A tudomány és a gyakorlat találkozása

"A tudomány és a gyakorlat találkozása"
Kautz Gyula Emlékkonferencia
2014. június 17.
elektronikus formában megjelenő kötete
Szerkesztők: Tompos Anikó, Ablonczyné Mihályka Lívia
ISBN 978-615-5391-33-0

A kötet tanulmányait lektorálták: Ablonczyné Mihályka Lívia, Borzán Anita, Csiszárik-Korcsir Ágnes, Eisingerné Balassa Boglárka, Fodor Mónika, Fülöp Katalin, Garai Anna, Katits Etelka, Kiss Árpád, Konczosné Szombathelyi Márta, Nádai Julianna, Papp Ilona, Sólyom Andrea, Süle Edit, Szalka Éva, Szegedi Zoltán, Szigeti Cecília, Tompos Anikó.

 

1. Intercultural aspect of Russian business negotiation practices
Galina Balykina


2. A hitelesség, mint érzés dimenziói
Birizló-Szabó Irén


3. Reflections on methods of promoting research at a higher education institution in Slovakia
Daniela Breveníková


4. Promoting communities of practice through online chats and forums
Eric M. Brewster


5. A területi kategóriák és identitás-elemek a társadalmi bizalom és elégedettség tükrében
Bugovics Zoltán


6. A kiválóság kultúra terjedését elősegítő pr tevékenységek elemzése nemzeti minőség díjas szerveteknél
Bükiné Foki Ariel


7. Magasépítési projekt kocázatainak vizsgálata szakmai interjúk tükrében
Cserpes Imre


8. Magasabb turistaelégedettség elérése cél szerinti szegmentálás segítségével
Csíkász Emőke

9. Az együttműködés kultúrája
Czechmeister Mónika


10. A regionális hulladékgazdálkodási rendszerek átfogó értékelése
Dömötör Zsanett
Farkas Alexandra
Buruzs Adrienn
Torma András


11. A vállalati kockázatkezelés új korszaka – RM 2.
Farkas Szilveszter


12. Value assessment of digital information in academic studies
Garai Anna
Nádai Julianna


13. Orosz turistákkal oroszul magyarországon: oroszoktatás az Apáczai Karon
Görcsné Muzsai Viktória


14. Innovációs rendszer építésének tapasztalatai egy diverzifikált térségben   
Háry András


15. Az informatika szerepe a logisztikai szolgáltatások hatékonyságának növelésében
Horváth Adrián


16. "Who am I?"  - identity as a reflection of modern times
Tatiana Hrivíková


17. Márka és hírnévépítés egy hazai családi vállalatnál
Jancsó Orsolya


18. Fedezd fel a tehetséged! Fedezd fel a tehetséget!
Kálmán János


19. A logisztikai szolgáltató vállalatok gazdálkodási sikertényezőinek és stratégiaválasztásának hatása a vállalat eredményességére
Karmazin György


20. A magyar top 100 növekedési útjai, avagy a ’turnaround’ értékvezérelt menedzseléssel
Katits Etelka
Szalka Éva


21. Családi vállalkozások generációváltásának kockázata
Konczosné Szombathelyi Márta


22. A számvitelre irányuló egyszerűsítési törekvések a kkv-szektorban
Kovács Gábor
Stion Zsuzsa


23. Hungarian Online University (HUNLINE) – az első együttműködés magyar felsőoktatásban az e-learninges oktatás területén
Kovács Zsolt
Nagy Dávid


24. A pénzügyi kockázatok feltárása a vállalati egyesülések szakaszaiban
Kucséber László Zoltán


25. A sport értékteremtő szerepe a „felelős vállalati” koncepcióban
Nagy Zita Barbara
Tóth Gergely
Győri Zsuzsanna


26. Cross-cultural research and the challenges of globalisation
Ildikó Némethová


27. A RÁBA NYRT. komplex részvényelemzése
Németh Zoltán


28. Az y generáció viselkedése: fiatal osztrák felnőttek adományozási preferenciái
Reinhard Orense
Claudia Kummer
Platz Petra


29. A mainstream közgazdaságtan formálódásának hatása a maketingben
Platz Petra


30. Tudás menedzselése a kiemelkedő szellemi munkavállalók körében
Rácz Irma


31. Hogyan építsünk érzelmileg intelligens szervezetet?
Stifter Viktória
Bencsik Andrea
Sólyom Andrea


32. A tudomány és a gyakorlat találkozása az építőipari kockázatok elemzésében – egy vállalati-egyetemi kutatási projekt részeredményei
Szabó József


33. Kockázatcsökkentési lehetőségek a növénytermesztésben a precíziós gazdálkodás eszközeivel
Szármes Péter


34. Ökohatékonyság a zöldülés útja, vagy mindent elsöpör a jevons paradoxon?
Szigeti Cecília


35. Cultural attitudes of employees of smes in case of intercultural relations
Szőke Júlia


36. Befektetés a tudatformálásba – avagy lehet-e egy óvodás környezettudatos?
Szűcs Krisztina


37. A megújuló és nem megújuló energiahordozókra alapozott erőművi technológiák energia megtérülési rátája és externáliái (CO2)
Takács István


38. Mezőgazdasági innovációs irányok és a "zöldítés (greening)"
Takácsné György Katalin


39. A survey on foreign language use in internal and external communication: the case of west Transdanubian companies
Tompos Anikó
Ablonczyné Mihályka Lívia
Kecskés Petra


40. A szélenergia-hasznosítás 2013. évi legújabb eredményei
Tóth Péter
Bíróné Kircsi Andrea
Kis Gábor


41. Környezettudatos takarítás
Varga Ágnes


42. Felsőoktatási innovációs kihívások
Vasa László
Spaller Endre
Tömböly Teodóra


43. Az aspirációs csoportok hatása a fogyasztói döntésekre
Vaszari Tamás


44. A szubjektív biztonságérzetet befolyásoló tényezők Magyarországon
Tóth Péter – Horváth Helga


45. A pénzügyi piac feletti felügyelet, mint a társadalom védőhálója - gondolatok a szervezeti keretekről
Kálmán János


46. Társadalmi felelősségvállalás a bankszektorban
Lentner Csaba
Szegedi Krisztina
Tatay Tibor


47. Globális kihívások – lokális megoldások: a helyi pénz és a szegények bankja szabályozásának közös vonásai magyarországon
Koponicsné Györke Diána
Varga József
Parádi-Dolgos Anett
Urbán Zoltán


48. Jelentős és/vagy nobel-díjas közgazdászok
Tóth Gergely

 

Kari események

Méltányossági vizsgák 2024. július 3. 00:00 - 2024. július 6. 01:00