Kreditátviteli Bizottság és Tanulmányi Bizottság

A Bizottságok tagjairól és feladataikról az egyetemi Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 3-6. §-a rendelkezik.

Kreditátviteli Bizottság

Elnök: Dr. Dernóczy-Polyák Adrienn, tanulmányi és oktatásszervezési ügyekért felelős dékánhelyettes

Tagok:

  • Imre Gabriella, adjunktus
  • Printz-Markó Erzsébet, adjunktus

titkár: Dr. Limpók Valéria, egyetemi docens 

 

Tanulmányi Bizottság:

Elnök: Dr. Dernóczy-Polyák Adrienn, tanulmányi és oktatásszervezési ügyekért felelős dékánhelyettes

Tagok:

  • Lukács Eszter, elnökhelyettes
  • Bilinovics-Sipos Judit tanársegéd

hallgatói képviselet: megegyezik a Kari Tanácsban résztvevő hallgatói képviselőkkel

(A Bizottságok tagjairól és feladataikról az egyetemi Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 4-6. §-a rendelkezik.) 

 

 

Kari események