Kautz konferencia 2014

Image


A Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar
"A tudomány és a gyakorlat találkozása"
címmel konferenciát rendezett
2014. június 17-én.
Helyszín: Győr, Széchenyi István Egyetem.

 

A konferencia meghívója és részletes programja innen letölthető.

A konferencia fővédnöke:
Dr. Papp Ilona, egyetemi docens, dékán
A konferenica főszervezője:
Ablonczyné Dr. Mihályka Lívia egyetemi docens, tanszékvezető, dékánhelyettes
Kapcsolattartó:
Gersei Gabriella dékáni titkárságvezető, gerseig@sze.hu

A győri Széchenyi István Egyetem Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kara 2014. június 17-én Kautz Gyula emlékkonferenciát rendezett. A konferencia hagyományainak megfelelően 10.00-12.00 óra között plenáris előadásokra került sor, majd a délutáni órákban a konferencia szekcióülésekkel folytatta munkáját.

A konferencia plenáris előadásainak fő gondolata a tudomány és a gyakorlat találkozása volt. Az előadások íve a cégvilágtól az egyetemi tudományos kutatásokig emelt hidat.

Elsőként egy nemzetközi cég vezetője az üzleti életben alkalmazható kutatási eredményekről tartott színvonalas és hasznos előadást angol nyelven. Őt követően egy céges kutatási együttműködési projekt üzleti és tudományos oldalát ismerhettük meg az együttműködő partnercég képviselőjének, illetve a kutatási programban részt vevő oktató előadásában. A harmadik blokkban Karunk két vezető oktatója világította meg a tudományos kutatás kiemelkedő jelentőségét és gyakorlati alkalmazhatóságát.

A szekciók, a Kar kutatási irányainak megfelelően, változatos témák köré szerveződtek illusztrálva Karunk és partnerkapcsolataink sokszínűségét. A délutáni előadások 15 szekcióban zajlottak, 141 fő előadót köszönthettünk. Előadóink nagyságrendileg 50%-ban intézményünk munkatársai, 34%-ban más felsőoktatási intézmény vagy szakmai szervezet képviselői, 16%-ban az üzleti élet szakemberei voltak. Az előadások nagyrészt magyarul, kisebb részben idegen nyelven zajlottak, külföldi előadók száma megközelíti a 10%-ot.

A rendezvényhez kapcsolódó fogadások alkalmával a konferencia részt vevőinek lehetőségük nyílt informális tapasztalatcserére, vitára, ami a hivatalos előadásokon túl messzemenőkig támogatta a jövőbeni együttműködési potenciált. A konferencia elérte azt a célját, hogy a tudományos világot és az üzleti életet közelítse egymáshoz, a helyi oktató-kutató kollégák mellett a hazai és külföldi partner felsőoktatási intézmények, szakmai szervezetek, kutatóintézetek, önkormányzatok, valamint a már együttműködő, illetve együttműködést tervező cégek képviselői is szerepet kaptak.

Számos visszajelzés érkezett a Kar vezetőihez mind a kollégáktól, mind pedig meghívott vendégeinktől, ami alapján elmondható, hogy a konferenciát magas szakmai színvonalú, sikeres, további partnerkapcsolatok építését és fejlesztését támogató rendezvényként tartják számon.

A rendezvény nemzetközi jellegét támasztja alá, hogy a plenáris előadók között és a szekció előadók között is üdvözölhettünk külföldi kollégákat, szakembereket.

A korábbi éveknek megfelelően a rendezvényen elhangzott előadások alapján készített és lektorált tanulmányokat egy ISBN számmal ellátott elektronikus kötetben jelentettük meg.

Események

Nyári záróvizsga időszak 2021. június 23. - 2021. július 2.
Vizsgaidőszak vége 2021. június 26.
Diplomaátadó ünnepély - MUK 2021. június 26. 14:00 - 16:00
Szenátusi Ülés 2021. június 28. 14:00 - 16:00