Szakdolgozat

Szakdolgozat (záródolgozat és diplomamunka is értendő alatta)

 

Témaválasztás

Időszak a 2023/24-es tanév tavaszi félévre: 2024.08.26. 10:00 - 2024.09.04. 10:00

Online rendszer (Neptuntól független, Neptunban nem kell témát választani): a megfelelő szintre kattintva elérhetőek a részletes információk.

A szakirányú továbbképzések hallgatói külön értesítést kapnak az ügyintézőjüktől.

felsőoktatási szakképzések, alapszakok

mesterszakok

 

Ezzel párhuzamosan a Neptunban a kapcsolódó tantárgyat (szakszeminárium, szakdolgozati konzultáció, záródolgozati konzultáció, diplomamunka konzultáció) a tantárgyfelvételi időszakban fel kell venni. Egy közös kurzus van kiírva, ez a félév folyamán kerül szétbontásra a konzulensekhez.


Részletek a tantárgy teljesítéséről (kattintással elérhető).A szakdolgozat készítése:

kapcsolat felvétele a regisztrációs időszak után, oktatók elérhetőségei a telefonkönyvben,

konzultáció a belső konzulenssel - legalább hat alkalom, ebből legalább egy személyes megjelenéssel amit az oktató a belső értékelésen igazol (konzultációs lapot nem szükséges használni).

Kapcsolódó dokumentumok:

KGK formai útmutató,

KGK szakdolgozati minta,

Előlap - egybefűzendő a dolgozattal,

Hallgatói nyilatkozat - aláírva beszkennelve egybefüzendő a dolgozattal, a dolgozat elejére

KGK titkosítási nyilatkozat - külön fájlként feltöltendő, aláírásokkal szkennelt formában, amennyiben a cég feltétlenül kéri; (csak ez a forma fogadható el).

A szakdolgozat tartalmi fejezeteinek terjedelme – mellékletek nélkül:

  • felsőoktatási szakképzéseken legalább 25, legfeljebb 40 oldal,
  • alapszakokon legalább 30, legfeljebb 50 oldal,
  • mesterszakokon legalább 40, legfeljebb 60 oldal.

Külső konzulens közreműködése lehetséges, de NEM kötelező. 

Konzultációs lap használata nem szükséges. Miután a belső konzulens jelzi jóváhagyását az ügyintéző felé, a dolgozat "elfogadott státuszt" kap a diplomaleadó felületen. 

 

Könyvtári segítség szakdolgozat írással kapcsolatosan: https://lib.sze.hu/szakdoga-para-

A könyvtári plakát ide kattintva letölthető. 

 

Szakdolgozat benyújtása

2025-ös keresztféléves MSc képzésekre jelentkezetteknek: 2024.11.28 23.55.

2024/25-ös tanév őszi félévre: 2024.05.06 23:55.

Ez a mesterszakos diplomamunka konzultáció I. dolgozatok belső konzulens felé történő leadási határideje is.

A szakdolgozatot csak elektronikus formában kell benyújtani, azaz feltölteni a http://lib.sze.hu oldalra (az oldalon tájékoztatót találnak a feltöltés részleteiről). A hallgatónak egyeztetnie kell a belső konzulenssel a jóváhagyásról, ezt követően tölthető fel a szakdolgozat. A hivatalos jóváhagyást pedig a feltöltést követően az ügyintézők kérik az oktatóktól.

Nyomtatott formában utólag sem fogjuk kérni a dolgozatokat.

 

A feltöltésnél a szak szerinti tanszéket válasszák az alábbiak szerint: 

Statisztika, Pénzügy és Kontrolling Tanszékhez tartozó szakok:

Gazdálkodási és menedzsment Foszk

Gazdálkodási és menedzsment BSc


Vezetéstudományi és Marketing Tanszékhez tartozó szakok: 

Kereskedelem és marketing Foszk

Kereskedelem és marketing BSc

Műszaki menedzser BSc projektmenedzsment szakirány

Ellátásilánc menedzsment MSc

Marketing MSc

Vezetés és szervezés MSc

 

Nemzetközi és Alkalmazott Közgazdaságtan Tanszék

Nemzetközi gazdaság és gazdálkodás MSc

 

Turizmus és Vendéglátás Tanszékhez tartozó szakok: 

Turizmus-vendéglátás Foszk

Turizmus-vendéglátás BSc

Turizmus-menedzsment MSc

 

 

Szakdolgozat értékelése – Neptunon keresztül történik

kapcsolódó tantárgy érdemjegye – belső konzulens írja be

belső konzulens értékelése – belső konzulens tölti fel

külső bírálat – beérkezése után ügyintéző tölti fel 

 

Bírálatok

Magyar képzésekhez (kattintással letölthető):

Bírálati szempontok

Kitöltendő külső bírálati lap

Kitöltendő belső konzulensi bírálati lap

A szakdolgozat végső érdemjegyéről a záróvizsga bizottság dönt a belső konzulens véleményét és a külső bírálatot figyelembe véve (a belső értékelés és a külső bírálat javaslatok, a szakdolgozat érdemjegye nem adódik automatikusan azok átlagából). 

 

Kapcsolattartók

szakdolgozattal kapcsolatos, honlapon nem található kérdésekben:


felsőoktatási szakképzések – Merkó-Benkő Judit
alapszakok, mesterszakok – Kiss-Leizer Réka

 

Kari események