) teljesített komplex vizsga:
gazdálkodási és menedzsment új tanterv (akinek a tantárgyak kódja KGNB-vel vagy KGLB-vel kezdődnek), részletek kattintással elérhetők.

 

Védés (a pót záróvizsgán nincs eltérés)

 

 A záróvizsga védés része mindenkinek szóbeli, a szakdolgozatot kell bemutatni a ppt alapján legfeljebb 10 percben, majd a bizottság kérdéseire kell válaszolni. A technikát biztosítjuk, az ajánlott séma innen letölthető, a hivatalos ppt háttér innen letölthető  A ppt-t nem kell előre leadni sehova, azt csak a helyszínre kell vinni pendrive-on.

A védés egy rövid megnyitóval kezdődik és eredményhirdetéssel zárul.

Azokon a szakokon, ahol van komplex vizsga, védésre csak sikeres komplex vizsga eredménnyel lehet menni.

A záróvizsgával kapcsolatos további információk találhatók a KGK záróvizsga szabályzatában (kattintással elérhető).

A záróvizsga, valamint az oklevél minősítéséről a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat ad tájékoztatást.

Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar Eseménynaptára

Levelező tagozat óráinak időpontja 2020. szeptember 25. - 2020. szeptember 26.
Kurzuskiírási időszak kezdete 2020. szeptember 28.
Szenátusi Ülés 2020. szeptember 28. 14:00 - 16:00
Levelező tagozat óráinak időpontja 2020. október 2. - 2020. október 3.

Tér-Gazdaság-Ember kari folyóirat