Kitekintések - 25 éves a győri közgazdászképzés

"Kitekintések - 25 éves a győri közgazdászképzés"
Kautz Gyula Emlékkonferencia
2015. június 11.
elektronikus formában megjelenő kötete
Szerkesztők: Tompos Anikó, Ablonczyné Mihályka Lívia
ISBN 978-615-5391-70-5

A kötet tanulmányait lektorálták: Ablonczyné Mihályka Lívia, Borbély Katalin, Csiszárik-Kocsir Ágnes, Garai Anna, Hulkó Gábor, Józsa László, Lenkovics Barnabás,  Nádai Julianna, Szigeti Cecília, Szőke Júlia, Tompos Anikó.


1.    Kultúrakutatások – tegnap és ma
Ablonczyné Mihályka Lívia
Tompos Anikó


2.    A nyelvpolitika brazil megközelítéséről: A nyelvi importtól a nyelvi tőkéig
Babos Krisztina


3.    Power distance and modern russian business
Galina Balykina


4.    Az értékek szerepe változó gazdasági környezetben
Czechmeister Mónika


5.    Tudatos vállalati finanszírozás az alkalmazott finanszírozási stratégiák tükrében
Csiszárik-Kocsir Ágnes
Varga János


6.    Enni vagy nem enni?
Ercsey Ida
Dernóczy-Polyák Adrienn
Keller Veronika


7.    A fiatal generáció értékteremtő magatartása
Ercsey Ida
Platz Petra


8.    Értékítéletek és értéktesztek. Egy kérdőíves vizsgálat tanulságai
Garai Anna
Nádai Julianna


9.    Új generációk és az újmédia kihívásai az idegen nyelvek oktatásában
Görcsné Muzsai Viktória


10.    Heroes and villains in hungarian and slovak folk tradition as reflection of cultural preferences
Tatiana Hriviková


11.    Egészséges táplálkozás, trendek - táplálékod az egészséged
Huszka Péter
Dernóczy-Polyák Adrienn


12.    A makroprudenciális politika intézményi kerete - egységesülő tartalom, eltérő forma?
Kálmán János


13.    Úton a fenntarthatatlanság felé – a fenntartható fejlődés paradoxona gazdaságfilozóiai megközelítésben
Keserű Barna Arnold


14.    Az európai kommunikációs szakemberek készségei és innovációja program (ecopsi)
Konczosné Szombathelyi Márta


15.    Az innovációs audit szerepe és folyamata az egyetemi tudásmenedzsment központok tevékenységében
Kovács Gábor


16.    Adaptivitás változó kultúrákban: plurális attitűdök, ismeretek és képességek leírása a carap – frepa referenciakerettel
Lőrincz Ildikó


17.    A magyarországi élelmiszerágazat öko-hatékonysági elemzése az ablakon bedobott pénz program vállalati gyakorlatából
Nagy Zita Barbara
Kiss Lívia Benita
Szűcs Krisztina
Tóth Gergely


18.    Cultural sensitivity and diversity awareness
Ildikó Némethová


19.    A számviteli beszámolási kötelezettség változásai
Stion Zsuzsa


20.    Abp adatbázis elemzésének módszertani kérdései
Szigeti Cecília
Kovács Norbert
Tóth Gergely


21.    Bízzak vagy ne bízzak? – a sztereotípiák hatása a vállalati kapcsolatokra
Szőke Júlia
Kecskés Petra


22.    A stiglitz—bizottság jelentése és a társadalmi fejlődés mérése
Szretykó György


23.    Kőolaj- és földgázvezetékek stratégiai jelentősége az eu-ban
Varga Balázs


24.    Az eu-s csatlakozás hatása a magyar emberek életszínvonalára, jóllétére és az élettel való elégedettségére
Varga János
Csiszárik-Kocsir Ágnes


25.    Vállalatok környezeti adatai
Zseni Anikó

26.   Emotional Intelligence of North Transdanubia Enterprises
Stifter Viktória

27.   Differences and Similarities of Supply Chain Integration of Hungarian and German SMEs
Zoltán Szegedi
Róbert Morvai
Gábor Takács
Zoltán Valentinyi

Kari események

Széchenyi Egyetemi Napok (ZH, beszámoló és katalógusmentes időszak) 2024. április 16. 00:00 - 2024. április 20. 01:00
Kari Tanács 2024. április 18. 11:30 - 12:30
Egyetemi Oktatási Bizottság 2024. április 24. 14:30 - 15:30
MEFOB Fesztivál (Oktatási szünet) 2024. április 29. 00:00 - 2024. május 3. 01:00
Turizmus Klub - Káldi Emese 2024. május 8. 17:30 - 18:30
Útiköltség leadása 2024. május 10. 00:00 - 01:00
Szorgalmi időszak vége 2024. május 11. 00:00 - 01:00