Szakdolgozat

Szakdolgozat (záródolgozat és diplomamunka is értendő alatta)


Témaválasztás

Időszak: 2020. augusztus 25. 10 óra – 2020. szeptember 1. 12 óra

Online rendszer (Neptuntól független, Neptunban nem kell témát választani): a megfelelő szintre kattintva elérhetőek a részletes információk. A szakirányú továbbképzések hallgatói külön értesítést kapnak az ügyintézőjüktől.

felsőoktatási szakképzések, alapszakok

mesterszakok

 

Ezzel párhuzamosan a Neptunban a kapcsolódó tantárgyat (szakszeminárium, szakdolgozati konzultáció, záródolgozati konzultáció, diplomamunka konzultáció) a tantárgyfelvételi időszakban fel kell venni. Egy közös kurzus van kiírva, ez a félév folyamán kerül szétbontásra a konzulensekhez.
Részletek a tantárgy teljesítéséről (kattintással elérhető).A szakdolgozat készítése:

kapcsolat felvétele a regisztrációs időszak után, oktatók elérhetőségei a telefonkönyvben,

konzultáció a belső konzulenssel - legalább hat alkalom, ebből legalább egy személyes megjelenéssel amit az oktató a belső értékelésen igazol (konzultációs lapot nem szükséges használni).

dokumentumok kattintással elérhetők: KGK formai útmutató, KGK szakdolgozati minta, KGK előlapok, KGK titkosítási nyilatkozat (csak ha szükséges, csak ez fogadható el), KGK záróvizsga szabályzat (néhány dokumentum később lesz elérhető)

Terjedelem – mellékletek nélkül:
felsőoktatási szakképzéseken legalább 25, legfeljebb 40 oldal,
alapszakokon legalább 30, legfeljebb 50 oldal,
mesterszakokon legalább 40, legfeljebb 60 oldal.

Külső konzulens közreműködése lehetséges, de NEM kötelező. Szakdolgozat benyújtása

határidő: 2020/21-es tanév őszi félévre lásd később

A 2019/20-as tanév tavaszi félévének pótlólagos leadási határideje: 2020. augusztus 31.

forma: 2020/21-es tanév őszi félévre lásd később

A 2019/20-as tanév tavaszi félévének pótlólagos leadása során csak elektronikus formában kell benyújtani a szakdolgozat és feltölteni a http://lib.sze.hu oldalra (az oldalon tájékoztató találnak a feltöltés részleteiről). Aláírások nem szükségesek az elektronikus változatra.


Értékelés – Neptunon keresztül

kapcsolódó tantárgy érdemjegye – belső konzulens írja be

belső konzulens értékelése – belső konzulens tölti fel

külső bírálat – beérkezése után ügyintéző tölti fel Kapcsolattartók

szakdolgozattal kapcsolatos, honlapon nem található kérdésekben:


felsőoktatási szakképzések – Merkó-Benkő Judit
alapszakok – Póczik Nóra
mesterszakok – Gersei GabriellaKautz Gyula Gazdaságtudományi Kar Eseménynaptára

Nyári nyitvatartás 2020. augusztus 3. - 2020. augusztus 23.
Áramszünet a Központi Campuson 2020. augusztus 14. 07:00 - 12:00
Bejelentkezés a 2020/21-es tanév I. 2020. augusztus 18. 06:00 - 2020. augusztus 29. 23:55
Munkaszüneti nap 2020. augusztus 20.

Tér-Gazdaság-Ember kari folyóirat