Témaválasztás FOSZK, BSc

A szakdolgozat elkészítésére és a kapcsolódó tantárgy felvételére legkorábban a mintatanterv szerinti utolsó félévben van lehetőség, azaz amikor várhatóan végeznek (abszolutórium szereznek) az adott félévben.

A hallgatónak a saját szakján elsajátított ismeretekhez kapcsolódó témát javasolt választania (nem tanszékhez kötött). A műszaki  menedzser projektmenedzsment specializáció számára kiírt témákat megjelöltük, kérjük, hogy ők elsősorban ezek közül a témák közül válasszanak, de akár a többi téma is nyitva van számukra. A többi hallgatót kérjük, hogy elsősorban ne a műszaki menedzsereknek megjelölt témákat válasszák.

A regisztráció egy félévre érvényes. Aki nem nyújt be adott félévben szakdolgozatot, annak újra kell online témát választania.

A benyújtott és elégtelentől különböző érdemjegyre bírált szakdolgozatot a benyújtástól számított három évig nem lehet újra írni, a három év leteltével viszont mindenképpen új szakdolgozatot kell készíteni, tehát akkor újra témát kell választani.

A jelentkezésnél a gyorsaság dönt (hasonlóan mint pl. a vizsgajelentkezésnél a Neptunon). Egy „sorra” csak egy hallgató tud jelentkezni, minden hallgató csak egyszer tud jelentkezni. A megjelenítettnél több témasort nem tudunk kiírni. A témák általánosak, azon belül majd a belső konzulenssel kell pontosítani.

A jelentkezést a tanszékvezetők fogják véglegesíteni, így ők döntik el, hogy az adott konzulensnél kik írhatják a szakdolgozatukat!

 

Témák excel fájlban kattintással elérhetők – tájékoztatásul.

 

REGISZTRÁCIÓ FOSZK, alapszak együtt (kattintásra nyílik meg)

Csak a regisztrációs időszakban elérhető felület, táblázatos megjelenés, az utolsó oszlopban lehet jelentkezni a témára. A megjelenő űrlap kitöltésére 5 perc áll rendelkezésre, a sikeres jelentkezésről a képernyőn is megjelenik üzenet, valamit a regisztráció során megadott e-mail címre is meg visszajelzés (az időszak elején a visszajelző e-mail megérkezése hosszabb időt vehet igénybe).

 

Kari események

Széchenyi Egyetemi Napok (ZH, beszámoló és katalógusmentes időszak) 2024. április 16. 00:00 - 2024. április 20. 01:00
Kari Tanács 2024. április 18. 11:30 - 12:30
Egyetemi Oktatási Bizottság 2024. április 24. 14:30 - 15:30
MEFOB Fesztivál (Oktatási szünet) 2024. április 29. 00:00 - 2024. május 3. 01:00
Turizmus Klub - Káldi Emese 2024. május 8. 17:30 - 18:30
Útiköltség leadása 2024. május 10. 00:00 - 01:00
Szorgalmi időszak vége 2024. május 11. 00:00 - 01:00