Szak-, záródolgozathoz, diplomamunkához kapcsolódó tantárgyak

A szakdolgozathoz kapcsolódó tantárgyakat a hallgatónak kell felvennie a tantárgyválasztási időszakban. A kurzusok a szakfelelős oktatóhoz vannak rendelve, egy adott kód alatt egy kurzus fut a tárgyfelvételkor. A honlapon történő online témaválasztás után a belső konzulensek kurzusaira áttesszük a hallgatókat.

A tárgy eredményes teljesítésének követelményei felsőoktatási szakképzésen, alapképzésen és szakirányú továbbképzésen:

-   vagy egy szakdolgozat-tervezet leadása (még módosítható, a belső konzulens által már jóváhagyott elektronikus változat, amelynek terjedelme a végleges szakdolgozatéval megegyező)
-   vagy a szakdolgozat leadása.
A két lehetőség közül a hallgató választhat.

A mesterszakokon a szakszeminárium/diplomamunka konzultáció I. a szakszeminárium/diplomamunka konzultáció II. előfeltétele. A tárgy eredményes teljesítésének követelményei mesterképzésen:
• szakszeminárium/diplomamunka konzultáció I.
 legalább 36.000 karakteres (szóközzel, ez kb. 20 oldalt jelent) összeállítás a diplomamunkával kapcsolatosan a belső konzulens útmutatása szerint,
• szakszeminárium/diplomamunka konzultáció II.
-   vagy egy legalább 90.000 karakteres (szóközzel, ez kb. 50 oldalt jelent) összeállítás a diplomamunkával kapcsolatosan a belső konzulens útmutatása szerint,
-   vagy a szakdolgozat leadása.
A két lehetőség közül a hallgató választhat.


Ha a hallgató
a) „aláírás megtagadva” bejegyzést vagy
b) „nem felelt meg” érdemjegyet
kap, akkor egy későbbi félévben újra fel kell vennie a tantárgyat

Ha a hallgató nem a kész szakdolgozatot adja le, hanem a kapcsolódó tantárgy teljesítéséhez szükséges dokumentumot, akkor azt a belső konzulensének kell elküldeni. A határidő mindig megegyezik a szakdolgozat leadási határidejével (az őszi félévben a második határidő, ami a nem továbbtanulókra vonatkozik).

Értékelési rend
A  tantárgyak értékelését a hallgató belső konzulense egyrészt aláírással vagy annak megtagadásával, illetve három- vagy ötfokozatú (tantárgytól függően) skálán értékeli a Neptunban.

Kari események

Széchenyi Egyetemi Napok (ZH, beszámoló és katalógusmentes időszak) 2024. április 16. 00:00 - 2024. április 20. 01:00
Kari Tanács 2024. április 18. 11:30 - 12:30
Egyetemi Oktatási Bizottság 2024. április 24. 14:30 - 15:30
MEFOB Fesztivál (Oktatási szünet) 2024. április 29. 00:00 - 2024. május 3. 01:00
Turizmus Klub - Káldi Emese 2024. május 8. 17:30 - 18:30
Útiköltség leadása 2024. május 10. 00:00 - 01:00
Szorgalmi időszak vége 2024. május 11. 00:00 - 01:00