Témaválasztás FOSZK, BSc

A szakdolgozat elkészítésére és a kapcsolódó tantárgy felvételére legkorábban a mintatanterv szerinti utolsó félévben van lehetőség, azaz amikor várhatóan végeznek (abszolutórium szereznek) az adott félévben.

A hallgatónak a saját szakján elsajátított ismeretekhez kapcsolódó témát javasolt választania (nem tanszékhez kötött). A műszaki  menedzser projektmenedzsment specializáció számára kiírt témákat megjelöltük, kérjük, hogy ők elsősorban ezek közül a témák közül válasszanak, de akár a többi téma is nyitva van számukra. A többi hallgatót kérjük, hogy elsősorban ne a műszaki menedzsereknek megjelölt témákat válasszák.

A regisztráció egy félévre érvényes. Aki nem nyújt be adott félévben szakdolgozatot, annak újra kell online témát választania.

A benyújtott és elégtelentől különböző érdemjegyre bírált szakdolgozatot a benyújtástól számított három évig nem lehet újra írni, a három év leteltével viszont mindenképpen új szakdolgozatot kell készíteni, tehát akkor újra témát kell választani.

A jelentkezésnél a gyorsaság dönt (hasonlóan mint pl. a vizsgajelentkezésnél a Neptunon). Egy „sorra” csak egy hallgató tud jelentkezni, minden hallgató csak egyszer tud jelentkezni. A megjelenítettnél több témasort nem tudunk kiírni. A témák általánosak, azon belül majd a belső konzulenssel kell pontosítani.

 

Témák excel fájlban kattintással elérhetők – tájékoztatásul.

 

REGISZTRÁCIÓ FOSZK, alapszak együtt (kattintásra nyílik meg)

Csak a regisztrációs időszakban elérhető felület, táblázatos megjelenés, az utolsó oszlopban lehet jelentkezni a témára. A megjelenő űrlap kitöltésére 5 perc áll rendelkezésre, a sikeres jelentkezésről a képernyőn is megjelenik üzenet, valamit a regisztráció során megadott e-mail címre is meg visszajelzés (az időszak elején a visszajelző e-mail megérkezése hosszabb időt vehet igénybe).

 

Események

Téli-tavaszi nyitvatartási rend 2022. december 22. - 2023. február 5.
Téli záróvizsga időszak 2023. január 23. - 2023. február 1.
Szenátusi Ülés 2023. január 30. 14:00 - 16:00
Méltányossági vizsgák 2023. február 1. - 2023. február 4.
Országos Pénzügyi Esettanulmányi Verseny 2023. február 3. - 2023. február 4.