MNB ösztöndíj 2020/21 tavasz

A Széchenyi István Egyetem Rektora és a Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar Dékánja a 2020/21. tanévre pályázatot hirdet

MNB kiválósági ÖSZTÖNDÍJRA

Állampolgárságtól függetlenül pályázhatnak azok, akik

 • nappali tagozaton államilag támogatott vagy költségtérítéses (önköltséges) formában gazdálkodási és menedzsment alapszakon folytatják tanulmányaikat,
 • legalább két félévre bejelentkeztek,
 • az utolsó két aktív félévben legalább 54 kreditet megszereztek,
  • kivétel, ha nem volt lehetőségük a megadott mennyiségű kredit megszerzésére, a korábbi évek mintatanterven felüli teljesítése miatt,
 • a szakon előírt mintaterv összes kreditjeinek időarányosan legalább 90%-át teljesítették.

 

Az egyetemi Térítési és Juttatási Szabályzat szerint a pályázat további feltétele, hogy a pályázó

 • az előző két egymást követő, lezárt, aktív félévben ösztöndíjindexük átlaga elérte vagy meghaladta a 4,00-át, és a legutóbbi két félévben tudományos, illetve egyéb szakmai munkát végeznek;
 • tudományos és közéleti területen kimagasló munkát végezzen.

 

A pályázat mellékletei:

 • adatkezelési nyilatkozat,
 • pályázati űrlap,
 • a 2020/21. tavaszi félévet megelőző két aktív félévében elért tanulmányi teljesítményt igazoló, a TO által hitelesített kivonat,
 • dokumentumok, igazolások hiteles másolatai.

 

A pályázó a pályázat benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy a Széchenyi István Egyetem az MNB számára a pályázattal összefüggésben személyes adatait továbbítsa.

A pályázatokat a kellerv@sze.hu email címre kell elküldeni.

 

A beadási határidő: 

2021. február 8. (hétfő) 15 óra

 

az MNB Kiválósági Ösztöndíjat a Magyar Nemzeti Bank adományozza 5 hónapra

 • összege 40.000 Ft/hó

 

A pályázat pontozási elveit és rendszerét a TJSZ 13/B.§-a, és 19. számú melléklete tartalmazza.

 

A pályázatok rangsorolásának közzététele: 2021. február 12. (péntek)

A 2020/201-es tanév tavaszi félévében az ösztöndíjat 3 gazdálkodási és menedzsment alapszakos- hallgató nyerheti el.

 

A pályázatok rangsorolásáról a hallgatók emailben kapnak értesítést!

Események

Szabó Kinga értekezésének védése 2021. június 15. 13:00 - 14:30
dr. Tóth Máté értekezésének védése 2021. június 22. 09:00 - 10:30
Nyári záróvizsga időszak kezdete 2021. június 23. - 2021. július 2.