Szerzőknek

SZERZŐKNEK

A tanulmányokat kérjük, az alábbi címre küldjék be: tgeszerkesztoseg@sze.hu A szerzőkkel a kommunikáció ezen a címen történik.

A szerzők egy héten belül visszajelzést kapnak az alábbiakról:

 • a tanulmányuk beérkezett
 • a tanulmányt a szerkesztőség befogadta-e, ha nem, ennek indoklása, befogadás esetén a tanulmány kiküldésre kerül két lektor számára.

 A formailag és/vagy tartalmilag nem megfelelő tanulmányokat a szerkesztőség nem fogad be.

 A lektoroknak 3 hét áll rendelkezésre, hogy elkészítsék bírálatukat a tanulmányról, a lektori vélemények beérkezése után a szerkesztőség megküldi a szerzőknek döntését a tanulmánnyal kapcsolatban a lektori véleményekkel együtt:

-       a tanulmány közlésre elfogadott

 • a tanulmányban nem szükséges javítás
 • a tanulmányban csak formai javítások szükségesek
 • a tanulmányban csak tartalmi javítások szükségesek
 • a tanulmányban formai és tartalmi javítások is szükségesek

-       a tanulmány közlését a szerkesztőség elutasítja

Egy támogató és egy elutasító lektori vélemény esetén a tanulmány kiküldésre kerül egy harmadik lektornak.

 A szükséges javításokra a szerzők 10 napot kapnak. A tanulmányok megfelelő javítása, átdolgozása esetén van lehetőség a publikálásra. A tanulmányok a soron következő számok egyikében kaphatnak helyet. Az adott év első három számában magyar tanulmányok, a negyedik számban angol nyelvű tanulmányok kapnak helyet.

 Az anonimitás biztosítása érdekében a szerzőktől kérjük, hogy a tanulmányban NE tüntessék fel személyes adataikat, egy külön fájlban közöljék a következőket MAGYARUL ÉS ANGOLUL:

 • Név, tudományos fokozat, beosztás, intézmény, e-mail cím, levelezési cím
 • 5-6 sorban E/3. személyben kérjük a szerzők rövid bemutatkozását

  Formai követelmények:

Terjedelem: 20 és 80 ezer leütés között (szóközzel), általában a 40 ezer karakter az irányadó. Beszámolók, ismertetők, recenziók esetében max. 4–5 oldal.

Oldalméretezés: A/4, 2,5 cm margó körben

 A tanulmány címe magyarul (Times New Roman, 14-es betűméret, félkövér, középre igazítva, szimpla sorköz) (Angol nyelvű tanulmányban nem szükséges)

 A tanulmány címe angolul (Times New Roman, 14-es betűméret, félkövér, középre igazítva, szimpla sorköz)

Absztrakt
400–800 karakter közötti absztrakt (Times New Roman, 11-es betűméret, sorkizárt, szimpla sorköz)
Kulcsszavak: 3-5 kulcsszó felsorolása (Times New Roman, 11-es betűméret, sorkizárt, szimpla sorköz)

Abstract
400–800 karakter közötti absztrakt angol nyelven (Times New Roman, 11-es betűméret, sorkizárt, szimpla sorköz)
Keywords: 3-5 kulcsszó felsorolása (Times New Roman, 11-es betűméret, sorkizárt, szimpla sorköz)
Megjegyzés: az angol nyelvű tanulmányokban először szerepel az angol és utána a magyar nyelvű összefoglaló!

Fejezetcímek:

BEVEZETÉS/INTRODUCTION (Times New Roman, 14-es betűméret, NAGYBETŰS, középre igazítva, félkövér, szimpla sorköz) előtte és utána 1-1 üres sor

FEJEZETCÍMEK (Times New Roman, 14-es betűméret, NAGYBETŰS, középre igazítva, félkövér, szimpla sorköz, számozott) előtte és utána 1-1 üres sor

 ALFEJEZETCÍMEK

 • második szintű: Times New Roman, 12-es betűméret, NAGYBETŰS, balra igazítva, félkövér, szimpla sorköz, számozott
 • harmadik szintű: Times New Roman, 12-es betűméret, NAGYBETŰS, balra igazítva, dőlt, szimpla sorköz, számozott

ÖSSZEGZÉS/CONCLUSION (Times New Roman, 14-es betűméret, NAGYBETŰS, középre igazítva, félkövér, szimpla sorköz) előtte és utána 1-1 üres sor

Amennyiben a tanulmány tartalmaz empirikus felmérést, kérjük, hogy egy külön alfejezetben kerüljön bemutatásra a módszertani leírás.

Szöveg: Times New Roman, 12-es betűméret, szimpla sorköz, sorkizárt. Az első bekezdésnél nincs behúzás, a többi bekezdésnél 0,5 cm a behúzás. Az egyes bekezdések között nincs extra térköz. 

 Hivatkozás: Harvard módszer szerint pl. szövegközben

 • (Szerző, évszám)
 • (Szerző1–Szerző2, évszám)
 • (Szerző, évszám; Szerző, évszám)
 • kettőnél több szerző esetében (Szerző et al., évszám)
 • idézetnél (Szerző, évszám, x)
 • ha nincs szerző, akkor a szerző helyére a kiadó szervezet neve kerüljön

Lábjegyzet: az oldal alján szerepeljen (Times New Roman, 10-es betűméret, sorkizárt, szimpla sorköz)

Táblázatok
x. táblázat: Cím magyarul (Times New Roman, 12-es betűméret, középre igazítva, szimpla sorköz)
Table 1 Cím angolul (Times New Roman, 12-es betűméret, középre igazítva, szimpla sorköz, dőlt) utána 1 üres sor
A táblázat szövege: Times New Roman, 12-es betűméret (több szöveg esetén indokolt lehet a kisebb betűméret is), szimpla sorköz., középre szerkesztve. A táblázat sorainak és/vagy oszlopainak önmagában, a tanulmány szövegének az ismerete nélkül is egyértelmű legyen a jelentése.
Forrás: Times New Roman, 10-es betűméret, középre igazítva, szimpla sorköz

 Ábrák
x. ábra: Cím magyarul (Times New Roman, 12-es betűméret, középre igazítva, szimpla sorköz)
Figure 1 Cím angolul (Times New Roman, 12-es betűméret, középre igazítva, szimpla sorköz, dőlt) utána 1 üres sor
Az ábrák középre szerkesztve legyenek.
Forrás: Times New Roman, 10-es betűméret, középre igazítva, szimpla sorköz
Az ábrák fekete-fehérben készüljenek.
Az ábrák jelentése a tanulmány szövegének az ismerete nélkül is egyértelmű legyen.
Az Excelben készített ábrákat és azok adatállományát kérjük elküldeni külön Excel fájlban, a tördelőszerkesztés segítésére.

 A pontosan elkészített táblázatok és ábrák adatait felesleges szövegesen megismételni, elég azokra hivatkozni és értelmezni a jelentésüket. Az ábrákra, táblázatokra a szövegben az ábrák, táblázatok előtt utalni kell. Pl. A következő táblázat (1. táblázat) azt mutatja be, hogy…

 Felsorolás: egységes felsorolás jellel és behúzással, szimpla sorköz, sorkizárt

Rövidítések, idegen szavak: A nem közismert idegen szavak és rövidítések jelentését első előfordulásukkor kérjük megadni.

Kötőjel: Mind a folyamatos szövegben, mind a táblázatokban és ábrákban különböztessék meg a rövid és a nagykötőjelet.

KÖSZÖNETNYIVÁNÍTÁS/ACKNOWLEDGEMENT (Times New Roman, 14-es betűméret, szimpla sorköz, középre zárt, félkövér, utána 1 üres sor)
A köszönetnyilvánítás szövege: Times New Roman, 12-es betűméret, szimpla sorköz, sorkizárt

IRODALOMEGYZÉK/REFERENCES (Times New Roman, 14-es betűméret, szimpla sorköz, középre zárt, félkövér, utána 1 üres sor)
Az irodalomjegyzék tételeinek formátuma: Times New Roman, 12-es betűméret, szimpla sorköz, sorkizárt. Az egyes tételek ABC sorrendben. FONTOS: az irodalomjegyzékben csak olyan tételek szerepelhetnek, amelyekre hivatkozás is történt, illetve a hivatkozott irodalmak mindegyikének szerepelnie kell az irodalomjegyzékben is.

Könyvek esetében a formátum:
Példa J. (2016) A mű címe. Kiadó, hely.
Példa J.–Példa B. (2016) A mű címe. Kiadó, hely.
Sample, J. (2016) Title. Publisher, Place.

Folyóiratok esetében:
Példa J. (2016) A tanulmány címe. A folyóirat neve, Kötet, szám, 10–20.
Példa J.–Példa B. (2016) A tanulmány címe. A folyóirat neve, Kötet, szám, 10–20. 
Sample, J. (2016) Title. The name of the journal, Volume, Number, pp. 10–20.

Gyűjteményes kötetben:
Példa J. (2016) A tanulmány címe. In: Példa A.–Példa B. (szerk.): A kötet címe. Kiadó, hely. 10–20.
Sample, J. (2016) Title. In: Sample, A. (ed.): Title of the publication. Publisher, Place. pp. 10–20.
Sample, J. (2016) Title. In: Sample, A.–Sample, B. (eds.): Title of the publication. Publisher, Place. pp. 10–20.

Nincs szerző:
Példa Intézmény (2016) Cím. Hely.

Internetről letöltött tanulmány esetén:
Példa J. (2016) Cím. Kiadó, hely. www.xxxx.com Letöltve: 2016. 12. 10.
Sample, J. (2016) Title. Publisher, Place. www.xxxx.com Downloaded: 10. 12. 2016.

A fentiekben bemutatott irodalmi tételektől külön szerepeljenek az internetes honlapok (az internetről letöltött tanulmányok nem itt szerepelnek!):

Internetes források:
www.xxxx.com

www.ffff.hu

 A fentiekben bemutatott irodalmi tételektől külön szerepeljenek a jogszabályi források:
Jogszabályok:

Kérjük a formai követelmények betartását!

A kézirat alaposan legyen átnézve stilisztikai, nyelvi szempontból a benyújtást követő módosítások elkerülése érdekében. A benyújtást követő változtatási igényeket a szerzőnek kell végrehajtania. Az elfogadott tanulmányok betördelt változatát átnézésre elküldjük a szerzőknek. Ezekben a nyomdahibák, elgépelések javítására van mód, egyéb módosításokra nincs.

Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar Eseménynaptára

Munkaszüneti nap 2018. október 22.
Munkaszüneti nap 2018. október 23.
Elektronikus ZH nap 2018. október 24.
MÉK Ünnepi Szenátusi Ülés 2018. október 25. 10:00 - 11:00
Levelező oktatás kontaktóráinak időpontja 2018. október 26. 00:00 - 2018. október 27. 23:00