Záróvizsga KGK

Őszi pót Záróvizsga

A Széchenyi István egyetem az alábbi időszakban pót Záróvizsgát szervez: 

2021. szeptember 27. - október 1.

A Kaut Gyula Gazdaságtudományi Kar pót ZV. beosztása ide kattintva letölthető.

 

Jelentkezés a záróvizsgára

Időszak: lásd tanévi időbeosztás.
Feltételek, folyamat: lásd to.sze.hu 
Neptunon keresztül történik, kérdés esetén a tanulmányi ügyintéző tud segíteni (elérhetőségek to.sze.hu)

A ZÁRÓVIZSGA fogalma van, ahol védést, van, ahol a védés és a komplex vizsga együttesét jelenti. Záróvizsgára jelentkeznie tehát mindenkinek kell, aki szeretne oklevelet szerezni.

 

Záróvizsga időszak

Figyelem: a záróvizsgázó hallgatók számára a tanévi időbeosztás külön vizsgaidőszakot jelöl meg, amely rövidebb az általános vizsgaidőszaknál. (Pontos időszakot lásd a tanévi időbeosztásban)

Téli záróvizsga időszak (tanévi időbeosztás szerint): 2022. január 26. - február 4.

A pontos beosztást az aktuális záróvizsga időszak kezdete előtt legkésőbb 10 nappal tesszük közzé.

ZÁRÓVIZSGA BEOSZTÁS (aktuális időszakban kattintással elérhető) - feltöltve 2021. június 3., frissítve 2021. június 16.

A beosztás annyiban előzetes jellegű, hogy akinek nem sikerül minden vizsgát teljesítenie tanévi időbeosztásban záróvizsgázók számára meghatározott vizsgaidőszakon belül, azt a tanulmányi ügyintéző jelzése alapján később levesszük a beosztásból.
A helyszín a Széchenyi István Egyetem Győr, Egyetem tér 1., tantermek a sárgával jelölt sávban találhatók.  Az egyes dátumok külön-külön munkalapon szerepelnek. A bizottsági tagoknál kiegészítés lesz, módosítás előfordulhat.

 

Felsőoktatási szakképzések, szakirányú továbbképzések:

a záróvizsga a védésből áll (a szakdolgozat védése, illetve a bizottság kérdéseire adott válaszok), ami szóbeli vizsgát jelent. A védésről a részleteket lásd lentebb.

 

Alapszakok, mesterszakok:

a záróvizsga a komplex vizsgából és a védésből (a szakdolgozat védése, valamint a bizottság kérdéseire adott válaszok) áll. A védésről a részleteket lásd lentebb.

A komplex vizsga lehet: szóbeli VAGY írásbeli VAGY tantárggyal teljesített.

 

FIGYELEM: a 2020/21-es tanév tavaszi félévének záróvizsga időszakára az általánostól elértérő információk vonatkoznak: a komplex vizsga mindenkinek szóbeli lesz, azokon a szakokon is, ahol az eredeti előírás írásbeli 

ÍRÁSBELI komplex vizsga előírás van az alábbi szakokon – RÉSZLETES INFORMÁCIÓK, KÉRDÉSSOROK IDE KATTINTVA ELÉRHETŐK: 

kereskedelem és marketing alapszak,
ellátásilánc/logisztikai menedzsment mesterszak,
marketing mesterszak.

SZÓBELI komplex vizsga van az alábbi szakokon – RÉSZLETES INFORMÁCIÓK, KÉRDÉSSOROK IDE KATTINTVA ELÉRHETŐK

nemzetközi gazdaság és gazdálkodás mesterszak,
regionális és környezeti gazdaságtan mesterszak,
turizmus menedzsment mesterszak,
vezetés és szervezés mesterszak,
turizmus-vendéglátás alapszak,
közszolgálati alapszak,
műszaki menedzsmer projektmenedzsment specializáció,
gazdálkodási és menedzsment alapszak: régi tanterven (akinek van specializációja, a tantárgyak kódja NGB-vel vagy LGB -vel kezdődik).

 

TANTÁRGGYAL (a mintatanterv szerint, nem a záróvizsga időszakban) teljesített komplex vizsga:
gazdálkodási és menedzsment alapszak új tanterv (akinek a tantárgyak kódja KGNB-vel vagy KGLB-vel kezdődnek), részletek kattintással elérhetők.

 

Védés

 A záróvizsga védés része mindenkinek szóbeli, a szakdolgozatot kell bemutatni egy ppt alapján legfeljebb 10 percben, majd a bizottság kérdéseire kell válaszolni. A technikát biztosítjuk, az ajánlott séma innen letölthető, a hivatalos ppt háttér innen letölthető  

A védés egy rövid megnyitóval kezdődik és eredményhirdetéssel zárul, ettől a bizottság a helyszínen eltérhet (a járványügyi helyzetre való tekintettel).

Azokon a szakokon, ahol van komplex vizsga, védésre csak sikeres komplex vizsga eredménnyel lehet menni.

A záróvizsgával kapcsolatos további információk megtalálhatók a KGK záróvizsga szabályzatában (lásd http://kgk.sze.hu/szakdolgozat).

A záróvizsga, valamint az oklevél minősítéséről a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat ad tájékoztatást.

Események

Szakirányválasztás 2021. szeptember 20. - 2021. szeptember 25.
Hallgatói klubkoncert 2021. szeptember 22.
Levelező tagozat óráinak időpontja 2021. szeptember 24. - 2021. szeptember 25.
Szenátusi Ülés 2021. szeptember 27. 14:00 - 16:00
Akadémiai Nap (oktatási szünet) 2021. szeptember 28. 10:00 - 12:00