Záróvizsga KGK

 

Jelentkezés a záróvizsgára

Időszak: lásd tanévi időbeosztás.
Feltételek, folyamat: lásd to.sze.hu 
Neptunon keresztül történik, kérdés esetén a tanulmányi ügyintéző tud segíteni (elérhetőségek to.sze.hu)

A ZÁRÓVIZSGA fogalma van, ahol védést, van, ahol a védés és a komplex vizsga együttesét jelenti. Záróvizsgára jelentkeznie tehát mindenkinek kell, aki szeretne oklevelet szerezni.

 

Záróvizsga időszak

Figyelem: a záróvizsgázó hallgatók számára a tanévi időbeosztás külön vizsgaidőszakot jelöl meg, amely rövidebb az általános vizsgaidőszaknál. (Pontos időszakot lásd a tanévi időbeosztásban)

Tavaszi normál záróvizsga időszak (tanévi időbeosztás szerint): 2023. június 26 - július 5. 

A pontos beosztást az aktuális záróvizsga időszak kezdete előtt legkésőbb 10 nappal tesszük közzé.

A beosztás annyiban előzetes jellegű, hogy akinek nem sikerül minden vizsgát teljesítenie tanévi időbeosztásban záróvizsgázók számára meghatározott vizsgaidőszakon belül, azt a tanulmányi ügyintéző jelzése alapján később levesszük a beosztásból.
A helyszín a Széchenyi István Egyetem Győr, Egyetem tér 1., tantermek a sárgával jelölt sávban találhatók.  Az egyes dátumok külön-külön munkalapon szerepelnek. A bizottsági tagoknál kiegészítés lesz, módosítás előfordulhat.

 

Felsőoktatási szakképzések, szakirányú továbbképzések:

A záróvizsga a védésből áll (a szakdolgozat védése, illetve a bizottság kérdéseire adott válaszok), ami szóbeli vizsgát jelent. A védésről a részleteket lásd lentebb.

 

Alapszakok, mesterszakok:

A záróvizsga a komplex vizsgából és a védésből (a szakdolgozat védése, valamint a bizottság kérdéseire adott válaszok) áll. A védésről a részleteket lásd lentebb.

A komplex vizsga az érvényben levő szabályozások szerint: szóbeli VAGY írásbeli Vagy tantárggyal teljesített.

 

SZÓBELI komplex vizsga van az alábbi szakokon – RÉSZLETES INFORMÁCIÓK, KÉRDÉSSOROK IDE KATTINTVA ELÉRHETŐK

- ellátásilánc/logisztikai menedzsment mesterszak,

- gazdálkodási és menedzsment alapszak: régi tanterven (akinek van specializációja, a tantárgyak kódja NGB-vel vagy LGB -vel kezdődik).

- kereskedelem és marketing alapszak,

- közszolgálati alapszak,

- marketing mesterszak

- műszaki menedzsmer alapszak projektmenedzsment specializáció,

- nemzetközi gazdaság és gazdálkodás mesterszak,

- turizmus menedzsment mesterszak,

- turizmus-vendéglátás alapszak,

- vezetés és szervezés mesterszak

 

TANTÁRGGYAL (a mintatanterv szerint, nem a záróvizsga időszakban) teljesített komplex vizsga:
gazdálkodási és menedzsment alapszak új tanterv (akinek a tantárgyak kódja KGNB-vel vagy KGLB-vel kezdődnek), részletek kattintással elérhetők.

 

Védés

 A záróvizsga védés része mindenkinek szóbeli, a szakdolgozatot kell bemutatni egy ppt alapján legfeljebb 10 percben, majd a bizottság kérdéseire kell válaszolni. A technikát biztosítjuk, az ajánlott séma innen letölthető, a hivatalos ppt háttér innen letölthető  

A védés egy rövid megnyitóval kezdődik és eredményhirdetéssel zárul, ettől a bizottság a helyszínen eltérhet (a járványügyi helyzetre való tekintettel).

Azokon a szakokon, ahol van komplex vizsga, védésre csak sikeres komplex vizsga eredménnyel lehet menni.

A záróvizsgával kapcsolatos további információk megtalálhatók a KGK záróvizsga szabályzatában (lásd http://kgk.sze.hu/szakdolgozat).

A záróvizsga, valamint az oklevél minősítéséről a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat ad tájékoztatást.

 

Záróvizsga konzultáció

Turizmus vendéglátás BSc:

Dr. Darabos Ferenc a fogadórája idejében záróvizsga konzultációt tart online a https://meet.google.com/txo-soec-nhd platformon.

Időpont keddenként 11 óra. Jelentkezés hétfőnként 11 h-ig a darabos.ferenc@sze.hu-n

Nemzetközi gazdaság és gazdálkodás MSc: 

Dr. Kazinczy Eszter a fogadórája idejében záróvizsga konzultációt tart csütörtökönként 13:00-14:00 óra között az MC210 irodában. 

A kérdések emailben is feltehetők a kazinczy.eszter@sze.hu email címen.

 

Egyéb konzultációs lehetőség: kérdés esetén vagy a tételsorban megnevezett oktatót vagy a szakfelelős szíveskedjenek e-mailben megkeresni. 

Események