Kulturális gazdaság

"Kulturális gazdaság"
Kautz Gyula Emlékkonferencia
2018. június 5.
elektronikus formában megjelenő kötete
Szerkesztők: Reisinger Adrienn, Kecskés Petra, Buics László, Berkes Judit, Balassa Bernadett
ISBN 978-615-5837-34-0
A kötet megjelenési éve: 2019

Hivatkozási forma:

Szerző (2019) Cím. In: Reisinger A.–Kecskés P.–Buics L.–Berkes J.–Balassa B. (szerk.) "Kulturális gazdaság" Kautz Gyula Emlékkonferencia elektronikus formában megjelenő kötete. Széchenyi István Egyetem, Győr. p. x.

 A kötet lektorai:

Budai Balázs Benjamin, Czipf Csongor, Darabos Ferenc, Dernóczy-Polyák Adrienn, Ercsey Ida, Feketéné Czakó Katalin, Garai Anna, Horváth Adrián, Imre Gabriella, Karácsony Péter, Kecskés Petra, Keller Veronika, Kocvácsné Tóth Ágnes, Kocsisné Andrásik Ágota, Koltai Judit, Konczosné Szombathelyi Márta, Koppány Krisztián, Kovács Norbert, Kőmíves Csaba, Kurucz Attila, Nárai Márta, Páthy Ádám, Platz Petra, Poreisz Veronika, Printz-Markó Erzsébet, Reisinger Adrienn, Stion Zsuzsa, Süle Edit, Szabó Dániel, Szegedi Zoltán, Szőke Júlia, Szörényiné Kukorelli Irén, Tompos Anikó, Tóth Árpád, Vargáné Kiss Katalin, Völgyi Katalin

  Szerző 1 Szerző 2 További szerzők Tanulmány címe
1 Bakó Ferenc Ercsey Ida - „Ami az enyém, az a miénk is” - A megosztásos gazdaság jövőképe fogyasztói szemmel
2 Banász Zsuzsanna Biermann Margit - A Balaton térség kulturális különbözőségei
3 Banász Zsuzsanna Lipóczi Tamás - Financial risks in the international IT sector as a function of national culture
4 Bándy Katalin - - A magasan képzett bevándorló magyar munkavállalók akkulturációs stratégiáinak vizsgálata a munkavállalási brain drain problémakörében
5 Bata Tímea Dernóczy-Polyák Adrienn - A mese szerepe az olvasóvá válás útján az Y generáció tapasztalata alapján
6 Borzán Anita - - Az életminőség, a produktivitás és a demográfia kapcsolódási pontjai Románia vonatkozásában
7 Buics László - - Examining the effect of digitalization regarding traceability and transparency in supply chains
8 Dörnyei Otília Pethő Beáta - Fogyasztói preferenciák változása 4 élelmiszer termékcsoport esetében
9 Erdős Ferenc - - Real Option Approach of Logistic IT Investments
10 Falkné Bánó Klára Kolláth Katalin - Magyar és nemzetközi hallgatói csoportok kulturális intelligencia szintjének mérése és összehasonlító elemzése
11 Hofer Mária - - HR controlling a vállalati gyakorlatban
12 Hoffman István Cseh Kristóf Balázs Jugovics Andrea E-közigazgatás a nagyvárosi önkormányzatok és szerveik hatósági ügyintézésében
13 Hojcska Ágnes Erzsébet - - Medical bath treatment protocol and patient turnover data by a hungarian medical spa bath example
14 Huszka Péter - - Az Engel-törvény, és ami mögötte van… a kis magyar valóság
15 Huszka Péter - - Baromfitermékek, mint funkcionális élelmiszerek – harc a fogyasztóért
16 Józsa László Kocsis Anett - Változó oktatás - változó diák - alkalmazkodó marketing - a 21. század
oktatásában alkalmazott marketingeszközök
17 Kató Réka Keller Veronika - Webdesign elemzés a húsipari vállalatok körében
18 Kecskés Petra - - A kulturális közelség szerepének tanulmányozása a vállalatközi kapcsolatokban
19 Kincses Gábor Ormos Mihály Bartha Zsolt Tenisz és üzlet
20 Kiss Kornélia Kökény László - Csak egészség legyen!? - A magyar lakosság szubjektív életminőségének tényezői egy empirikus kutatás alapján
21 Koltai Judit Petra Poreisz Veronika - A magyar nagyvárosok top 5 feldolgozóipari vállalatának pénzügyi elemzése
22 Koppány Krisztián Kovács Zoltán Dusek Tamás A gazdasági teljesítmény területi eloszlása és koncentrációja Magyarországon
23 Koppány Krisztián Kovács Norbert Vörös Tünde, Szakály Zsolt, Kovácsné Tóth Ágnes, Konczos Csaba, Gyimesi Viktória, Márkus Dóra, Papp Klaudia, Czipf Csongor Fizikai aktivitás és munkavállalói teljesítmény
24 Kovács Gábor - - Üzleti vállalkozások hitelfinanszírozása
25 Kovács Norbert Koppány Krisztián Vörös Tünde, Hajnal Csillag, Kiss Eszter, Szakály Zsolt, Gyömörei Tamás, Kovácsné Tóth Ágnes, Konczos Csaba, Czipf Csongor Az egészségi állapotra visszavezethető életminőség mérése
26 Laczkovits-Takács Tímea - - Társadalmi részvétel és önkéntesség a győri Egészséges Városok Program keretein belül
27 Lukács Eszter Völgyi Katalin Chanthy Bean; Huijing Ye China’s economic and cultural relations with Cambodia and Hungary in the framework of OBOR: A comparative analysis
28 Máté Tünde - - Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál 2017 Győr a társadalmi hatások tükrében
29 Nagy-Keglovich Júlia - - Telephelyválasztási preferenciák a szállodaiparban egy magyarországi település példáján keresztül bemutatva
30 Parádiová Mária - - Hagyományos online marketing és a social média marketing összehasonlítása
31 Platz Petra - - A sötét triászhoz való tartozás, mint új szegmentációs ismérv
32 Poreisz Veronika - - A magyar nagyvárosok gazdasági versenyképességi tényezői
33 Süle Edit - - Ipar és logisztika 4.0, valamint a termelékenységi paradoxonok
34 Süle Edit - - Ahol a humán faktor tartósan megmarad 
35 Szabó Zoltán - - Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ vendég-elégedettségi vizsgálata
36 Szakál Flórián Józsa László - A 21. század fogyasztója, avagy mi a fontos a fogyasztónak a modern világban
37 Szegedi László - - Regulatory Evolution of the Risk Analysis and Crisis Management Tools of the European Gas Supply
38 Szekeres Bernadett Miklósyné Ács Klára - A sport és életminőség javítása a támogatások tükrében
39 Szennay Áron - - A sporttal kapcsolatos vállalati felelősségvállalás lehetséges globális hatásai
40 Szőke Júlia - - Üzleti kommunikáció a kulturális sztereotípiák tükrében
41 Szujó Krisztina - - Az autonóm járművek gazdasági és társadalmi hatásai
42 Tompos Anikó Ablonczyné Mihályka Lívia - Kulturális diverzitás vállalati környezetben

Kari események