Záróvizsga KGK

 

 

Jelentkezés a záróvizsgára

Időszak: lásd tanévi időbeosztás.
Feltételek, folyamat: lásd to.sze.hu 
Neptunon keresztül történik, kérdés esetén a tanulmányi ügyintéző tud segíteni (elérhetőségek to.sze.hu)

A ZÁRÓVIZSGA fogalma van, ahol védést, van, ahol a védés és a komplex vizsga együttesét jelenti. Záróvizsgára jelentkeznie tehát mindenkinek kell, aki szeretne oklevelet szerezni.

 

Záróvizsga időszak

Figyelem: a záróvizsgázó hallgatók számára a tanévi időbeosztás külön vizsgaidőszakot jelöl meg, amely rövidebb az általános vizsgaidőszaknál. (Pontos időszakot lásd a tanévi időbeosztásban)

Nyári záróvizsga időszak (tanévi időbeosztás szerint): 2022. június 27 - július 6. 

A pontos beosztást az aktuális záróvizsga időszak kezdete előtt legkésőbb 10 nappal tesszük közzé.

ZÁRÓVIZSGA BEOSZTÁS (aktuális időszakban kattintással elérhető) 

A beosztás annyiban előzetes jellegű, hogy akinek nem sikerül minden vizsgát teljesítenie tanévi időbeosztásban záróvizsgázók számára meghatározott vizsgaidőszakon belül, azt a tanulmányi ügyintéző jelzése alapján később levesszük a beosztásból.
A helyszín a Széchenyi István Egyetem Győr, Egyetem tér 1., tantermek a sárgával jelölt sávban találhatók.  Az egyes dátumok külön-külön munkalapon szerepelnek. A bizottsági tagoknál kiegészítés lesz, módosítás előfordulhat.

 

Felsőoktatási szakképzések, szakirányú továbbképzések:

a záróvizsga a védésből áll (a szakdolgozat védése, illetve a bizottság kérdéseire adott válaszok), ami szóbeli vizsgát jelent. A védésről a részleteket lásd lentebb.

 

Alapszakok, mesterszakok:

a záróvizsga a komplex vizsgából és a védésből (a szakdolgozat védése, valamint a bizottság kérdéseire adott válaszok) áll. A védésről a részleteket lásd lentebb.

A komplex vizsga az érvényben levő szabályozások szerint: szóbeli VAGY írásbeli Vagy tantárggyal teljesített.

 

FIGYELEM: a 2021/22-es tanév tavaszi félévének záróvizsga időszakára a következő információk vonatkoznak: a komplex vizsga mindenkinek SZÓBELI lesz, azokon a szakokon is, ahol az eredeti előírás írásbeli. 

ÍRÁSBELI komplex vizsga előírás van az alábbi szakokon – RÉSZLETES INFORMÁCIÓK, KÉRDÉSSOROK IDE KATTINTVA ELÉRHETŐK: 

- kereskedelem és marketing alapszak,
- ellátásilánc/logisztikai menedzsment mesterszak,
- marketing mesterszak

SZÓBELI komplex vizsga van az alábbi szakokon – RÉSZLETES INFORMÁCIÓK, KÉRDÉSSOROK IDE KATTINTVA ELÉRHETŐK

- nemzetközi gazdaság és gazdálkodás mesterszak,
- regionális és környezeti gazdaságtan mesterszak,
- turizmus menedzsment mesterszak,
- vezetés és szervezés mesterszak
- turizmus-vendéglátás alapszak,
- közszolgálati alapszak,
- műszaki menedzsmer alapszak projektmenedzsment specializáció,
- gazdálkodási és menedzsment alapszak: régi tanterven (akinek van specializációja, a tantárgyak kódja NGB-vel vagy LGB -vel kezdődik).

 

TANTÁRGGYAL (a mintatanterv szerint, nem a záróvizsga időszakban) teljesített komplex vizsga:
gazdálkodási és menedzsment alapszak új tanterv (akinek a tantárgyak kódja KGNB-vel vagy KGLB-vel kezdődnek), részletek kattintással elérhetők.

 

Védés

 A záróvizsga védés része mindenkinek szóbeli, a szakdolgozatot kell bemutatni egy ppt alapján legfeljebb 10 percben, majd a bizottság kérdéseire kell válaszolni. A technikát biztosítjuk, az ajánlott séma innen letölthető, a hivatalos ppt háttér innen letölthető  

A védés egy rövid megnyitóval kezdődik és eredményhirdetéssel zárul, ettől a bizottság a helyszínen eltérhet (a járványügyi helyzetre való tekintettel).

Azokon a szakokon, ahol van komplex vizsga, védésre csak sikeres komplex vizsga eredménnyel lehet menni.

A záróvizsgával kapcsolatos további információk megtalálhatók a KGK záróvizsga szabályzatában (lásd http://kgk.sze.hu/szakdolgozat).

A záróvizsga, valamint az oklevél minősítéséről a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat ad tájékoztatást.

Események

Vizsgaidőszak kezdete 2022. május 16.
Szenátusi Ülés 2022. május 30. 14:00 - 16:00