Szakdolgozat

Szakdolgozat (záródolgozat és diplomamunka is értendő alatta)

 

Témaválasztás

Időszak a 2021/2022-es tanév őszi félévére: 2021. szeptember 1. 10 óra – 2021. szeptember 6. 23,55 óra

Online rendszer (Neptuntól független, Neptunbőszan nem kell témát választani): a megfelelő szintre kattintva elérhetőek a részletes információk. A szakirányú továbbképzések hallgatói külön értesítést kapnak az ügyintézőjüktől.

felsőoktatási szakképzések, alapszakok

mesterszakok

 

Ezzel párhuzamosan a Neptunban a kapcsolódó tantárgyat (szakszeminárium, szakdolgozati konzultáció, záródolgozati konzultáció, diplomamunka konzultáció) a tantárgyfelvételi időszakban fel kell venni. Egy közös kurzus van kiírva, ez a félév folyamán kerül szétbontásra a konzulensekhez.
Részletek a tantárgy teljesítéséről (kattintással elérhető).A szakdolgozat készítése:

kapcsolat felvétele a regisztrációs időszak után, oktatók elérhetőségei a telefonkönyvben,

konzultáció a belső konzulenssel - legalább hat alkalom, ebből legalább egy személyes megjelenéssel amit az oktató a belső értékelésen igazol (konzultációs lapot nem szükséges használni).

Kapcsolódó dokumentumok kattintással elérhetők: KGK formai útmutató, KGK szakdolgozati minta,

előlap - egybefűzendő a dolgozattal,

külön fájlként feltöltendő, aláírásokkal szkennelt formában szükség esetén a KGK titkosítási nyilatkozat (csak ha a cég feltétlenlül kéri; csak ez a forma fogadható el).

Terjedelem – mellékletek nélkül:

  • felsőoktatási szakképzéseken legalább 25, legfeljebb 40 oldal,
  • alapszakokon legalább 30, legfeljebb 50 oldal,
  • mesterszakokon legalább 40, legfeljebb 60 oldal.

Külső konzulens közreműködése lehetséges, de NEM kötelező. 

A hallgatói nyilatkozatot meg kell tenniük elektronikusan, mikor feltöltik a dolgozatot, anélkül nem engedi a rendszer, a belső konzulenstől a jóváhagyást pedig bekérjük a titkárságra.

 

Szakdolgozat benyújtása

Határidő: 2021/22-es tanév őszi félévre 

2021. december 9. 23,55

2022-es keresztféléves MSc képzésekre jelentkezetteknek: 2021. november 25. 23,55 (Karunkon nincs határidő hosszabbítás.) 

Ez a mesterszakos diplomamunka konzultáció I. dolgozatok belső konzulens felé történő leadása határideje is.

A szakdolgozatot csak elektronikus formában kell benyújtani, azaz feltölteni a http://lib.sze.hu oldalra (az oldalon tájékoztató találnak a feltöltés részleteiről). A hallgatónak egyeztetnie kell a belső konzulenssel a jóváhagyásról, ezt követően tölthető fel a szakdolgozat. A hivatalos jóváhagyást pedig a feltöltést követően az ügyintézők kérik az oktatóktól.
A feltöltésnél a BELSŐ KONZULENS szerinti tanszéket szíveskedjenek jelölni. KIVÉVE: aki nem KGK-s tanszéken választott belső konzulenst, ők a külső tanszék megnevezéshez töltsék fel a dolgozatot.

Nyomtatott formában utólag sem fogjuk kérni a dolgozatokat.

 

Pót záróvizsgához kapcsolódó információk a 2020/21-es tanév tavaszi félévben (a dokumentumok kattintással elérhetők):

eljárásrend,

hallgatói kérelemcéges igazolás szakdolgozathoz, céges igazolás szakmai gyakorlathoz

 

Szakdolgozat értékelése – Neptunon keresztül történik

kapcsolódó tantárgy érdemjegye – belső konzulens írja be

belső konzulens értékelése – belső konzulens tölti fel

külső bírálat – beérkezése után ügyintéző tölti fel 

A szakdolgozat végső érdemjegyéről a záróvizsga bizottság dönt a belső konzulens véleményét és a külső bírálatot figyelembe véve (a belső értékelés és a külső bírálat javaslatok, a szakdolgozat érdemjegye nem adódik automatikusan azok átlagából). 

 

Kapcsolattartók

szakdolgozattal kapcsolatos, honlapon nem található kérdésekben:


felsőoktatási szakképzések – Merkó-Benkő Judit
alapszakok, mesterszakok – Póczik Nóra

 

Események

Szakirányválasztás 2021. szeptember 20. - 2021. szeptember 25.
Hallgatói klubkoncert 2021. szeptember 22.
Levelező tagozat óráinak időpontja 2021. szeptember 24. - 2021. szeptember 25.
Szenátusi Ülés 2021. szeptember 27. 14:00 - 16:00
Akadémiai Nap (oktatási szünet) 2021. szeptember 28. 10:00 - 12:00