Kari Minőségirányítási és Értékelési Bizottság

A Bizottság összetétele, feladatai

A Kari Tanács alá rendelt Kari Minőségirányítási és Értékelési Bizottság elnöke a kari minőségirányítási megbízott.
A Bizottság tagjai az egyes tanszékek képviselői.
A kari, tanszéki minőségügyi megbízottak adminisztratív, operatív feladatokat látnak el.
A kari megbízott éves munkarend alapján végzi munkáját, amely illeszkedik az Egyetemi Minőségirányítási és Értékelési Bizottság éves munkarendjéhez. A munkarendet az elnök állítja össze a tagok javaslatai alapján.
A tanszéki minőségügyi megbízottak előkészítik a tanszéki minőségfejlesztési projekteket, az éves vezetőségi átvizsgálást és az átvizsgálás eredményeinek elemzését és értékelését tanszéki szinten.

A Bizottság feladata a Kar oktatási és kutatási munkájában a felsőoktatás minőségpolitikai követelményrendszerének biztosítása. A bizottság tagjainak joga van a képzési és kutatási dokumentumok, jelentések tanulmányozására, az órák látogatására. Feladata továbbá az éves minőségfejlesztési projekt összeállítása, éves vezetőségi átvizsgálás előkészítése, ennek eredményeinek elemzése, javaslattétel a minőségirányítás rendszer fejlesztésére.
A Bizottság évente legalább egyszer ülésezik. Ekkor értékeli a képesítési követelmények érvényesülését, a személyi és tárgyi feltételek fennállását, összegzi az oktatói-kutatói tevékenység eredményeit, értékeli az előző éves tevékenységét és meghatározza a következő éves munkarendet, valamint előkészíti a Kari Tanács számára az éves kari önértékelést. Az éves periódusok alatt tanév értendő.

A Bizottság tagjai

1. Dr. Huszka Péter egyetemi docens, kari minőségügyi megbízott, elnök,
2. Dr. Süle Edit egyetemi adjunktus, a Marketing és Menedzsment Tanszék minőségügyi megbízottja,
3. Dr. Szigeti Cecília egyetemi adjunktus, a Nemzetközi és Elméleti Gazdaságtan Tanszék minőségügyi megbízottja,
4. Dr. Garai Anna egyetemi docens, a Nemzetközi Kommunikáció Tanszék minőségügyi megbízottja,
5. Dr. Dusek Tamás egyetemi docens, a Gazdasági Elemzések Tanszék minőségügyi megbízottja,
6. Dr. Bugovics Zoltán egyetemi docens, a Regionális-tudományi és Közpolitikai Tanszék minőségügyi megbízottja.

A bizottsági ülések feljegyzései innen letölthetők.

Kari események

Útiköltség leadása 2023. december 5. 00:00 - 01:00
Vizsgaidőszak kezdete 2023. december 11. 00:00 - 01:00
Karácsonyi rendezvény 2023. december 14. 13:00 - 18:00
Előrehozott záróvizsgák 2023. december 18. 09:00 - 13:00
Útiköltség leadása 2024. január 10. 00:00 - 01:00
Nyitott Kapuk 2024 2024. január 16.
kari Tanács 2024. január 18. 09:00 - 10:00