Szerkesztőség - elérhetőség

SZERKESZTŐSÉG

Főszerkesztő:

Dr. habil Reisinger Adrienn egyetemi docens
tudományszervezési dékánhelyettes
Gazdasági Elemzések Tanszék
E-mail | radrienn@sze.hu


Főszerkesztő helyettes:

Dr. Dernóczy-Polyák Adrienn PhD egyetemi docens
Marketing és Menedzsment Tanszék
E-mail | dernoczy@sze.hu


Titkár:

Buics László PhD hallgató
Vezetéstudományi és Szervezeti Kommunikáció Tanszék
E-mail: buics.laszlo@sze.hu


Pénzügyi elszámolás:

Poreisz Veronika egyetemi adjunktus
Gazdasági Elemzések Tanszék
E-mail: poreisz@sze.hu


A folyóirat e-mail címe:
tgeszerkesztoseg@sze.hu
Telefonszámok az egyetemi telefonkönyvben elérhetők.

Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar Eseménynaptára

Nyári záróvizsga időszak 2019. június 19. 00:00 - 2019. június 28. 19:00
IX. Nemzetközi Mikroalga Szimpózium 2019. június 25. 00:00 - 2019. június 26. 01:00
Diplomaátadó ünnepély -MÉK 2019. június 28. 10:00 - 11:00
Vizsgaidőszak vége 2019. június 29.