Kari Minőségirányítási és Értékelési Bizottság

A Bizottság összetétele, feladatai

A Kari Tanács alá rendelt Kari Minőségirányítási és Értékelési Bizottság elnöke a kari minőségirányítási megbízott.
A Bizottság tagjai az egyes tanszékek képviselői.
A kari, tanszéki minőségügyi megbízottak adminisztratív, operatív feladatokat látnak el.
A kari megbízott éves munkarend alapján végzi munkáját, amely illeszkedik az Egyetemi Minőségirányítási és Értékelési Bizottság éves munkarendjéhez. A munkarendet az elnök állítja össze a tagok javaslatai alapján.
A tanszéki minőségügyi megbízottak előkészítik a tanszéki minőségfejlesztési projekteket, az éves vezetőségi átvizsgálást és az átvizsgálás eredményeinek elemzését és értékelését tanszéki szinten.

A Bizottság feladata a Kar oktatási és kutatási munkájában a felsőoktatás minőségpolitikai követelményrendszerének biztosítása. A bizottság tagjainak joga van a képzési és kutatási dokumentumok, jelentések tanulmányozására, az órák látogatására. Feladata továbbá az éves minőségfejlesztési projekt összeállítása, éves vezetőségi átvizsgálás előkészítése, ennek eredményeinek elemzése, javaslattétel a minőségirányítás rendszer fejlesztésére.
A Bizottság évente legalább egyszer ülésezik. Ekkor értékeli a képesítési követelmények érvényesülését, a személyi és tárgyi feltételek fennállását, összegzi az oktatói-kutatói tevékenység eredményeit, értékeli az előző éves tevékenységét és meghatározza a következő éves munkarendet, valamint előkészíti a Kari Tanács számára az éves kari önértékelést. Az éves periódusok alatt tanév értendő.

A Bizottság tagjai

1. Dr. Huszka Péter egyetemi docens, kari minőségügyi megbízott, elnök,
2. Dr. Süle Edit egyetemi adjunktus, a Marketing és Menedzsment Tanszék minőségügyi megbízottja,
3. Dr. Szigeti Cecília egyetemi adjunktus, a Nemzetközi és Elméleti Gazdaságtan Tanszék minőségügyi megbízottja,
4. Dr. Garai Anna egyetemi docens, a Nemzetközi Kommunikáció Tanszék minőségügyi megbízottja,
5. Dr. Dusek Tamás egyetemi docens, a Gazdasági Elemzések Tanszék minőségügyi megbízottja,
6. Dr. Bugovics Zoltán egyetemi docens, a Regionális-tudományi és Közpolitikai Tanszék minőségügyi megbízottja.

A bizottsági ülések feljegyzései innen letölthetők.

Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar Eseménynaptára

Munkaszüneti nap 2018. október 22.
Munkaszüneti nap 2018. október 23.
Elektronikus ZH nap 2018. október 24.
MÉK Ünnepi Szenátusi Ülés 2018. október 25. 10:00 - 11:00
Levelező oktatás kontaktóráinak időpontja 2018. október 26. 00:00 - 2018. október 27. 23:00