A folyóiratról

A FOLYÓIRATRÓL

Minerva baglya csak a beálló alkonnyal kezdi meg röptét.  (G. W. F. Hegel)

A TÉR – GAZDASÁG – EMBER a Széchenyi István Egyetem Kautz Gyula Gazdaságtudományi Karának tudományos folyóirata.

ISSN: 2064-1176
Az alapítás éve: 2012
A folyóirat címe: tgeszerkesztoseg@sze.hu

A folyóirat évente négyszer jelenik meg: március, június, szeptember és december (az első három szám magyarul, a negyedik angolul).

Főszerkesztők

Somogyi Ferenc (2012–2016) alapító főszerkesztő
Dusek Tamás (2017)
Reisinger Adrienn (2018 - )

 A folyóirat arculata

TÉR – GAZDASÁG – EMBER – összhangban a Széchenyi István Egyetem Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar arculatával − az általános közgazdaságtan, regionális tudomány, elmélettörténet, gazdaságtörténet, gazdaságstatisztika,  marketing, általános menedzsment, logisztika, vezetéstudomány irányokban különösen nyitott, de nem zárkózik el a jelzett tudománykörökön túli − közgazdaságtudományi és a gazdasághoz kötődő − írásoktól sem (gazdasági jog, gazdaságszociológia, politológia, gazdaságpszichológia, etika, műszaki tudományok, további társadalomtudományi területek).

A folyóirat szerkezete

METAKÖZGAZDASÁGTAN a közgazdaságtan ismeretelméleti, módszertani, tudományelméleti, elmélettörténeti, gazdaságetikai, rendszerelméleti kérdései, továbbá a közgazdaságtan és az egyéb tudományok viszonya

TÉR regionális gazdaságtan, városgazdaságtan, területi politika, területi statisztika, társadalomföldrajz

KÖZGAZDASÁGTAN ÉS GAZDÁLKODÁSTUDOMÁNY pénzügytan, vállalati pénzügyek, statisztika, vállalati gazdaságtan, marketing, logisztika, változásmenedzsment, emberi erőforrás menedzsment és stratégiai menedzsment

EMBER ÉS TÁRSADALOM gazdaságtörténet, gazdasági jog, gazdaságszociológia, gazdaság és politológia, közgazdaság és pedagógia, gazdaságpszichológia, üzleti etika stb.

RÖVIDEBB ÍRÁSOK, ISMERTETŐK

TUDOMÁNYOS ÉLET doktori iskolák, kutatói műhelyek, konferencia beszámolók, Nobel-díjasok, jelentős védések, In Memoriam stb.

KÖNYVISMERTETÉS könyvismertetés, kritika

További információk az Impresszum, a Szerkesztőség és a Szerzőknek menüpont alatt találhatók.

 

Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar Eseménynaptára

Nyári záróvizsga időszak 2019. június 19. 00:00 - 2019. június 28. 19:00
IX. Nemzetközi Mikroalga Szimpózium 2019. június 25. 00:00 - 2019. június 26. 01:00
Diplomaátadó ünnepély -MÉK 2019. június 28. 10:00 - 11:00
Vizsgaidőszak vége 2019. június 29.