Halbritter Mátyás díj

Halbritter Mátyás ösztöndíj.png

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÖSZTÖNDÍJRA (2023/2024. tanév)

Halbritterné Dr. Raffai Judit, mint Alapító és az UNIVERSITAS-Győr Alapítvány Kuratóriuma ösztöndíjpályázatot hirdet „Halbritter Mátyás díj” elnyerésére.

Pályázhatnak:

A Kautz Gyula Gazdaságtudományi Karon a Gazdálkodási és menedzsment BA szak és a Kereskedelem és marketing BA szak nappali tagozatos hallgatói.

Pályázati feltételek:
- a pályázó azon a szakon, amelyre tekintettel pályázatát benyújtja, két eredményesen lezárt aktív félévvel rendelkezik*
- közép-vagy felsőfokú angol/német nyelvvizsga megléte*
- hallgatói jogviszony igazolása a 2023/2024. tanév őszi félévére*
- a pályázónak azon a szakon, amelyre tekintettel pályázatát benyújtja, még legalább két aktív féléve van hátra tanulmányaiból (ideértve a 2023/2024 tanév őszi félévét is)*
- kiemelkedő tanulmányi eredmény igazolása, a bírálatnál az „ösztöndíj index” mértéke kerül figyelembevételre*

Bírálatnál előnyt jelentő szempontok:
Hallgatói többlet teljesítések, pl.: TDK munka, tanszéki oktató vagy kutató munkában való részvétel, tanulmányi versenyeken való részvétel.**

A pályázatot 1 hallgató nyerheti el. A díj egy Lebó Ferenc által készített és a névadót ábrázoló plakett, a névadó gondolatait tartalmazó esszé és 300.000 Ft egyszeri ösztöndíj.

Az ösztöndíj 10 hónapra szól, 2023. szeptember 1-től 2024. június 30-ig.

A pályázatok beérkezésének határideje: 2023. október 12. 24:00 óra

A benyújtás módja:
- A pályázat beadására csak online, a https://ktr.sze.hu oldalon van lehetőség.
- A Pályázatok menüpont alatt található pályázati űrlap az eduID-val történő címtáras bejelentkezés után tölthető ki.

A pályázatokat a Bíráló Bizottság 2023. október 24-ig elbírálja, az eredményt nyilvánosságra hozza, a pályázókat a Kuratórium e-mail-ben értesíti, és a nyertessel ösztöndíj-szerződést köt.

 

Győr, 2023. szeptember 22.

UNIVERSITAS-GYŐR Alapítvány Kuratóriuma
*

Kari események

Útiköltség leadása 2023. december 5. 00:00 - 01:00
Vizsgaidőszak kezdete 2023. december 11. 00:00 - 01:00
Karácsonyi rendezvény 2023. december 14. 13:00 - 18:00
Előrehozott záróvizsgák 2023. december 18. 09:00 - 13:00
Útiköltség leadása 2024. január 10. 00:00 - 01:00
Nyitott Kapuk 2024 2024. január 16.
kari Tanács 2024. január 18. 09:00 - 10:00