Elektronikus Kautz kötet 2011


"Magyarország társadalmi-gazdasági helyzete a 21. század első évtizedeiben"
Kautz Gyula Emlékkonferencia
2011. június 15.
elektronikus formában megjelenő kötete
Szerkesztő: Róbert Péter
ISBN 978-963-7175-65-7

 

 

A cikkek a szerző-címre kattintva letölthetők.Marketing és logisztika szekció

Árva László - Deli-Gray Zsuzsa:
Posztmodern turizmus, posztmodern marketing


Eisingerné Balassa Boglárka:
Az „újrakezdők” - mint új fogyasztói csoport - életstílusának vizsgálata


Gombos Szandra - Makkos-Káldi Judit - Németh Szilárd:
Az etnocentrikus fogyasztói attitüd megjelenése a fiatalok körében


Orosdy Béla:
Politikai marketing – álláspontok és viták

Szegedi Zoltán:
Trendek és stratégiák a logisztikában és az ellátási lánc menedzsmentben
Menedzsment szekció


Gergely Róbert:
Tudatos tudásmenedzsment, versenyképes tudás


Juhász Tímea:
Családbarát foglalkoztatás magyar és szlovák szervezetekben empírikus vizsgálat alapján


Kosár Szilvia:
A tudás szerepe a vállalatok versenyelőnyében


Lőre Vendel:
A tudástőke visszásságai


Polyák Zoltánné:
A tudásmenedzsment elemeinek érvényesülése a Győri Ipari Park egyes vállalatainál


Szalai Piroska:
Rendszeres edzés = A foglalkoztatáshoz szükséges kompetenciák karbantartása

 

Emberi erőforrás szekció

Bittner Péter:
A humán erőforrás menedzsment kihívása a XXI. században

ifj. Honvári János:
Nyitva van az aranykapu? A német és osztrák munkapiac megnyitásának várható gazdasági hatása
i

Petőné Csuka Ildikó:
Emberitőke-elemzés a mai magyar felsőoktatásban

Somogyi Ferenc:
Az életvilág és a nemzeti emberitőke-állomány viszonya

Pénzügyek szekció

Hoffmann Mihály:
Az eladósodott állam: kockázatok és mellékhatások...


Katits Etelka:
Hogyan finanszírozták működésüket gazdaságunkban a legnagyobb vállalkozások?


Tatay Tibor:
A háztartások adósságainak gazdasági és társadalmi kérdéseiKreatív gondolkodás – új tehetségek szekció


Gondos Borbála - Hercz Ágnes:
A kulturális tevékenységek hatása az életminőségre


Jakab Petra:
Városimázs, a hard és soft telephelytényezők szerepe


Kollár Katalin:
A helyi gazdaságfejlesztés szereplőinek vizsgálata


Kucséber László Zoltán:
A munkanélküliség gazdasági és társadalmi következményei


Németh Tímea – Szalka Éva – Némethné Farkas Kata:
Az e-learning-képzés gazdasági háttere


Pintér Tibor:
Duna-stratégia fejlesztési kilátások – és ellentmondások


Szőke Júlia:
Kis- és középvállalatok határ menti gazdasági kapcsolatai kulturális aspektusból
Társadalmi és gazdasági változások a kultúra és a nyelv tükrében szekció

Ablonczyné Mihályka Lívia – Tompos Anikó:
Új szavak – új jelentések, avagy a társadalmi és gazdasági változások tükröződése a magyar nyelvben


Garai Anna –Nádai Julianna:
Értékek közvetítése az európai uniós dokumentumok fordításának tükrében– az auktoritás elve és a dichotomikus kultúra-modellek


Görcsné Muzsai Viktória:
EDTWIN projekt: Nyelvek és kultúrák között kompetensen a Centrope Régióban


Ildikó Némethová:
Economic development and Cultural Change


Vargáné Kiss Katalin:
Pénzintézetek szakmai nyelvhasználata a gazdasági változások tükrében

 

Új kormányzás, új területi dimenziók szekció

Bugovics Zoltán:
Társadalmi értékek és identitás alakulása


Hardi Tamás:
A határon átnyúló ingázás, mint a nemzetközi migráció egy különleges formája


Reisinger Adrienn:
Társadalmi részvétel helyi, területi és európai uniós szinten


Smahó Melinda:
Az európai unió területi politikájának értékelése és jövőbeli irányai


Somlyódyné Pfeil Edit:
Az új kormányzás terei a városrégiókKülönleges piacok szekció


Fogarassy Csaba – Lukács Ákos – Kenyeres Viktória
OTC kereskedési felületek előnyei és hátrányai az emisszió-kereskedelemben

Huszka Péter
"A tavasz 17 pillanata", avagy egy megfigyeléses vizsgálat eredményei a győri kocsmákban


Szigeti Cecília – Borzán Anita
Megoldások a hagyományos piacokon túl


 

Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar Eseménynaptára

Munkaszüneti nap 2018. október 22.
Munkaszüneti nap 2018. október 23.
Elektronikus ZH nap 2018. október 24.
MÉK Ünnepi Szenátusi Ülés 2018. október 25. 10:00 - 11:00
Levelező oktatás kontaktóráinak időpontja 2018. október 26. 00:00 - 2018. október 27. 23:00