Ifjúság - jövőképek

"Ifjúság - jövőképek"
Kautz Gyula Emlékkonferencia
2016. június 15.
elektronikus formában megjelenő kötete
Szerkesztő: Reisinger Adrienn, Kecskés Petra
ISBN 978-615-5391-84-2
A kötet megjelenési éve: 2017

A kötet tanulmányait lektorálták:
Ablonczyné Mihályka Lívia, Balykina Galina, Bándy Katalin, Dernóczy-Polyák Adrienn, Dusek Tamás, Élő Gábor, Happ Éva, Honvári János, Huszka Péter, Keller Veronika, Keserű Barna Arnold, Konczosné Szombathelyi Márta, Lőre Vendel, Lőrincz Ildikó, Némethová Ildikó, Rechnitzer János, Reisinger Adrienn, Somogyi Ferenc, Stion Zsuzsa, Tatay Tibor, Tompos Anikó, Tóth Péter

 

Ssz. Szerző Tanulmány címe
1 Ágoston Anita A "3E" kritériumok megjelenése a hazai felsőoktatási intézmények gyakorlatában
2 Balassa Bernadett A 15–29 éves fiatalok gazdasági normakövetése a Nyugat-Dunántúlon
3 Balykina Galina Internalization of education: Russian perspectives
4 Bükiné Foki Ariel A vállalati innováció hatása a régió kiválóságára
5 Czakó Katalin Egyetemi-vállalati kapcsolatok különös tekintettel a hallgatók szerepére
6 Czechmeister Mónika Vállalati értékrend és generációs kihívások
7 Dusek Tamás Matematikai rekonstrukció a közgazdaságtan elmélettörténet-írásában: a Samuelson-féle whig és antikvárius történetírás
8 Ercsey Ida Vevői involvement generációs kitekintésben 
9 Glavanits Judit Nyelvi akadályok a nemzetközi adásvétel körében – az emberi és technológiai generációváltás igénye
10 Gombos Szandra – Somogyi Péter – Szabó Krisztofer Városmárkázás a gyakorlatban 
11 Görcsné Muzsai Viktória Iskola a 21. században
12 Horváth Ádám – Kurucz Attila A 3D nyomtatás története és jövőbeli kérdései
13 Horváth Eszter Agglomerálódó települések mezőgazdaságának vizsgálata a szigetközben I.
14 Némethová Ildikó New approaches to the study of personality in culture
15 Ivancsóné Horváth Zsuzsanna – Printz-Markó Erzsébet – Darabos Ferenc Wellness generációk – generációk a wellnessben
16 Jakab Petra Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál (EYOF) Győr 2017 – imázs és önkéntesség
17 Keller Veronika – Dernóczy-Polyák Adrienn Ragadozók és növényevők – fókuszban a generációk
18 Király Péter Bálint Gondolatok a devizahiteles perek margójára
19 Májer Eszter Petra – Tóth Barbara Y és Z generáció kommunikációs kihívásai a felsőoktatásban és a munkaerőpiacon
20 Gajzágó Gergő - Morvay Szabolcs A kultúra téralakító ereje Dunaújváros példáján keresztül
21 Szabó István Szirénhangok a jövőből
22 Szujó Krisztina Mérföldkő az innovációban: kulcsfontosságú alaptechnológiák alkalmazása
23 Takács Andrea A felsőoktatás gazdálkodó szemmel
24 Hríviková Tatiana Gender equality and cultures – are we there yet?
25 Tompos Anikó – Szőke Júlia – Ablonczyné Mihályka Lívia Nemzetköziesítés: hallgatói tapasztalatok az Erasmus mobilitás kapcsán
26 Vándor Csaba Generációváltás a közbeszerzésekben: az e-közbeszerzés reformja
27 Vinkóczi Tamás A jegybanki alapkamat változásának hatásai
28 Garai Anna - Nádai Julianna A szervezeti kultúra-kutatás és ifjúság-kutatás érintkezési pontjai
29 Konczosné Szombathelyi Márta A munkahely, mint sajátos társadalmi/kulturális tér generációs aspektusainak vizsgálata

Kari események

Méltányossági vizsgák 2024. július 3. 00:00 - 2024. július 6. 01:00