Szerzőknek

SZERZŐKNEK

A tanulmányokat kérjük, az alábbi címre küldjék be: tgeszerkesztoseg@sze.hu A szerzőkkel a kommunikáció ezen a címen történik.

A szerzők egy héten belül visszajelzést kapnak az alábbiakról:

 • a tanulmányuk beérkezett
 • a tanulmányt a szerkesztőség befogadta-e, ha nem, ennek indoklása, befogadás esetén a tanulmány kiküldésre kerül két lektor számára.

 A formailag és/vagy tartalmilag nem megfelelő tanulmányokat a szerkesztőség nem fogad be.

 A lektoroknak 3 hét áll rendelkezésre, hogy elkészítsék bírálatukat a tanulmányról, a lektori vélemények beérkezése után a szerkesztőség megküldi a szerzőknek döntését a tanulmánnyal kapcsolatban a lektori véleményekkel együtt:

-       a tanulmány közlésre elfogadott

 • a tanulmányban nem szükséges javítás
 • a tanulmányban csak formai javítások szükségesek
 • a tanulmányban csak tartalmi javítások szükségesek
 • a tanulmányban formai és tartalmi javítások is szükségesek

-       a tanulmány közlését a szerkesztőség elutasítja

Egy támogató és egy elutasító lektori vélemény esetén a tanulmány kiküldésre kerül egy harmadik lektornak.

 A szükséges javításokra a szerzők 10 napot kapnak. A tanulmányok megfelelő javítása, átdolgozása esetén van lehetőség a publikálásra. A tanulmányok a soron következő számok egyikében kaphatnak helyet. Az adott év első három számában magyar tanulmányok, a negyedik számban angol nyelvű tanulmányok kapnak helyet.

 Az anonimitás biztosítása érdekében a szerzőktől kérjük, hogy a tanulmányban NE tüntessék fel személyes adataikat, egy külön fájlban közöljék a következőket MAGYARUL ÉS ANGOLUL:

 • Név, tudományos fokozat, beosztás, intézmény, e-mail cím, levelezési cím
 • 5-6 sorban E/3. személyben kérjük a szerzők rövid bemutatkozását

  Formai követelmények:

Terjedelem: 20-30 ezer leütés (szóközzel). Beszámolók, ismertetők, recenziók esetében max. 4–5 oldal.

Oldalméretezés: A/4, 2,5 cm margó körben

 A tanulmány címe magyarul (Times New Roman, 14-es betűméret, félkövér, középre igazítva, szimpla sorköz) (Angol nyelvű tanulmányban nem szükséges)

 A tanulmány címe angolul (Times New Roman, 14-es betűméret, félkövér, középre igazítva, szimpla sorköz)

Absztrakt
400–800 karakter közötti absztrakt (Times New Roman, 11-es betűméret, sorkizárt, szimpla sorköz)
Kulcsszavak: 3-5 kulcsszó felsorolása (Times New Roman, 11-es betűméret, sorkizárt, szimpla sorköz)

Abstract
400–800 karakter közötti absztrakt angol nyelven (Times New Roman, 11-es betűméret, sorkizárt, szimpla sorköz)
Keywords: 3-5 kulcsszó felsorolása (Times New Roman, 11-es betűméret, sorkizárt, szimpla sorköz)
Megjegyzés: az angol nyelvű tanulmányokban először szerepel az angol és utána a magyar nyelvű összefoglaló!

Fejezetcímek:

BEVEZETÉS/INTRODUCTION (Times New Roman, 14-es betűméret, NAGYBETŰS, középre igazítva, félkövér, szimpla sorköz) előtte és utána 1-1 üres sor

FEJEZETCÍMEK (Times New Roman, 14-es betűméret, NAGYBETŰS, középre igazítva, félkövér, szimpla sorköz, számozott) előtte és utána 1-1 üres sor

 ALFEJEZETCÍMEK

 • második szintű: Times New Roman, 12-es betűméret, NAGYBETŰS, balra igazítva, félkövér, szimpla sorköz, számozott
 • harmadik szintű: Times New Roman, 12-es betűméret, NAGYBETŰS, balra igazítva, dőlt, szimpla sorköz, számozott

ÖSSZEGZÉS/CONCLUSION (Times New Roman, 14-es betűméret, NAGYBETŰS, középre igazítva, félkövér, szimpla sorköz) előtte és utána 1-1 üres sor

Amennyiben a tanulmány tartalmaz empirikus felmérést, kérjük, hogy egy külön alfejezetben kerüljön bemutatásra a módszertani leírás.

Szöveg: Times New Roman, 12-es betűméret, szimpla sorköz, sorkizárt. Az első bekezdésnél nincs behúzás, a többi bekezdésnél 0,5 cm a behúzás. Az egyes bekezdések között nincs extra térköz. 

 Hivatkozás: Harvard módszer szerint pl. szövegközben

 • (Szerző, évszám)
 • (Szerző1–Szerző2, évszám)
 • (Szerző, évszám; Szerző, évszám)
 • kettőnél több szerző esetében (Szerző et al., évszám)
 • idézetnél (Szerző, évszám, x)
 • ha nincs szerző, akkor a szerző helyére a kiadó szervezet neve kerüljön

Lábjegyzet: az oldal alján szerepeljen (Times New Roman, 10-es betűméret, sorkizárt, szimpla sorköz)

Táblázatok
x. táblázat: Cím magyarul (Times New Roman, 12-es betűméret, középre igazítva, szimpla sorköz)
Table 1 Cím angolul (Times New Roman, 12-es betűméret, középre igazítva, szimpla sorköz, dőlt) utána 1 üres sor
A táblázat szövege: Times New Roman, 12-es betűméret (több szöveg esetén indokolt lehet a kisebb betűméret is), szimpla sorköz., középre szerkesztve. A táblázat sorainak és/vagy oszlopainak önmagában, a tanulmány szövegének az ismerete nélkül is egyértelmű legyen a jelentése.
Forrás: Times New Roman, 10-es betűméret, középre igazítva, szimpla sorköz

 Ábrák
x. ábra: Cím magyarul (Times New Roman, 12-es betűméret, középre igazítva, szimpla sorköz)
Figure 1 Cím angolul (Times New Roman, 12-es betűméret, középre igazítva, szimpla sorköz, dőlt) utána 1 üres sor
Az ábrák középre szerkesztve legyenek.
Forrás: Times New Roman, 10-es betűméret, középre igazítva, szimpla sorköz
Az ábrák fekete-fehérben készüljenek.
Az ábrák jelentése a tanulmány szövegének az ismerete nélkül is egyértelmű legyen.
Az Excelben készített ábrákat és azok adatállományát kérjük elküldeni külön Excel fájlban, a tördelőszerkesztés segítésére.

 A pontosan elkészített táblázatok és ábrák adatait felesleges szövegesen megismételni, elég azokra hivatkozni és értelmezni a jelentésüket. Az ábrákra, táblázatokra a szövegben az ábrák, táblázatok előtt utalni kell. Pl. A következő táblázat (1. táblázat) azt mutatja be, hogy…

 Felsorolás: egységes felsorolás jellel és behúzással, szimpla sorköz, sorkizárt

Rövidítések, idegen szavak: A nem közismert idegen szavak és rövidítések jelentését első előfordulásukkor kérjük megadni.

Kötőjel: Mind a folyamatos szövegben, mind a táblázatokban és ábrákban különböztessék meg a rövid és a nagykötőjelet.

KÖSZÖNETNYIVÁNÍTÁS/ACKNOWLEDGEMENT (Times New Roman, 14-es betűméret, szimpla sorköz, középre zárt, félkövér, utána 1 üres sor)
A köszönetnyilvánítás szövege: Times New Roman, 12-es betűméret, szimpla sorköz, sorkizárt

IRODALOMEGYZÉK/REFERENCES (Times New Roman, 14-es betűméret, szimpla sorköz, középre zárt, félkövér, utána 1 üres sor)
Az irodalomjegyzék tételeinek formátuma: Times New Roman, 12-es betűméret, szimpla sorköz, sorkizárt. Az egyes tételek ABC sorrendben. FONTOS: az irodalomjegyzékben csak olyan tételek szerepelhetnek, amelyekre hivatkozás is történt, illetve a hivatkozott irodalmak mindegyikének szerepelnie kell az irodalomjegyzékben is.

Könyvek esetében a formátum:
Példa J. (2016) A mű címe. Kiadó, hely.
Példa J.–Példa B. (2016) A mű címe. Kiadó, hely.
Sample, J. (2016) Title. Publisher, Place.

Folyóiratok esetében:
Példa J. (2016) A tanulmány címe. A folyóirat neve, Kötet, szám, 10–20.
Példa J.–Példa B. (2016) A tanulmány címe. A folyóirat neve, Kötet, szám, 10–20. 
Sample, J. (2016) Title. The name of the journal, Volume, Number, pp. 10–20.

Gyűjteményes kötetben:
Példa J. (2016) A tanulmány címe. In: Példa A.–Példa B. (szerk.): A kötet címe. Kiadó, hely. 10–20.
Sample, J. (2016) Title. In: Sample, A. (ed.): Title of the publication. Publisher, Place. pp. 10–20.
Sample, J. (2016) Title. In: Sample, A.–Sample, B. (eds.): Title of the publication. Publisher, Place. pp. 10–20.

Nincs szerző:
Példa Intézmény (2016) Cím. Hely.

Internetről letöltött tanulmány esetén:
Példa J. (2016) Cím. Kiadó, hely. www.xxxx.com Letöltve: 2016. 12. 10.
Sample, J. (2016) Title. Publisher, Place. www.xxxx.com Downloaded: 10. 12. 2016.

A fentiekben bemutatott irodalmi tételektől külön szerepeljenek az internetes honlapok (az internetről letöltött tanulmányok nem itt szerepelnek!):

Internetes források:
www.xxxx.com

www.ffff.hu

 A fentiekben bemutatott irodalmi tételektől külön szerepeljenek a jogszabályi források:
Jogszabályok:

Kérjük a formai követelmények betartását!

A kézirat alaposan legyen átnézve stilisztikai, nyelvi szempontból a benyújtást követő módosítások elkerülése érdekében. A benyújtást követő változtatási igényeket a szerzőnek kell végrehajtania. Az elfogadott tanulmányok betördelt változatát átnézésre elküldjük a szerzőknek. Ezekben a nyomdahibák, elgépelések javítására van mód, egyéb módosításokra nincs.

Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar Eseménynaptára

Levelező tagozat óráinak időpontja 2020. szeptember 25. - 2020. szeptember 26.
Kurzuskiírási időszak kezdete 2020. szeptember 28.
Szenátusi Ülés 2020. szeptember 28. 14:00 - 16:00
Levelező tagozat óráinak időpontja 2020. október 2. - 2020. október 3.

Tér-Gazdaság-Ember kari folyóirat