Szak-, záródolgozathoz, diplomamunkához kapcsolódó tantárgyak

A szakdolgozathoz kapcsolódó tantárgyakat a hallgatónak kell felvennie a tantárgyválasztási időszakban. A kurzusok a szakfelelős oktatóhoz vannak rendelve, egy adott kód alatt egy kurzus fut a tárgyfelvételkor. A honlapon történő online témaválasztás után a belső konzulensek kurzusaira áttesszük a hallgatókat.

A tárgy eredményes teljesítésének követelményei felsőoktatási szakképzésen, alapképzésen és szakirányú továbbképzésen:

-   vagy egy szakdolgozat-tervezet leadása (még módosítható, a belső konzulens által már jóváhagyott elektronikus változat, amelynek terjedelme a végleges szakdolgozatéval megegyező)
-   vagy a szakdolgozat leadása.
A két lehetőség közül a hallgató választhat.

A mesterszakokon a szakszeminárium/diplomamunka konzultáció I. a szakszeminárium/diplomamunka konzultáció II. előfeltétele. A tárgy eredményes teljesítésének követelményei mesterképzésen:
• szakszeminárium/diplomamunka konzultáció I.
 legalább 36.000 karakteres (szóközzel, ez kb. 20 oldalt jelent) összeállítás a diplomamunkával kapcsolatosan a belső konzulens útmutatása szerint,
• szakszeminárium/diplomamunka konzultáció II.
-   vagy egy legalább 90.000 karakteres (szóközzel, ez kb. 50 oldalt jelent) összeállítás a diplomamunkával kapcsolatosan a belső konzulens útmutatása szerint,
-   vagy a szakdolgozat leadása.
A két lehetőség közül a hallgató választhat.


Ha a hallgató
a) „aláírás megtagadva” bejegyzést vagy
b) „nem felelt meg” érdemjegyet
kap, akkor egy későbbi félévben újra fel kell vennie a tantárgyat

Ha a hallgató nem a kész szakdolgozatot adja le, hanem a kapcsolódó tantárgy teljesítéséhez szükséges dokumentumot, akkor azt a belső konzulensének kell elküldeni. A határidő mindig megegyezik a szakdolgozat leadási határidejével (az őszi félévben a második határidő, ami a nem továbbtanulókra vonatkozik).

Értékelési rend
A  tantárgyak értékelését a hallgató belső konzulense egyrészt aláírással vagy annak megtagadásával, illetve három- vagy ötfokozatú (tantárgytól függően) skálán értékeli a Neptunban.

Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar Eseménynaptára

Kurzuskiírási időszak kezdete 2020. szeptember 28.
Szenátusi Ülés 2020. szeptember 28. 14:00 - 16:00
Levelező tagozat óráinak időpontja 2020. október 2. - 2020. október 3.
Levelező tagozat óráinak időpontja 2020. október 9. - 2020. október 10.