Növekedés és egyensúly

"NÖVEKEDÉS ÉS EGYENSÚLY"
Kautz Gyula Emlékkonferencia
2013. június 11.
elektronikus formában megjelenő kötete
Szerkesztők: Tompos Anikó, Ablonczyné Mihályka Lívia
ISBN 978-615-5391-11-8


Marketing és logisztika szekció

Ercsey Ida
Szubjektív életminőség vizsgálata a fiatalok körében

Hetesi ErzsébetRévész Balázs
Melyik a fontosabb? Információs technológia alapú és személyes kapcsolatok a business marketingben

Konczosné Szombathelyi Márta
A hírnév és menedzselése

Koppány Krisztián
A conjoint analízis és a diszkrét választási kísérlet egészség-gazdaságtani alkalmazásának lehetőségei

Lehota JózsefRácz Georgina
Az élelmiszer-információk vásárlási döntést  befolyásoló szerepének változása a fenntarthatóság trendjének hatására

Platz Petra
„Innováció” mint hívó szó

 

Menedzsment szekció

Juhász Tímea
A gyere vissza. Számít a munkád! Program, avagy miben lehet segíteni a nőknek a munkaerőpiacra történő visszéréskor a gyermekgondozási szabadság után

Lévai András
Induló és tudás-orientált non profit szervezet önnön tudásmenedzselése

Lőre Vendel
Személyiségtípusok az emberi erőforrás menedzsmentben- elméleti áttekintés és kutatási területek

Rácz Irma
Üzleti siker a tehetség tükrében

Takács Andrea
Paradigmaváltás a sikeres változásmenedzselésben

Tóbiás Kosár Szilvia
Projektek a tudásmenedzsment világában

Vincze Júlia
Egy tudásintenzív szolgáltatást nyújtó szervezet tudásmenedzsment rendszer alkalmazásfejlesztése

 

A gazdasági szereplők finanszírozási kapcsolatai szekció

Balogh László - Parádi-Dolgos Anett - Varga József
A szabadpénz elmélete a jelenlegi hazai helyi pénzek működésében

Hegedüs Mihály - Pataki László
Az egészségügy átalakításának és finanszírozásának kérdései

Kovács Andrea
Az egészségügy finanszírozásának támogatása eHealth megoldásokkal

Kovács Gábor
Helyi önkormányzatok: a saját bevételek szerepe a finanszírozásban

Tatay Tibor
A bankok hitelezési tevékenysége

 

A makropénzügyek elméleti és gyakorlati kérdései szekció

Drábik János
A szervezett magánhatalom és az Európai Unió

Pintér Tibor
Az Európai Monetáris Unió válsága -  kitörési lehetőségek

Somogyi Ferenc
Természetes gazdasági rend és a szabadpénz Silvio Gessel értelmezésében

Szabó István
Monetarizmus, mint a gazdaságélénkítés kérdőjele

Szretykó György
Az Európai Unió válsága és a keleti nyitás lehetőségei

 

Kultúra és kommunikáció a szervezetben szekció

Ablonczyné Mihályka Lívia – Tompos Anikó
Empirikus vizsgálat az üzleti és vállalati kultúra tükrében

Balykina Galina
Cultural dimensions and modern Russian business

Ildikó Némethová
Intercultural communication and global integration

Nyakas Judit
Logisztika és kommunikáció

Polyák Ildikó - Kéry Dóra - Tardos Katalin
Measuring and developing intercultural competence of university faculty

Szőke Júlia
Kisvállalatok kommunikációs sajátosságai nemzetközi üzleti tárgyalások tükrében

 

Változás- és válságmenedzselés a vállalati gyakorlatban szekció

Katits Etelka – Koltai Judit – Szalka Éva
A magyar TOP100 és a pénzügyi-gazdasági válság, avagy a belső finanszírozási erő megerősítésének kényszere

Kiss Árpád
A vállalkozások növekedési korlátai és kockázata az információmenedzsment szempontjából

Láncz Gábor
A stratégiaalkotás és a változásmenedzsment kombinációja a vállalatfejlesztésben

Stion Zsuzsa
A Győr-Moson-Sopron megyei KKV-k vagyoni helyzetének alakulása 2007-2011 között – különös tekintettel számviteli nézőpontból

  

Kreatív gondolkodás – új tehetségek szekció

Bükiné Foki Ariel
Versenyképesség, innovációs készség és fenntartható fejlődés beágyazódása a szervezeti kultúrába

Kecskés Petra
Fogyasztói magatartás vizsgálata az ezüstgeneráció körében - fókuszban az egészséges táplálkozás

Horváth András
Mikro-, kis- és középvállalkozások növekedési életpálya menedzsmentje, valamint a tulajdonosi háttér generáció váltásainak kezelése

Kucséber László Zoltán
A gazdasági versenyhivatal által feltárt kartellek empirikus megfigyelése

Lukács Réka
Tudatos fogyasztás, fél egészség

Dombi Dóra - Gábora Bernadett – Kovács Apolka - Potháczki Ádám – Vecsey Veronika – Zágonyi Szandra
Arculat. Élhetőség. Városmarketing kutatás Győrben

 

 

Kari események