MNB kiválósági ÖSZTÖNDÍJ 2023/2024

share-thumb-mnb2 (1).png

A Széchenyi István Egyetem Rektora és a Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar Dékánja a 2023/24. tanévre pályázatot hirdet

 

MNB kiválósági ÖSZTÖNDÍJRA

 

Állampolgárságtól függetlenül pályázhatnak azok, akik

 • nappali tagozaton államilag támogatott (kivétel Stipendium Hungaricum ösztöndíjas hallgatók) vagy költségtérítéses (önköltséges) formában gazdálkodási és menedzsment, kereskedelem és marketing alapszakon, vagy nemzetközi gazdaság és gazdálkodás, regionális és környezeti gazdaságtan illetve vezetés és szervezés mesterszakon folytatják tanulmányaikat,
 • legalább két félévre bejelentkeztek,
 • az utolsó két aktív félévben legalább 54 kreditet megszereztek,
  • kivétel, ha nem volt lehetőségük a megadott mennyiségű kredit megszerzésére, a korábbi évek mintatanterven felüli teljesítése miatt,
 • a szakon előírt mintaterv összes kreditjeinek időarányosan legalább 90%-át teljesítették.

 

A pályázat további feltétele, hogy a pályázó

 • az előző két egymást követő, lezárt, aktív félévben ösztöndíjindexük átlaga elérte vagy meghaladta a 4,00-át, és a legutóbbi két félévben tudományos, illetve egyéb szakmai, vagy közéleti munkát végeznek;

 

A pályázat mellékletei:

 • adatkezelési nyilatkozat magyar és nyelven,
 • pályázati űrlap,
 • a 2023/24. tanévet megelőző két aktív félévében elért tanulmányi teljesítményt igazoló, a TO által kinyomtatott és hitelesített kivonat,
 • dokumentumok, igazolások hiteles másolatai.

 

A pályázó a pályázat benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy a Széchenyi István Egyetem az MNB számára a pályázattal összefüggésben személyes adatait továbbítsa.

A pályázatokat az MC I. emelet 102-ben, a Titkárságon kell leadni, munkanapokon, naponta 900 – 1100 valamint 1330 – 1500 óra között, valamint elektronikusan az mnbkivalosagisze@gmail.com e-mail címre elküldeni az adatkezelési nyilatkozatokat külön dokumentumba scannelve.

 

A beadási határidő:

2023. október 18. (szerda) 15 óra

 

az MNB Kiválósági Ösztöndíjat a Magyar Nemzeti Bank adományozza 10 hónapra

 • összege 50.000 Ft/hó
 • Amennyiben a hallgató – a képzési időnek megfelelően – páratlan tanulmányi félévben (tehát a 2023/2024. tanév első félévének végén) fejezi be tanulmányait, abban az esetben jogosult továbbra is az ösztöndíjra, ha tanulmányait a következő félévben sikeres felvételi eljárást követően ugyanazon felsőoktatási intézmény egy, az Ösztöndíjprogram által támogatott szakán folytatja nappali tagozaton.
 • A hallgató nem jogosult a 2. féléves ösztöndíj támogatására, ha a hallgató jogviszonya megszűnik vagy szünetel.

 

A határidőn túl beérkezett vagy hiányos pályázatok elbírálására nincs lehetőség!

 

A pályázatok rangsorolásának közzététele:                          2023. október 27. (péntek)

 

A 2023/2024-es tanévben az ösztöndíjat 14 – 12 alapszakos és 2 mesterszakos – hallgató nyerheti el.

 

A pályázat értékelésének, rangsorolásának elvei az MNB szempontrendszere alapján történik

A pályázati rangsor és a végleges rangsor az Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar honlapján lesz elérhető!

Kari események

Széchenyi Egyetemi Napok (ZH, beszámoló és katalógusmentes időszak) 2024. április 16. 00:00 - 2024. április 20. 01:00
Kari Tanács 2024. április 18. 11:30 - 12:30
Egyetemi Oktatási Bizottság 2024. április 24. 14:30 - 15:30
MEFOB Fesztivál (Oktatási szünet) 2024. április 29. 00:00 - 2024. május 3. 01:00
Turizmus Klub - Káldi Emese 2024. május 8. 17:30 - 18:30
Útiköltség leadása 2024. május 10. 00:00 - 01:00
Szorgalmi időszak vége 2024. május 11. 00:00 - 01:00