Szerkesztőség - elérhetőség

SZERKESZTŐSÉG

Főszerkesztő:

Dr. habil Reisinger Adrienn egyetemi docens
tudományszervezési dékánhelyettes
Gazdasági Elemzések Tanszék
E-mail | radrienn@sze.hu


Főszerkesztő helyettes:

Dr. Dernóczy-Polyák Adrienn PhD egyetemi docens
Marketing és Menedzsment Tanszék
E-mail | dernoczy@sze.hu


Titkár:

Buics László PhD hallgató
Vezetéstudományi és Szervezeti Kommunikáció Tanszék
E-mail: buics.laszlo@sze.hu


Pénzügyi elszámolás:

Poreisz Veronika egyetemi adjunktus
Gazdasági Elemzések Tanszék
E-mail: poreisz@sze.hu


A folyóirat e-mail címe:
tgeszerkesztoseg@sze.hu
Telefonszámok az egyetemi telefonkönyvben elérhetők.

Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar Eseménynaptára

Véradás 2019. szeptember 19. 10:00 - 16:00
Levelező tagozat óráinak időpontja 2019. szeptember 20. - 2019. szeptember 21.
Gondos Borbála PhD értekezésének műhelyvitája 2019. szeptember 20. 11:00 - 13:00
Szakirányválasztás 2019. szeptember 23. - 2019. szeptember 28.