Záróvizsga KGK

 

A 2022/23-as tanév őszi félévére vonatkozó záróvizsga beosztás ide kattintva letölthető. 

 

Jelentkezés a záróvizsgára

Időszak: lásd tanévi időbeosztás.
Feltételek, folyamat: lásd to.sze.hu 
Neptunon keresztül történik, kérdés esetén a tanulmányi ügyintéző tud segíteni (elérhetőségek to.sze.hu)

A ZÁRÓVIZSGA fogalma van, ahol védést, van, ahol a védés és a komplex vizsga együttesét jelenti. Záróvizsgára jelentkeznie tehát mindenkinek kell, aki szeretne oklevelet szerezni.

 

Záróvizsga időszak

Figyelem: a záróvizsgázó hallgatók számára a tanévi időbeosztás külön vizsgaidőszakot jelöl meg, amely rövidebb az általános vizsgaidőszaknál. (Pontos időszakot lásd a tanévi időbeosztásban)

Őszi normál záróvizsga időszak (tanévi időbeosztás szerint): 2023. január 23 - 2023. február 01. 

A pontos beosztást az aktuális záróvizsga időszak kezdete előtt legkésőbb 10 nappal tesszük közzé.

A beosztás annyiban előzetes jellegű, hogy akinek nem sikerül minden vizsgát teljesítenie tanévi időbeosztásban záróvizsgázók számára meghatározott vizsgaidőszakon belül, azt a tanulmányi ügyintéző jelzése alapján később levesszük a beosztásból.
A helyszín a Széchenyi István Egyetem Győr, Egyetem tér 1., tantermek a sárgával jelölt sávban találhatók.  Az egyes dátumok külön-külön munkalapon szerepelnek. A bizottsági tagoknál kiegészítés lesz, módosítás előfordulhat.

 

Felsőoktatási szakképzések, szakirányú továbbképzések:

A záróvizsga a védésből áll (a szakdolgozat védése, illetve a bizottság kérdéseire adott válaszok), ami szóbeli vizsgát jelent. A védésről a részleteket lásd lentebb.

 

Alapszakok, mesterszakok:

A záróvizsga a komplex vizsgából és a védésből (a szakdolgozat védése, valamint a bizottság kérdéseire adott válaszok) áll. A védésről a részleteket lásd lentebb.

A komplex vizsga az érvényben levő szabályozások szerint: szóbeli VAGY írásbeli Vagy tantárggyal teljesített.

 

SZÓBELI komplex vizsga van az alábbi szakokon – RÉSZLETES INFORMÁCIÓK, KÉRDÉSSOROK IDE KATTINTVA ELÉRHETŐK

- ellátásilánc/logisztikai menedzsment mesterszak,

- gazdálkodási és menedzsment alapszak: régi tanterven (akinek van specializációja, a tantárgyak kódja NGB-vel vagy LGB -vel kezdődik).

- kereskedelem és marketing alapszak,

- közszolgálati alapszak,

- marketing mesterszak

- műszaki menedzsmer alapszak projektmenedzsment specializáció,

- nemzetközi gazdaság és gazdálkodás mesterszak,

- turizmus menedzsment mesterszak,

- turizmus-vendéglátás alapszak,

- vezetés és szervezés mesterszak

 

TANTÁRGGYAL (a mintatanterv szerint, nem a záróvizsga időszakban) teljesített komplex vizsga:
gazdálkodási és menedzsment alapszak új tanterv (akinek a tantárgyak kódja KGNB-vel vagy KGLB-vel kezdődnek), részletek kattintással elérhetők.

 

Védés

 A záróvizsga védés része mindenkinek szóbeli, a szakdolgozatot kell bemutatni egy ppt alapján legfeljebb 10 percben, majd a bizottság kérdéseire kell válaszolni. A technikát biztosítjuk, az ajánlott séma innen letölthető, a hivatalos ppt háttér innen letölthető  

A védés egy rövid megnyitóval kezdődik és eredményhirdetéssel zárul, ettől a bizottság a helyszínen eltérhet (a járványügyi helyzetre való tekintettel).

Azokon a szakokon, ahol van komplex vizsga, védésre csak sikeres komplex vizsga eredménnyel lehet menni.

A záróvizsgával kapcsolatos további információk megtalálhatók a KGK záróvizsga szabályzatában (lásd http://kgk.sze.hu/szakdolgozat).

A záróvizsga, valamint az oklevél minősítéséről a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat ad tájékoztatást.

Események

Téli-tavaszi nyitvatartási rend 2022. december 22. - 2023. február 5.
Téli záróvizsga időszak 2023. január 23. - 2023. február 1.
Szenátusi Ülés 2023. január 30. 14:00 - 16:00
Méltányossági vizsgák 2023. február 1. - 2023. február 4.
Országos Pénzügyi Esettanulmányi Verseny 2023. február 3. - 2023. február 4.