Szakdolgozat

Szakdolgozat (záródolgozat és diplomamunka is értendő alatta)


Témaválasztás

Időszak: 2020. augusztus 25. 10 óra – 2020. szeptember 1. 12 óra

Online rendszer (Neptuntól független, Neptunban nem kell témát választani): a megfelelő szintre kattintva elérhetőek a részletes információk. A szakirányú továbbképzések hallgatói külön értesítést kapnak az ügyintézőjüktől.

felsőoktatási szakképzések, alapszakok

mesterszakok

 

Ezzel párhuzamosan a Neptunban a kapcsolódó tantárgyat (szakszeminárium, szakdolgozati konzultáció, záródolgozati konzultáció, diplomamunka konzultáció) a tantárgyfelvételi időszakban fel kell venni. Egy közös kurzus van kiírva, ez a félév folyamán kerül szétbontásra a konzulensekhez.
Részletek a tantárgy teljesítéséről (kattintással elérhető).A szakdolgozat készítése:

kapcsolat felvétele a regisztrációs időszak után, oktatók elérhetőségei a telefonkönyvben,

konzultáció a belső konzulenssel - legalább hat alkalom, ebből legalább egy személyes megjelenéssel amit az oktató a belső értékelésen igazol (konzultációs lapot nem szükséges használni).

Kapcsolódó dokumentumok kattintással elérhetők: KGK formai útmutató, KGK szakdolgozati minta,

előlap - egybefűzendő a dolgozattal,

külön fájlként feltöltendő, aláírásokkal szkennelt formában szükség esetén a KGK titkosítási nyilatkozat (csak ha a cég feltétlenlül kéri, csak ez a forma fogadható el).

Terjedelem – mellékletek nélkül:

  • felsőoktatási szakképzéseken legalább 25, legfeljebb 40 oldal,
  • alapszakokon legalább 30, legfeljebb 50 oldal,
  • mesterszakokon legalább 40, legfeljebb 60 oldal.

Külső konzulens közreműködése lehetséges, de NEM kötelező. Szakdolgozat benyújtása

Határidő: 2020/21-es tanév őszi félévre 

Azok részére, akik 2021 februárjában induló mesterszakra jelentkeznek : 2020. november 23., 23,55

A többi hallgató részére: 2020. december 7. 23,55

Ez utóbbi a mesterszakos diplomamunka konzultáció I. dolgozatok belső konzulens felé történő leadása határideje is.

A szakdolgozatot csak elektronikus formában kell benyújtani, azaz feltölteni a http://lib.sze.hu oldalra (az oldalon tájékoztató találnak a feltöltés részleteiről). A hallgatónak egyeztetnie kell a belső konzulenssel a jóváhagyásról, ezt követően tölthető fel a szakdolgozat. A hivatalos jóváhagyást pedig a feltöltést követően az ügyintézők kérik az oktatóktól.


Értékelés – Neptunon keresztül

kapcsolódó tantárgy érdemjegye – belső konzulens írja be

belső konzulens értékelése – belső konzulens tölti fel

külső bírálat – beérkezése után ügyintéző tölti fel Kapcsolattartók

szakdolgozattal kapcsolatos, honlapon nem található kérdésekben:


felsőoktatási szakképzések – Merkó-Benkő Judit
alapszakok – Póczik Nóra
mesterszakok – Gersei GabriellaKautz Gyula Gazdaságtudományi Kar Eseménynaptára

Elektronikus ZH nap 2020. november 25.
Záróvizsga jelentkezési időszak 2020. november 26. - 2020. december 10.
Levelező tagozat óráinak időpontja 2020. november 27. - 2020. november 28.
Elektronikus ZH nap 2020. november 27.

Tér-Gazdaság-Ember kari folyóirat