Tájékoztató a szakmai gyakorlatról

A szakmai gyakorlattal kapcsolatos tájékoztatók és tudnivalók az alábbiakban olvashatók.

A szakmai gyakorlattal kapcsolatos jogszabályi háttér innen letölthető.

Az alábbi beszámolóval és vállalati igazolással kapcsolatos információk a Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar összes szakmai gyakorlatot teljesítő hallgatójára vonatkozik.

A szakmai gyakorlati beszámoló nyomtatott formában történő leadását nem kérjük.

A szakmai gyakorlati beszámoló valamint a vállalati igazolás másolatának feltöltését  a lentiekben olvasható elektronikus felületen kell megtenni. 

Papíralapon csak a vállalati igazolás eredeti példányának leadása szükséges, amely cégszerű aláírással van ellátva.

Az eredeti vállalati igazolás leadási helyszíne: Személyesen az Igazgatási Épület 309-ben Merkó-Benkő Juditnál, illetve postai úton az Egyetem címére (9026 Győr Egyetem tér 1.) kérem az előző nevet feltüntetni a borítékon.

A 2018/2019-es tanév őszi félévében a szakmai gyakorlati beszámolóhoz kapcsolódó adminisztrációs feladatok elvégzésének határideje:

2019-es keresztféléves MSc-re jelentkező hallgatók részére: 2018. november 29. (csütörtök) 14 óra.  (akik előrehozott záróvizsgát tesznek)

Ezenfelül a 2018/2019-es tanév őszi félévében szakmai gyakorlatot teljesítő hallgatók részére: 2018. december 10. (hétfő) 14 óra.

(Kivétel a Turizmus-vendéglátás BA szak és a Turizmus-vendéglátás felsőoktatási szakképzési szak hallgatói, akik részére a lap alján megadott határidők az érvényesek
.)

A Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar szakjain tanuló hallgatóknak a tanterv szerint előírt kötelező szakmai gyakorlatra a https://karrier.sze.hu/ oldalon kell jelentkezniük (az érintett képzések: Kereskedelem és marketing BA szak; Gazdálkodási és menedzsment BA szak; Kereskedelem és marketing felsőoktatási szakképzés; Gazdálkodási és menedzsment felsőoktatási szakképzés; Turizmus-vendéglátás BA szak; Turizmus-vendéglátás felsőoktatási szakképzés. A honlapon kitöltött dokumentumokat (együttműködési szerződés, munkaköri leírás, szándéknyilatkozat) a kitöltést követően a fogadó vállalatnál szükséges lepecsételtetni, illetve aláírattatni, majd ezt követően kell azokat eljuttatni a Egyetemi Szolgáltató Központ - Egyetemi Kollégium (Új Tudástér – Alumni-, Karrier- és Információs Központ). 
A jelentkezés módja:
1.   A https://karrier.sze.hu/  oldalon jelentkezzen be a szeportalos felhasználónévvel és jelszóval (amennyiben nem regisztrált felhasználóról van szó, először regisztráció szükséges a honlapon)
2.   A „Bővebben” feliratú gombra kattintva figyelmesen olvassa el a honlapon található szöveget!

3.   A nyissa meg a Jelentkezési segédletet és olvassa el figyelmesen!

4.   Ezt követően a „Szakmai gyakorlat” menüre kattintva kövesse a honlapon látható utasításokat!

Amennyiben a jelentkezés során probléma merülne fel, a Egyetemi Szolgáltató Központ - Egyetemi Kollégium munkatársaihoz lehet fordulni a következő elérhetőségen: +36 96 613 683

A szakmai gyakorlatok szervezése a vállalati kapcsolatok dékánhelyettes hatásköre:
Dr. Koppány Krisztián egyetemi docens, dékánhelyettes (koppanyk@sze.hu)
A hallgatók kérdéseikkel a Egyetemi Szolgáltató Központ - Egyetemi Kollégium munkatársaihoz fordulhatnak: hétfőtől péntekig 9 órától 15 óráig. (karrier@sze.hu; 96/613-683 ).
A beszámolókkal kapcsolatosan Merkó-Benkő Judithoz tudnak fordulni (judit@sze.hu), +36/96/503-485.

Kötelező szakmai gyakorlat az alábbi szakokon van:

Alapképzés:
gazdálkodási és menedzsment – egybefüggő 12 hét, 30 kredit,
kereskedelem és marketing – egybefüggő 12 hét, 30 kredit,
turizmus-vendéglátás - lásd lentebb részletes leírás
A gyakorlat itt 25 óra/hét hallgatói munkát jelent.

Felsőoktatási szakképzés
gazdálkodási és menedzsment-egybefüggő 14 hét, 40 óra/hét hallgatói munkát jelent,  (összesen: 560 óra) a tanterv szerint a 4. félévben 30 kredit,
kereskedelem és marketing- egybefüggő 14 hét, 40 óra/hét hallgatói munkát jelent,       (összesen: 560 óra)a tanterv szerint a 4. félévben 30 kredit,
turizmus-vendéglátás - lásd lentebb részletes leírás

A gazdálkodási és menedzsment és a kereskedelem és marketing felsőoktatási szakképzés  levelező tagozaton (részidős képzésben) tanuló hallgatók esetében 6 hét, legalább 240 óra, az összefüggő gyakorlat időtartama 3 hét, tehát amennyiben szükséges a 6 hét egyszer megszakítható.

A szakmai gyakorlat megkezdésének feltétele
a) 12 hetes gyakorlat esetén: az alapképzésben legalább 165 kreditpont megszerzése és legalább négy lezárt aktív félév együttes megléte, felsőoktatási szakképzésben 80 kreditpont megszerzése szükséges. Az alapképzésben a gyakorlat a feltételek teljesülése esetén a negyedik aktív félév lezárása után azonnal indulhat, a nyár folyamán is megkezdhető. A hallgató a szakmai gyakorlat ideje alatt tantárgyat felvehet és teljesíthet, ám részére egyéni tanulmányi rend nem adható.

1. A gyakorlat teljesítésének helye:
a) A hallgató hozhat saját intézményi kapcsolatot, ez esetben is szükséges a tanulmányi szerződés megkötése.
b) A Kar az Egyetemi Szolgáltató Központ - Egyetemi Kollégium közreműködésével biztosít gyakorlati helyet a hallgató részére.

 Emellett a hallgatónak fel kell vennie a Neptun rendszerben a szakmai gyakorlat tantárgyat az alábbiak szerint:
Alapképzés:
gazdálkodási és menedzsment – nappali tagozat: NGB_AK090_1, távoktatás: LGB_AK090_1
kereskedelem és marketing - nappali tagozat: NGB_SV090_1, levelező tagozat: LGB_SV090_1
nemzetközi tanulmányok – nincs külön tantárgy, mivel nem kredites,
Felsőoktatási szakképzés:
gazdálkodási és menedzsment nappali tagozat: NGF_AK095_1,
levelező tagozat: LGF_AK095_1
kereskedelm és marketing nappali tagozat: NGF_SV095_1, levelező tagozat: LGF_SV095_1

3. Dokumentáció:

A gyakorlat során a hallgatónak
a) 6 hetes gyakorlat esetén egy 5.000 karakteres (szóközzel) beszámolót kell készítenie, amit a társadalmi kapcsolatok dékánhelyettese hagy jóvá,
b) 12 és 14 hetes gyakorlat esetén egy 20.000 karakteres (szóközzel) beszámolót kell készítenie, amit a társadalmi kapcsolatok dékánhelyettese hagy jóvá.
A beszámolónak tartalmaznia kell a hallgató személyi adatait, a munkavégzés helyszínét, a végzett tevékenységek leírását, a szervezetnél végzett munka értékelését, s a hallgató önértékelését.

Turizmus-vendéglátás alapképzés (BA) szakon

(Már beiratkozott hallgatókra érvényes)

A gyakorlat időtartama:

 • Idegenforgalmi és szálloda szakirány, illetve Vallási turizmus szakirány esetén a szakmai gyakorlat féléve az 5. félév
 • Vendéglátás és szálloda szakirány esetén a szakmai gyakorlat féléve a 6. félév
 • A gyakorlat időtartama minden szakirányon 6 hónap

  A szakmai gyakorlat megkezdésének feltétele:

Idegenforgalmi és szálloda szakirány, illetve Vallási turizmus szakirány esetén legalább négy, Vendéglátás és szálloda szakirány esetén legalább öt lezárt aktív félév megléte

 A gyakorlat teljesítésének helye:

 • Idegenforgalmi szakirányon 3 hónap idegenforgalmi vállalkozás és 3 hónap szálloda (Hotel Famulus vagy önállóan választott 4 vagy 5 * szállodát fogadunk el). Lehetőség van arra is, hogy egy gyakornok mind a 6 hónapot az Egyetem oktatószállodájában (Hotel Famulus) töltse, melyet a gyakorlati dokumentumok leadási határidejéig lehet jelezni.
 • Vallási turizmus szakirányon 3 hónap utazási iroda/vallási helyszín, és 3 hónap szálloda
 • Vendéglátás szakirányon 6 hónap szálloda (január-június)
 • A szakmai gyakorlatot külföldön teljesítő hallgatók egyéni ügyintézés alá esnek. A külföldi gyakorlat csak 4, illetve 5 csillagos szállodákban engedélyezett. Az ezzel kapcsolatos kérelmeket a tavaszi féléves gyakornokok szeptember elejéig, az őszi féléves gyakornokok március elejéig adják le a Turizmus Tanszék titkárságán.

A gyakorlathoz szükséges dokumentumok:

Hotel Famulusban történő gyakorlat esetén

 • A hallgató elküldi önéletrajzát a szálloda igazgatójának (Keglovich Júlia), megjelölve benne azt az időszakot, amikor szeretne menni (3 lehetséges időszak: júliustól – szeptemberig, októbertől – decemberig valamint júliustól decemberig)
 • A hallgató bejelentkezik a https://karrier.sze.hu/  oldalon a szeportálos felhasználónévvel és jelszóval (amennyiben nem regisztrált felhasználóról van szó, először regisztráció szükséges a honlapon)
 • A honlapon található adatlapokat ki kell tölteni
 • Hotel Famulusban végzett gyakorlat esetén a dokumentumok kinyomtatását,  aláíratását az ESZK végzi el.

Saját gyakorlati hely esetén

 • a hallgató bejelentkezik a https://karrier.sze.hu/  oldalon a szeportalos felhasználónévvel és jelszóval (amennyiben nem regisztrált felhasználóról van szó, először regisztráció szükséges a honlapon)
 • A honlapon található adatlapokat ki kell tölteni
 • Önállóan keresett gyakorlati hely esetén a gyakorlati helyszínt a tanszék ellenőrzi (Husz Anikó – Adjunktus) és fogadja el, majd jóváhagyás után kinyomtathatóak lesznek a kitöltött dokumentumok (együttműködési szerződés, munkaköri leírás, szándéknyilatkozat). A kinyomtatást követően a fogadó vállalatnál szükséges lepecsételtetni a dokumentumokat, illetve aláírattatni, majd ezt követően kell azokat eljuttatni az Egyetemi Szolgáltató Központba 

Dokumentáció:

A gyakorlat során a hallgatónak egy beszámolót kell készítenie, amit a szakvezető hagy jóvá. A beszámolónak tartalmaznia kell a hallgató személyi adatait, a munkavégzés helyszínét, a végzett tevékenységek leírását, a szervezetnél végzett munka értékelését, s a hallgató önértékelését.

A szakvezető által jóváhagyott szakmai gyakorlatokat a kari titkár rögzíti a Neptun rendszerben. A gyakorlat elfogadásáról a hallgató a Neptun rendszerből értesülhet.

Határidők:

 • Idegenforgalmi és szálloda szakirány, illetve Vallási turizmus szakirány
 • kitöltött dokumentumok (együttműködési szerződés, munkaköri leírás, szándéknyilatkozat) leadása: június 1.
 • Beszámoló feltöltése és az igazolás leadása: január 8.
 • Vendéglátás és szálloda szakirány
 • kitöltött dokumentumok (együttműködési szerződés, munkaköri leírás, szándéknyilatkozat) leadása: december 1.
 • Beszámoló feltöltése: július 1.
 • Igazolás leadása: július 1.

Turizmus-vendéglátás felsőoktatási szakképzési szakon (FOSZK)

Vendéglátó szakirányos hallgatóknak:

 • 14 hét szállodai gyakorlat

Turizmus szakirányos hallgatóknak:

4 hét utazási irodai gyakorlat, amely alatt az alábbi feladatokat kell ellátni:

protokoll ügyintézői,
utazás ügyintézői,
utazásszervező menedzseri,
rendezvény- és konferenciaszervezői feladatok

10 hét szállodai gyakorlat (1 helyszínen)

A hallgatók a gyakorlati helyeiket maguk választják, belföldön, illetve külföldön is tölthetik a gyakorlati időt, ez esetben saját maguk gondoskodnak a szükséges dokumentumok (együttműködési szerződés, munkaköri leírás, szándéknyilatkozat) kitöltéséről. A hallgatóknak lehetőséget adunk a gyakorlat Hotel Famulusban történő letöltését.

A gyakorlathoz szükséges dokumentumok:

Hotel Famulusban történő gyakorlat esetén

 • a hallgató bejelentkezik a https://karrier.sze.hu/  oldalon a szeportalos felhasználónévvel és jelszóval (amennyiben nem regisztrált felhasználóról van szó, először regisztráció szükséges a honlapon)
 • A honlapon található adatlapokat ki kell tölteni
 • Hotel Famulusban végzett gyakorlat esetén a dokumentumok kinyomtatását,  aláíratását az ESZK végzi el.

Saját gyakorlati hely esetén (csak FOSZK-os hallgatók)

 • a hallgató bejelentkezik a https://karrier.sze.hu/  oldalon a szeportalos felhasználónévvel és jelszóval (amennyiben nem regisztrált felhasználóról van szó, először regisztráció szükséges a honlapon)
 • A honlapon található adatlapokat ki kell tölteni
 • Önállóan keresett gyakorlati hely esetén a gyakorlati helyszínt a vállalati kapcsolatokért felelős dékánhelyettes fogadja el, majd jóváhagyás után kinyomtathatóak lesznek a kitöltött dokumentumok (együttműködési szerződés, munkaköri leírás, szándéknyilatkozat). A kinyomtatást követően a fogadó vállalatnál szükséges lepecsételtetni a dokumentumokat, illetve aláírattatni, majd ezt követően kell azokat eljuttatni az Egyetemi Szolgáltató Központba.

Dokumentáció

A gyakorlat során a hallgatónak egy beszámolót kell készítenie, amit a szakvezető hagy jóvá. A beszámolónak tartalmaznia kell a hallgató személyi adatait, a munkavégzés helyszínét, a végzett tevékenységek leírását, a szervezetnél végzett munka értékelését, s a hallgató önértékelését.

A szakvezető által jóváhagyott szakmai gyakorlatokat a kari titkár rögzíti a Neptun rendszerben. A gyakorlat elfogadásáról a hallgató a Neptun rendszerből értesülhet.

Határidők:

 • Idegenforgalmi és szálloda szakirány, illetve Vallási turizmus szakirány
 • kitöltött dokumentumok (együttműködési szerződés, munkaköri leírás, szándéknyilatkozat) leadása: december 8.
 • Beszámoló feltöltése és az igazolás leadása: június 1.

A Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar összes szakmai gyakorlaton lévő hallgatójára vonatkozik:

beszámoló formája

Záró megjegyzések:

A szakmai gyakorlatot külföldön teljesítő hallgatók egyéni ügyintézés alá esnek.

Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar Eseménynaptára

Munkaszüneti nap 2018. október 22.
Munkaszüneti nap 2018. október 23.
Elektronikus ZH nap 2018. október 24.
MÉK Ünnepi Szenátusi Ülés 2018. október 25. 10:00 - 11:00
Levelező oktatás kontaktóráinak időpontja 2018. október 26. 00:00 - 2018. október 27. 23:00