MNB ösztöndíj 2020/21

A Széchenyi István Egyetem Rektora és a Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar Dékánja a 2020/21. tanévre pályázatot hirdet 

MNB kiválósági ÖSZTÖNDÍJRA

 

Állampolgárságtól függetlenül pályázhatnak azok, akik

 • nappali tagozaton államilag támogatott vagy költségtérítéses (önköltséges) formában gazdálkodási és menedzsment alapszakon, vagy nemzetközi gazdaság és gazdálkodás, regionális és környezeti gazdaságtan illetve vezetés és szervezés mesterszakon folytatják tanulmányaikat,
 • legalább két félévre bejelentkeztek,
 • az utolsó két aktív félévben legalább 54 kreditet megszereztek,
  • kivétel, ha nem volt lehetőségük a megadott mennyiségű kredit megszerzésére, a korábbi évek mintatanterven felüli teljesítése miatt,
 • a szakon előírt mintaterv összes kreditjeinek időarányosan legalább 90%-át teljesítették.

 

Az egyetemi Térítési és Juttatási Szabályzat szerint a pályázat további feltétele, hogy a pályázó

 • az előző két egymást követő, lezárt, aktív félévben ösztöndíjindexük átlaga elérte vagy meghaladta a 4,00-át, és a legutóbbi két félévben tudományos, illetve egyéb szakmai munkát végeznek;
 • tudományos és közéleti területen kimagasló munkát végezzen és
 • sikeres pályázat esetén vállalja, hogy az MNB által rendezett Kiválósági oklevél átadó konferencián személyesen megjelenik.

 

A pályázat mellékletei:

 • az Egyetem Dékánjához címzett, pályázati szándékot bejelentő levél,
 • adatkezelési nyilatkozat, (LETÖLTÉS)
 • pályázati űrlap (LETÖLTÉS),
 • a 2020/21. tanévet megelőző két aktív félévében elért tanulmányi teljesítményt igazoló, a TO által kinyomtatott és hitelesített kivonat,
 • dokumentumok, igazolások hiteles másolatai.

 

A pályázó a pályázat benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy a Széchenyi István Egyetem az MNB számára a pályázattal összefüggésben személyes adatait továbbítsa.

A pályázatokat az MC I. emelet 102-ben, a Titkárságon kell leadni, munkanapokon, naponta 900 – 1100 valamint 1330 – 1500 óra között, pénteken 1400 óráig.

 

A beadási határidő: 

2020. szeptember 28. (hétfő) 15 óra

 

az MNB Kiválósági Ösztöndíjat a Magyar Nemzeti Bank adományozza 10 hónapra

 • összege 40.000 Ft/hó
 • Amennyiben a hallgató – a képzési időnek megfelelően – páratlan tanulmányi félévben (tehát a 2020/2021. tanév első félévének végén) fejezi be tanulmányait, abban az esetben jogosult továbbra is az ösztöndíjra, ha tanulmányait a következő félévben sikeres felvételi eljárást követően ugyanazon felsőoktatási intézmény egy, az Ösztöndíjprogram által támogatott szakán folytatja.
 • A hallgató nem jogosult a 2. féléves ösztöndíj támogatására, ha a 2020/2021. tanév őszi félévében a felvett tantárgyait nem teljesítette, vagy ha a hallgató jogviszonya megszűnik vagy szünetel.

  

A határidőn túl beérkezett vagy hiányos pályázatok elbírálására nincs lehetőség!

A pályázat pontozási elveit és rendszerét a TJSZ 13/B.§-a, és 19. számú melléklete tartalmazza.

 

A pályázatok rangsorolásának közzététele:                        2020. október 5. (hétfő)

A rangsorolással kapcsolatos fellebbezés határideje:          2020. október 7. (szerda)

 

A Dékánhoz címzett írásos fellebbezéseket az MC I. emeleti Titkárságon lehet beadni munkanapokon 900 – 1500 óra között.

A végleges rangsor közzététele:                                       2020. október 9. (péntek)

 

A 2020/201-es tanévben az ösztöndíjat 14– 12 alapszakos és 2 mesterszakos - hallgató nyerheti el.

 

A pályázati rangsor és a végleges rangsor az Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar honlapján lesz elérhető!

Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar Eseménynaptára

Elektronikus ZH nap 2020. szeptember 24.
Levelező tagozat óráinak időpontja 2020. szeptember 25. - 2020. szeptember 26.
Kurzuskiírási időszak kezdete 2020. szeptember 28.
Szenátusi Ülés 2020. szeptember 28. 14:00 - 16:00