Kautz Konferencia 2015

Image


A Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar
"Kitekintések - 25 éves a győri közgazdászképzés"
címmel konferenciát rendezett
2015. június 11-én.
Helyszín: Győr, Széchenyi István Egyetem.

 

A konferencia meghívója és részletes programja innen letölthető.

A konferencia fővédnöke:
Dr. Papp Ilona, egyetemi docens, dékán
A konferenica főszervezője:
Ablonczyné Dr. Mihályka Lívia egyetemi docens, tanszékvezető, dékánhelyettes
Kapcsolattartó:
Gersei Gabriella dékáni titkárságvezető, gerseig@sze.hu

A győri Széchenyi István Egyetem Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kara 2015. június 11-én Kautz Gyula emlékkonferenciát rendezett. A konferencia hagyományainak megfelelően 10.00-12.00 óra között plenáris előadásokra került sor, majd a délutáni órákban a konferencia szekcióülésekkel folytatta munkáját.

A konferencia plenáris előadásainak fő gondolata a közgazdászképzésre fókuszált.

A konferenciát Rektor úr nyitotta meg, majd Alpolgármester úr köszöntötte a város nevében a részt vevőket és átadta a Kar részére Dékán asszonynak a Győri Városháza Ezüst Emlékérmét, amelyet büszkén fogunk őrizni.

A plenáris előadók közül elsőként Maurits van Rooijen, a London School of Business & Finance rektora tartott színvonalas és hasznos előadást angol nyelven. Őt követően az OECD működését ismerhettük meg Égert Balázs vezető közgazdásznak köszönhetően. A harmadik blokkban Rechnitzer professzor úr előadásában a győri közgazdászképzés múltjáról, jelenéről és jövőjéről beszélt. Ezt követően Papp Ilona dékán asszony a Kar és jogelődjei korábbi vezetőit méltatta, akik személyes élményeiket megosztva gazdagították a 25 éves jubileumi visszaemlékezést.  

A szekciók, a Kar kutatási irányainak megfelelően, változatos témák köré szerveződtek illusztrálva Karunk és partnerkapcsolataink sokszínűségét. A délutáni előadások 8 szekcióban zajlottak, 120 fő előadót köszönthettünk. A rendezvény nemzetközi jellegét támasztja alá, hogy a plenáris előadók között és a szekció előadók között is üdvözölhettünk külföldi kollégákat, szakembereket.

A rendezvényhez kapcsolódó fogadások alkalmával a konferencia részt vevőinek lehetőségük nyílt informális tapasztalatcserére, vitára, ami a hivatalos előadásokon túl messzemenőkig támogatta a jövőbeni együttműködési potenciált. A konferencián a helyi oktató-kutató kollégák mellett a hazai és külföldi partner felsőoktatási intézmények, szakmai szervezetek, kutatóintézetek, önkormányzatok, valamint a már együttműködő, illetve együttműködést tervező cégek képviselői is szerepet kaptak.

Számos visszajelzés érkezett a Kar vezetőihez mind a kollégáktól, mind pedig meghívott vendégeinktől, ami alapján elmondható, hogy a konferenciát magas szakmai színvonalú, sikeres, további partnerkapcsolatok építését és fejlesztését támogató rendezvényként tartják számon.

A korábbi éveknek megfelelően a rendezvényen elhangzott előadások alapján készített és lektorált tanulmányokat egy ISBN számmal ellátott elektronikus kötetben kívánjuk megjelentetni (várható megjelenés 2016 eleje).

Események

Nyári záróvizsga időszak 2021. június 23. - 2021. július 2.
Vizsgaidőszak vége 2021. június 26.
Diplomaátadó ünnepély - MUK 2021. június 26. 14:00 - 16:00
Szenátusi Ülés 2021. június 28. 14:00 - 16:00