Szakdolgozat

Szakdolgozat (záródolgozat és diplomamunka is értendő alatta)

 

Témaválasztás

Időszak a 2022/23 tanév őszi félévre: 2022. augusztus 29 - 2022. szeptember 12. 23,55 óra

Online rendszer (Neptuntól független, Neptunban nem kell témát választani): a megfelelő szintre kattintva elérhetőek a részletes információk. A szakirányú továbbképzések hallgatói külön értesítést kapnak az ügyintézőjüktől.

felsőoktatási szakképzések, alapszakok

mesterszakok

 

Ezzel párhuzamosan a Neptunban a kapcsolódó tantárgyat (szakszeminárium, szakdolgozati konzultáció, záródolgozati konzultáció, diplomamunka konzultáció) a tantárgyfelvételi időszakban fel kell venni. Egy közös kurzus van kiírva, ez a félév folyamán kerül szétbontásra a konzulensekhez.
Részletek a tantárgy teljesítéséről (kattintással elérhető).A szakdolgozat készítése:

kapcsolat felvétele a regisztrációs időszak után, oktatók elérhetőségei a telefonkönyvben,

konzultáció a belső konzulenssel - legalább hat alkalom, ebből legalább egy személyes megjelenéssel amit az oktató a belső értékelésen igazol (konzultációs lapot nem szükséges használni).

Kapcsolódó dokumentumok:

KGK formai útmutató,

KGK szakdolgozati minta,

Előlap - egybefűzendő a dolgozattal,

KGK titkosítási nyilatkozat - külön fájlként feltöltendő, aláírásokkal szkennelt formában, amennyiben a cég feltétlenül kéri; (csak ez a forma fogadható el).

A szakdolgozat tartalmi fejezeteinek terjedelme – mellékletek nélkül:

  • felsőoktatási szakképzéseken legalább 25, legfeljebb 40 oldal,
  • alapszakokon legalább 30, legfeljebb 50 oldal,
  • mesterszakokon legalább 40, legfeljebb 60 oldal.

Külső konzulens közreműködése lehetséges, de NEM kötelező. 

A hallgatói nyilatkozatot (plágium nyilatkozatot) csak elektronikusan kell megtenni a dolgozat feltöltése során. Konzultációs lap használata nem szükséges. Miután a belső konzulens jelzi jóváhagyását az ügyintéző felé, a dolgozat "elfogadott státuszt" kap a diplomaleadó felületen. 

 

Szakdolgozat benyújtása

Határidő: 2022/23-es tanév őszi félévre: 2022.12.08 23:55

Ez a mesterszakos diplomamunka konzultáció I. dolgozatok belső konzulens felé történő leadási határideje is.

Határidő a 2023-as keresztféléves MSc képzésekre jelentkezettek számára: 2022.11.21 23:55

A szakdolgozatot csak elektronikus formában kell benyújtani, azaz feltölteni a http://lib.sze.hu oldalra (az oldalon tájékoztatót találnak a feltöltés részleteiről). A hallgatónak egyeztetnie kell a belső konzulenssel a jóváhagyásról, ezt követően tölthető fel a szakdolgozat. A hivatalos jóváhagyást pedig a feltöltést követően az ügyintézők kérik az oktatóktól.

Nyomtatott formában utólag sem fogjuk kérni a dolgozatokat.

 

NAGYON FONTOS!

A feltöltésnél a BELSŐ KONZULENS szerinti tanszéket szíveskedjenek megjelölni.  Abban az esetben, ha a belső konzulens nem a Kautz Gyula Gazdaságtudományi Karhoz tartozó tanszéken dolgozik, akkor legyenek szívesek a Kautz Kar - külső tanszék lehetőséget választani. 

 

Szakdolgozat értékelése – Neptunon keresztül történik

kapcsolódó tantárgy érdemjegye – belső konzulens írja be

belső konzulens értékelése – belső konzulens tölti fel

külső bírálat – beérkezése után ügyintéző tölti fel 

 

Bírálatok

Magyar képzésekhez (kattintással letölthető):

Bírálati szempontok

Kitöltendő bírálati lap

A szakdolgozat végső érdemjegyéről a záróvizsga bizottság dönt a belső konzulens véleményét és a külső bírálatot figyelembe véve (a belső értékelés és a külső bírálat javaslatok, a szakdolgozat érdemjegye nem adódik automatikusan azok átlagából). 

 

Kapcsolattartók

szakdolgozattal kapcsolatos, honlapon nem található kérdésekben:


felsőoktatási szakképzések – Merkó-Benkő Judit
alapszakok, mesterszakok – Kiss-Leizer Réka

 

Események

Záróvizsga jelentkezési időszak 2022. november 24. 06:00 - 2022. december 8. 23:59
Elektronikus ZH nap 2022. november 30.
Ádventi Koszorú Gyertyagyújtás 2022. november 30. 17:30 - 18:30
Hallgatói klubkoncert 2022. november 30.
Levelező tagozat óráinak időpontja 2022. december 2. - 2022. december 3.