Kari Minőségirányítási és Értékelési Bizottság

A Bizottság összetétele, feladatai

A Kari Tanács alá rendelt Kari Minőségirányítási és Értékelési Bizottság elnöke a kari minőségirányítási megbízott.
A Bizottság tagjai az egyes tanszékek képviselői.
A kari, tanszéki minőségügyi megbízottak adminisztratív, operatív feladatokat látnak el.
A kari megbízott éves munkarend alapján végzi munkáját, amely illeszkedik az Egyetemi Minőségirányítási és Értékelési Bizottság éves munkarendjéhez. A munkarendet az elnök állítja össze a tagok javaslatai alapján.
A tanszéki minőségügyi megbízottak előkészítik a tanszéki minőségfejlesztési projekteket, az éves vezetőségi átvizsgálást és az átvizsgálás eredményeinek elemzését és értékelését tanszéki szinten.

A Bizottság feladata a Kar oktatási és kutatási munkájában a felsőoktatás minőségpolitikai követelményrendszerének biztosítása. A bizottság tagjainak joga van a képzési és kutatási dokumentumok, jelentések tanulmányozására, az órák látogatására. Feladata továbbá az éves minőségfejlesztési projekt összeállítása, éves vezetőségi átvizsgálás előkészítése, ennek eredményeinek elemzése, javaslattétel a minőségirányítás rendszer fejlesztésére.
A Bizottság évente legalább egyszer ülésezik. Ekkor értékeli a képesítési követelmények érvényesülését, a személyi és tárgyi feltételek fennállását, összegzi az oktatói-kutatói tevékenység eredményeit, értékeli az előző éves tevékenységét és meghatározza a következő éves munkarendet, valamint előkészíti a Kari Tanács számára az éves kari önértékelést. Az éves periódusok alatt tanév értendő.

A Bizottság tagjai

Dr. Huszka Péter, egyetemi docens, kari minőségügyi megbízott, elnök

Dr. Süle Edit, egyetemi docens, Vezetéstudományi és Marketing Tanszék minőségügyi megbízottja

Dr. Bakó Ferenc, adjunktus, Nemzetközi és Alkalmazott Közgazdaságtan Tanszék minőségügyi megbízottja

Dr. Dusek Tamás, egyetemi tanár, Statisztika, Pénzügy és Kontrolling Tanszék minőségügyi megbízottja

Dr. Printz-Markó Erzsébet, adjunktus, Turizmus és Vendéglátás Tanszék minőségügyi megbízottja

A bizottsági ülések feljegyzései innen letölthetők.

Kari események

Méltányossági vizsgák 2024. július 3. 00:00 - 2024. július 6. 01:00